Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2019/20

Program Točke NPZ
FARMACEVTSKI TEHNIK 140 98 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 134 71 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 147
ZOBOTEHNIK Ni omejitve vpisa