Roditeljski sestanki

V četrtek, 5. septembra, petek, 6. septembra, in v petek, 13. septembra, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih: skupni del za več oddelkov hkrati in posebni del po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

Skupni del bo v učilnici 32.
Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK za poklicno maturo.

Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov 13. septembra 2019

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa -   17.30 K1 dr. Neja MARKELJ
2. Fb -   17.30 K3 Tina GRADIŠAR
2. Fc -   17.30 23 Andreja RUPNIK
2. L -   17.30 K2 Sabina POVHE LENART
2. Ka -   17.30 14 Anja ROGELJ
2. Kb -   17.30 15 Maja ŠILC
2. Za -   17.30 16 Petra ČALIĆ
2. Zb -   17.30 P4 Ksenija HORVAT
3. Fa -   17.30 P7 Romana FORTE
3. Fb -   17.30 25 mag. Katarina VRHOVNIK
3. Fc -   17.30 12 mag. Zlatko MAGDEVSKI
3. L -   17.30 29 Vesna GRGUR
3. Ka -   17.30 K6 Matej ŠVEGL
3. Kb -   17.30 P6 Helena DOBERŠEK
3. Za -   17.30 26 Kristina SERNEC
3. Zb -   17.30 K4 Marijan HAFNER
4. Fa 17.00 do 18.20 32 18.30 24 Ljubica GABROVŠEK
4. Fb 17.00 do 18.20 32 18.30 P5 Mojca KOČEVAR KORBAR
4. Fc 17.00 do 18.20 32 18.30 22 Darinka KUJAVEC
4. L 17.00 do 18.20 32 18.30 27 Karmen OŽBOLT
4. Ka 18.40 32 17.45 do 18.30 21 mag. Saša CIMPERMAN
4. Kb 18.40 32 17.45 do 18.30 31 Mateja KOLMANČIČ ŠUŠTAR
4. Za 18.40 32 17.45 do 18.30 P1 Zdenka DIMNIK
4. Zb 18.40 32 17.45 do 18.30 11 mag. Lidija GOLC