Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov in predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika

V petek, 22. novembra 2019, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program:

  1. Od 16.30 do 17.30 bo v učilnici 32 (3. nadstropje) za starše dijakov 1. in 2. letnika predavanje »Meje odgovornosti dijaka, staršev in šole«. Izvajalka bo gospa Nina Ana Jäger, magistra prava in mediatorka iz Pravne posvetovalnice.
  2. Od 17.00 do 18.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše klicati v učilnico skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 8 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 8 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.00 do 18.30. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.00 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 18.30, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

V času od 11. 11. do 25. 11. poteka na šoli dobrodelna akcija zbiranja ozimnice za materinski dom. Tudi starše vabimo k udeležbi. Svoje prispevke lahko oddajo na dan skupnih govorilnih ur pri pultu za dežurne dijake v pritličju.

Razpored govorilnih ur po učilnicah v petek, 22. novembra, od 17.00 do 18.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM MAT, FIZ, IKT
Golc, Vončina P4 Banko, Petek 12
Lavrič, Koritnik, Tomšič Iskra P5 Magdevski 13
Horvat Knjižnica (pritličje) Novoselec, Hafner 14
Ožbolt, Kočevar Korbar P6 Čalić, Horzelenberg 16
Doberšek, Forte P7 Bizjak Kabinet MAT (2.nadstr)
Perger Kabinet Tuji jezik. (pritličje) KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, MBE, VZD, ZVP, RDN, GEN, POD  
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   Gradišar, Rupnik 26
Čerin, Prijatelj Kabinet FAR (2.nadstr) Povhe Lenart  
Štralleger, Gabrovšek, Veniger 22 Drenik Trop K2
Vrhovnik 21 Kerin, Kopčavar, Lapuh K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM,   Mlakar M. Pis. org. izr. izobr. (pritličje)
Trdan K4 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…  
Lušina, Švegl 15 Rogelj, Turšič, Šilc 25
Dimnik, Kujavec K3 Kolmančič Š., Kogovšek G. 31
Cigula, Markelj K6 Svoljšak Mežnaršič Pis. pom. ravn. (1.nadstr)
Cimperman, Maležič, Brodar K. 29 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
LHT, MMB, MBE, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM   Cerar, Kastelic, Šimic Zore 11
Pivk, Habe 28 Fabjan, Letonja, Perinčič M. 23
Grgur 27 Sedlar, Molek, Erjavec 24
Šolske psihologinje: Lorencin, Justinek, Lokar Pisarna psihologinj (1.nadstr) Pomočnici ravnateljice: Svoljšak M., Vadnov Pis. pom. ravn. (1.nadstr)
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. (1.nadstr)

Odsotni učitelji: Ferlic (NEM), Sernec (BIO, VZD, BAF). Žavbi (DAP, FIP, IZP).
Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 8 minut.