1. roditeljski sestanek

V šolskem letu 2022/23 bomo prve roditeljske sestanke izpeljali po naslednjem razporedu:

  • v sredo, 7. 9., roditeljski sestanki za 1. in 2. letnike, ob 17. uri;
  • v četrtek, 8. 9., roditeljski sestanki za 3. in 4. letnike, ob 17. uri.

RAZPORED ODDELKOV V SREDO, 7. 9. 2022, OB 17.00

ODDELEK UČILNICA ODDELEK UČILNICA
1.FA 108 2.FA 304
1.FB 107 2.FB 303
1.FC 106 2.FC 302
1.KA 105 2.KA 211
1.KB 104 2.KB 210
1.L P04 2.L 206
1.ZA P05 2.ZA 205
1.ZB P06 2.ZB 204

RAZPORED ODDELKOV V ČETRTEK, 8. 9. 2022, OB 17.00

ODDELEK UČILNICA ODDELEK UČILNICA
3.FA 108 4.FA 304
3.FB 107 4.FB 303
3.FC 106 4.FC 302
3.KA 105 4.KA 211
3.KB 104 4.KB 210
3.L P04 4.L 206
3.ZA P05 4.ZA 205
3.ZB P06 4.ZB 204

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 101 do 109 – prvo nadstropje, učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice od 301 do 304 – tretje nadstropje.

Pridobitev in podaljšanje statusa za redno vpisane dijake

Vsi dijaki, ki bodo oddali popolne vloge z dokazili do 12.9.2022, v referat za dijake, bodo obravnavani na konferenci učiteljskega zbora 15.9.2022. Vse ostale vloge, pa bodo obravnavane na oktobrski konferenci učiteljskega zbora 12.10.

Pogoji in obrazci o statusih se objavjavljeni na spletni strani šole, v sklopu Za redne dijake.

Avtor/-ica prispevka: Matej Švegl, koordinator

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk v šolskem letu 2022/23 pričel v četrtek, 1. septembra 2022. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 30. 8. 2022 objavljen v e-asistentu.

RAZPORED UČNIH UR IN ODDELKOV PRVI DAN POUKA 1. 9. 2022 – 1.DEL

URA ČAS
1. ura 7.35 – 8.20
2. ura 8.25 – 9.10
3. ura 9.15 – 10.00
4. ura 10.05 – 10.55
Od 7.35 do 10.55 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa 102 3. Fa 302
1. Fb 107 3.Fb 303
1. Fc 108 3. Fc P04
1. Ka 105 3. Ka P07
1. Kb 104 3. L P06
1. L 106 3. Zb P05
1. Za 204 4. Fb 203
1. Zb 205 4. Fc K04
2. Fc 206 4. Ka K03
2. Ka 211 4. L K01
2. Za 210 4. Za K06
2. Zb 209 4. Zb K02

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 101 do 109 – prvo nadstropje, učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice 301 do 304 – tretje nadstropje.

RAZPORED UČNIH UR IN ODDELKOV PRVI DAN POUKA 1. 9. 2022 – 2.DEL

URA ČAS
1. ura 11.15 – 12.00
2. ura 12.05 – 12.50
3. ura 12.55 – 13.40
4. ura 13.45 – 14.30

 

Od 11.15 do 14.30
Oddelek Učilnica
2. Fa 302
2. Fb 303
2. Kb 209
2. L 211
3. Kb 210
3. Za 206
4. Fa 204
4. Kb 205

Legenda: učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice 301 do 304 – tretje nadstropje.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta. Lepo pozdravljeni.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Uradne ure v času poletnih šolskih počitnic

V času poletnih šolskih počitnic, od srede, 6. julija 2022, do petka, 12. avgusta 2022, so uradne ure vsako sredo, od 10. – 13. ure.

Od torka, 16. 8. 2022, dalje so uradne ure vsak dan od 10. – 13. ure.

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih v splomladanskem roku

Razdelitev spričeval ali obvestil o uspehu po popravnih in drugih izpitih bo v ponedeljek, 4. julija, ob 12.00. Dijaki počakajo razrednike po naslednjem razporedu: 1. letnik FT in TLB v pritličju, 1. letnik KT in ZT v kleti, 2. letnik v prvem nadstropju, 3. letnik v drugem nadstropju in 4. letnik v tretjem nadstropju.

Dijaki 3. ali 4. letnika, ki dobijo novo spričevalo po uspešnem izboljšanju ocene, morajo ob prevzemu novega spričevala, starega vrniti.

Pred prejemom spričeval morajo dijaki vrniti izposojene knjige v knjižnico. Dijaki, ki bodo opravili vse izpite in vrnili knjige, se lahko vpišejo v višji letnik. Vpisnico dobijo pri razredniku ob razdelitvi spričeval. Izpolnjeno vpisnico pošljejo na šolo po pošti.

