Ogled laboratorijev nacionalnga inštituta za biologijo (NIB)

V sredo, 9. 10., smo si dijaki 3. L ogledali laboratorije Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB).

Najprej so nam pokazali elektronski mikroskop in nam razložili princip njegovega delovanja. Sledil je ogled oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo, kjer so nam na kratko opisali potek testiranja gensko spremenjenih organizmov v hrani.

Pokazali so nam tudi Biološko knjižnico, kjer hranijo literaturo z različnih področij v biologiji. Knjižnica svojim uporabnikom tudi omogoča pridobitev literature, ki ni dostopna v Sloveniji.

Imeli smo še kratko predstavitev oddelka za raziskavo organizmov in ekosistemov s poudarkom na projektu, ki poudarja pomembnost biodiverzitete (biotske pestrosti) za naravo. Zanimivo je tudi njihovo raziskovanje komunikacije med žuželkami, katera sloni predvsem na vibracijah, neslišnih za človeka.

Nazadnje smo si ogledali oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka. Predstavili so nam potek njihovih preiskav tumorja in potrebne pripomočke za izvedbo. Pred odhodom pa so nam predvajali še filmček o meritvah, s katerimi spremljajo čistost alpskih voda.

Ogled NIB-a je bil zanimiv in poučen, saj smo izvedeli veliko novega.

Avtor/-ica prispevka: Vanessa Erić, 3. L