Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2019/20

V šolskem letu 2019/20 potrebujemo prevoz za enega težje gibalno ovirana dijaka na naslednji razdalji:

Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana) – Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (Zdravstvena pot 1, Ljubljana) – Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana); skupna razdalja 7 km.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 25. 7. 2019.

Razpisni pogoji in obrazec za oddajo ponudbe sta v prilogi.