Dijaki, ki ne bodo opravili izpitov, napišejo prijave za jesenski rok (obrazec PR1) in jih oddajo pomočnici ravnateljice Mojci Novoselec v predal za prijave pri njeni pisarni v prvem nadstropju. Rok za oddajo prijav za jesenski rok je 6. julij 2022. Jesenski rok izpitov poteka od torka 16. avgusta, do vključno petka, 19. avgusta. Razpored izpitov za jesenski rok bo objavljen na spletni strani šole najkasneje 10. avgusta 2022.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2022/23

Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo na voljo od 5. septembra dalje. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Vpisnice za novo šolsko leto in potrdila o šolanju

VPISNICE za novo šolsko leto boste dijaki dobili na dan razdelitve spričeval in jih boste odnesli domov. Podpisane vpisnice pošljete na šolo po pošti ali skenirane po elektronski pošti (fotografij vpisnic ne sprejemamo).

Potrdila o šolanju za iztekajoče se šolsko leto 2021/22 lahko naročite po elektronski pošti na naslov leben@ssfkz.si.

Potrdila o šolanju za novo šolsko leto lahko naročite od 17. 8. 2022 dalje po elektronski pošti na naslov leben@ssfkz.si.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Razdelitev spričeval – v petek, 24. 6. 2022

Razdelitev spričeval bo v petek, 24. 6. 2022, po naslednjem razporedu:

OB 8.00 OB 10.00
RAZRED UČILNICA RAZREDNIK RAZRED UČILNICA RAZREDNIK
1. Fa P02 PERGER 1.L 102 GRGUR
1. Fb P04 RIBIČ 2.L 211 OŽBOLT
1. Fc P05 HAFNER 2.ZA 210 PETRIC
1. Ka P06 KOPČAVAR 2.ZB 204 BANKO
1. Kb P07 GORJAN 3.FA 205 LAVRIČ
1. Za 102 GRADIŠAR 3.FB 206 VRHOVNIK
1. Zb 107 SERNEC 3.FC 106 LUŠINA
2.FA 108 CIMPERMAN 3.KA 105 TURŠIČ
2.FB 104 KUJAVEC 3.KB 104 DRENIK TROP
2.FC 105 CIGULA 3.L 209 HORZELENBERG
2.KA 106 KOČEVAR KORBAR      
2.KB 204 KOLMANČIČ ŠUŠTAR      
3.ZA 205 DIMNIK      
3.ZB 206 VONČINA      

Oddaja dnevnikov PUD

Dijaki 3. FA, 3. FB, 3. FC na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih najkasneje na dan razdelitve spričeval do 8.00 oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Čerinovi v spletno učilnico. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili prof. Čerinove.

Dijakinje 3.KA in 3.KB oddate prvo stran dnevnika (kjer se vidi, da ste opravile PUD), dnevnik za 10 dni v računalniški obliki in ocenjevalni list v ekipo 3.KA/3.KB PUD 2021/22 v MS Teams najkasneje do 24. 6. 2022 do 8.00.

Dijaki 2. L in 3. L na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih na dan razdelitve spričeval ob 8.00 v lab.207 in 208 oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Grgur in prof.Zavec, kot ste dogovorjeni. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili.

Dijaki 2. ZA in 2. ZB, na dan razdelitve spričeval med 8-9 uro prinesejo dnevnike dela, ki morajo biti urejeni skladno s priloženimi navodili, mentorjevim podpisom in žigom s katerim potrjuje da je PUD uspešno opravljen. S seboj dijaki prinesejo izpolnjen anketni vprašalnik in pa po dogovoru z učiteljem mentorjem praktičnega pouka dokončan izdelek.
Dnevnike dela oddate učitelju Simonu Fabjanu v učilnico P01 in učiteljici Poldki Žavbi v učilnico P09.

Organizatorji PUD-a obvestijo Karmen Debevec, zadolženo za izpis spričeval, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno, boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu, spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, če boste izpolnili svoje obveznosti.

Garderobne omarice

Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti, najkasneje na dan razdelitve spričeval (dijaki iz Ljubljane in bližnje okolice jih lahko pridete izprazniti že prej in hkrati oddate knjige in učbenike v knjižnico). Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik. Za gradiva, ki ne bodo vrnjena v knjižnico, bomo dijaku izstavili račun.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Vabilo k oddaji ponudbe za subvencionirano dijaško prehrano

Vabimo vas, da oddate ponudbo za storitev prehrane v skladu s priloženim povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (UR.l.RS, št. 3/2013, 46/2014).

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 17. 6. 2022.

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba Karmen DEBEVEC, tel. 01 300 72 46, elektronski naslov: karmen.debevec@guest.arnes.si.

Priloge:

Šola bo v času prvomajskih počitnic zaprta

Od srede, 27. aprila 2022, do ponedeljka, 2. maja 2022, je šola zaradi prvomajskih počitnic ZAPRTA.