Razpis za opravljanje pud v tujini – na Finskem in v Češki republiki za 3. letnik programov FT, KT, TLB, ZT

SŠFKZ razpisuje:

  • Tri mesta za program FT in tri mesta za program ZT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov Predvideni termin bivanja  na Finskem je 8. – 29. 3. 2020.
  • Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov. Predvideni termin bivanja  na Finskem je 8.3. – 4. 4. 2020.
  • Dve mesti za program FT, dve mesti za program TLB in dve mesti za program ZT za opravljanje praktičnega usposabljanja v Češki republiki. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola iz Prage. Predvideni termin bivanja na Češkem je 15. 3. – 4. 4. 2020. Za praktično usposabljanje na Češkem lahko v programu FT kandidirajo samo polnoletni dijaki. V ostalih programih starostne omejitve ni.

Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Dijaki, ki kandidirajo za tujino, opravljajo pisni in ustni test iz znanja angleščine po Evropskem jezikovnem okviru. Datum in ura opravljanja pisnega dela testa bosta objavljena v tednu po jesenskih počitnicah. Dijaki pridobijo obrazec z rezultati testiranja od učiteljic angleščine in jih sami priložijo k vlogi. Dijak pridobi oceno v času od dne objave razpisa do konca prijavnega roka. Dijak, ki na razpisu ni bil izbran, se sam odloči ali bo že pridobljeno oceno uporabil na naslednjem razpisu ali bo za naslednji razpis pridobil novo oceno.

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za več držav, morajo zapisati želeni vrstni red.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Rok za oddajo je ponedeljek, 2. 12. 2019, do 12.00 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 1. 12. 2019.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire najkasneje do 10. 1. 2020.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Več informacij

Za nadaljnje informacije se obrnite na Vando Trdan osebno ali po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije