Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred  vami, dragi učenci, nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi vam radi predstavili naše izobraževalne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Morda bo ravno kakšen izmed naštetih programov ustrezal vašim interesom.

Obiščite nas v četrtek, 16. 10. 2014, med 10.00 in 13.00.

Razpored aktivnosti na šoli bo naslednji:

10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
10.30 – 13.00 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,
12.10  – 13.00 ogled in sodelovanje pri pouku pri  različnih predmetih,

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi  kadarkoli v času od 10.00 in 13.00.

Prosimo vas, da nas zaradi lažje organizacije, obvestite o vašem obisku. Lahko nas pokličete po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 ali nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si in tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Teden kulturne dediščine

Zadnji teden v septembru in v začetku oktobra  v Sloveniji potekajo aktivnosti projekta nacionalni Teden kulturne dediščine, ki je letos poimenovan DEDIŠČINA GRE V ŠOLE. Pri tem sodeluje tudi naša šola.

V tednu med 30. septembrom in 2. oktobrom  bo kot del vseslovenskega projekta na šoli zaživel naš projekt BOGATO ŽIVLJENJE PREDNIKOV.

Pripravili bomo razstavo najstarejših predmetov, ki jih hranimo doma in so povezani z našo stroko ali vsakdanjim življenjem v družini.  Prikazali bomo  dejavnosti iz naše bližnje preteklosti: stare obrti, šege in navade.

Zato prosim vse dijake, da prinesete najstarejšo stvar, ki jo imate doma. Če je predmet zelo velik in bi potrebovali prevoz, se oglasite pri prof. Zdenki Dimnik – osebno ali po e-pošti.

Zbiranje predmetov bo potekalo  v tednu med 22. in 26. septembrom. Predmete oddate prof. Zdenki Dimnik ali prof. Mateji Cigula. Predmet mora imeti označeno ime, priimek in razred lastnika ter  vsaj približno oznako starosti.

Dijaki, ki ste mojstri obrti – npr. vezenja, pletenja, kvačkanja, izdelujete prtičke, papirnate rože ali izdelujete okraske iz slanega testa, znate sklepati koso, izdelujete zobotrebce ipd.,  se oglasite pri prof. Zdenki Dimnik osebno ali pa dejavnost prijavite na e-naslov  zdenka.dimnik@guest.arnes.si.

Spoštovanje preteklosti je naša skupna naloga in vrednota, zato vabljeni k sodelovanju.

Avtor/-ica prispevka: Zdenka Dimnik,
koordinatorka projekta

Obvestilo staršem v zvezi z E-asistentom za starše

Po pogovoru s podjem E-šola smo ugotovili, da je njihova prijavnica za starše, s katero se prijavijo na plačljiv ali brezplačen paket dostopa do e-asistenta, pomanjkljiva.

Ker smo med tem časom del prijavnic že razdelili, smo se s podjetjem E-šola dogovorili, da prijavnic ne bomo menjali. Obveščam Vas, da tudi v letu 2014/15 brezplačen paket za starše vsebuje tedenski povzetek izostankov, ki so vpisani v e-dnevnik, kar iz prijavnice ni razvidno.

Avtor/-ica prispevka: Ravnateljica šole,
Marija Šušteršič

1. roditeljski sestanek

V četrtek, 4. septembra, petek, 5. septembra, in v petek, 12. septembra 2014, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih: skupni del za več oddelkov v učilnici 32 in po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

Skupni del bo v učilnici 32.

Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK POM.

  • Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
  • V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov

V četrtek, 4. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Ka 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P5 Andreja RUPNIK
1. Kb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P7 Polona DRENIK TROP
1. Fb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 P4 Ksenija HORVAT
1. Fc 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 P6 Ida LAPUH

V petek, 5. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Fa 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P5 Barbara BLAZNIK
1. L 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 P7 Sabina POVHE LENART
1. Za 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 P4 Petra ČALIĆ
1. Zb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 P6 Helena DOBERŠEK

V petek, 12. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa     17.30 16 Marijan HAFNER
2. Fb     17.30 P6 Petra VONČINA
2. Fc     17.30 P3 Matej ŠVEGL
2. Ka     17.30 P5 Lučka JURJEC ŽMAVC
2. Kb     17.30 K4 Vanda TRDAN
2. L     17.30 12 Zlatko MAGDEVSKI
2. Za     17.30 K1 Kristina SERNEC
2. Zb     17.30 K3 Zdenka DIMNIK
3. Fa     17.30 K2 Neja MARKELJ
3. Fb     17.30 P7 Karmen OŽBOLT
3. Fc     17.30 15 Mojca KOČEVAR KORBAR
3. Ka     17.30 26 Saša CIMPERMAN
3. Kb     17.30 25 Darinka KUJAVEC
3. L     17.30 K6 Mateja CIGULA
3. Za     17.30 P9 Marina VALENČIČ
3. Zb     17.30 P4 Lidija GOLC
4. Fa 17.00 do 18.00 32 18.10 14 Mojca NOVOSELEC
4. Fb 17.00 do 18.00 32 18.10 23 Tina PETKOVŠEK
4. Fc 17.00 do 18.00 32 18.10 29 Vesna LAVRIČ
4. Ka 18.05 do 19.00 32 17.00 do 18.00 31 Anja ROGELJ
4. Kb 18.05 do 19.00 32 17.00 do 18.00 22 Alenka GORJAN
4. L 17.00 do 18.00 32 18.10 P2 Vesna GRGUR
4. Za 18.05 do 19.00 32 17.00 do 18.00 11 Brane LUŠINA
4. Zb 18.05 do 19.00 32 17.00 do 18.00 24 Valerija SEDLAR

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Sejem šolskih učbeniških gradiv

2., 3. in 8. septembra 2014 bo na šoli med glavnim odmorom, na hodniku prvega nadstropja, potekal sejem šolskih učbeniških gradiv.

Obvestilo o začetku pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki, obveščam vas, da se bo pouk pričel v ponedeljek, 1. septembra 2014. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.25 do 14.50 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa 12 2. L 15
1. Fb P4 2. Za K1
1. Fc 16 2. Zb K3
1. Ka 24 3. Fa K2
1. Kb 25 3. Fb P7
1. L 26 3. Fc P6
1. Za 14 3. Ka 12
1. Zb P7 3. Kb 16
2. Fa 15 3. L K6
2. Fb P6 3. Za 25
2. Fc 29 3. Zb P4
2. Ka P5 4. Fa 14
2. Kb 32 4. Fb K4
    4. Fc P5
    4. Ka 32
    4. Kb 26
    4. L 23
    4. Za 29
    4. Zb 24

Legenda: K – klet, P – pritličje, 11 – 16 – 1. nad., 21 – 29 – 2. nad.

Ob prihodu v šolo vas lepo pozdravljam. V novem šolskem letu vam želim veliko prijetnih in uspešnih trenutkov.

Uradne ure v času počitnic

Uradne ure so v času počitnic (od 4. 7. do 14. 8. 2014) vsako sredo od 10. do 13. ure.

Od 18. 8. do 29. 8. 2014 so uradne ure v referatu za dijake (v pritličju šole) od 9.00 do 10.30 in od 12.00 do 13.15,  kjer lahko med drugim prevzamete potrdila o šolanju in potrdite Vloge za izdajo subvencionirane vozovnice.

Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si.

Razdelitev spričeval

bo v torek, 24. 6. 2014  po naslednjem razporedu:

Ob 9.00 Učilnica  Ob 11.00 Učilnica
1. Fa 15 2.L K6
1. Fb P9 2.Za P9
1. Fc 24 2.Zb P4
1. L 16 3.Fa 14
1. Ka P5 3.Fb K4
1. Kb K4 3.Fc P6
1. Za 14 3.Ka K2
1. Zb K3 3.Kb 26
2. Fa P4 3.L 29
2. Fb P7
2. Fc P6
2. Ka 25
2. Kb 26
3. Za 12
3. Zb K1

Dodatna obvestila

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na dan razdelitve spričeval prinesete dnevnike PUD-a. Oddajali jih boste med  8. in 9. uro organizatorju PUD-a. Organizatorji PUD-a obvestijo razrednike  do 9.30 ure, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki dnevnika ne boste oddali pravočasno,boste dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je 3. julija 2014.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2014/15

Potrdila o  vpisu za šolsko leto 2014/15 bodo pripravljena do 1. 8. 2014. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame  od 1. 8. dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela,  prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko sam naročil v referatu za dijake, kadarkoli med letom v času uradnih ur.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2013/14 dijak lahko prevzame v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo zadnji dan gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico: vnaprej ga bomo pripravili  samo tistim dijakom, ki bodo po spomladanskem izpitnem roku uspešno zaključili letnik in bodo pri razredniku na dan razdelitve spričeval  naročili potrdilo. Tudi ta potrdila bodo pripravljena od 1. 8. 2014 dalje. Dijaki, ki ne boste po spomladanskem izpitnem roku uspešno zaključili letnika, osebno dvignete potrdilo v blagajni šole.

Razpis za prosto delovno mesto – operater v podjetju Lek, d.d.

Izbrani kandidat/ka se bo pri svojem delu srečeval s:

  • proizvodnim delom po predpisanih postopkih,
  • izvajanje predpisanih in procesnih kontrol,
  • odprava napak,
  • čiščenje strojev in preventivno vzdrževanje ter
  • izpolnjevanje proizvodne dokumentacije.

Od vas pričakujemo:

  • V. stopnjo strokovne izobrazbe – kemijske, farmacevtske, živilske tehnike, tehnike laboratorijske medicine in zdravstvene nege, elektro ali strojne smeri,
  • delovne izkušnje na primerljivih delovnih mestih.

Nudimo zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnejšega sodelovanja.
Delovno mesto je v Ljubljani ali Mengšu. Poteka v štirih izmenah.

Podjetje ponuja odgovorno in samostojno delo z možnostjo nadaljnjega profesionalnega razvoja.

Prijave z življenjepisom posredujte na spela.juvancic@adecco.si. Za več informacij smo na voljo tudi na 051 376 384.