Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 24. 6. 2019, po naslednjem razporedu:

Ob 8.30 Učilnica
1. Fa K1
1. Fb K6
1. Fc 24
1. L P7
1. Ka 26
1. Kb K2
1. Za 16
1. Zb P4
2. Fa K4
2. Fb P5
2. Fc 15
2. Ka 14
2. Kb P9
3. Za K3
3. Zb P6
Ob 10.30 Učilnica
2.L 29
2.Za 26
2.Zb 15
3.Fa 14
3.Fb P6
3.Fc P9
3.Ka P7
3.Kb P4
3.L P5

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na dan razdelitve spričeval prinesete urejene dnevnike PUD-a. Dnevniki morajo biti urejeni in podpisani ter žigosani s strani delodajalca. Oddajali jih boste med  8. in 8.30 uro organizatorju PUD-a. Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval  do 9.00 ure, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno, boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v četrtek, 4. julija 2019, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

Garderobne omarice: Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti. Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole