Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2019/20

Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo na voljo od 3. septembra dalje. Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole