Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov ter predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika

V petek, 23. novembra 2018, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program:

 1. Od 17.00 do 18.00 bo v učilnici 32/III za starše dijakov 1. in 2. letnika
  predavanje »Tanka črta odgovornosti«.                                                                      
  Izvajalec bo gospod Jani Prgić iz Svetovalno-izobraževalnega centra MI.
 1. Od 18.00 do 19.30 bodo potekale SKUPNE GOVORILNE URE za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.
  V času od 12. 11. do 27. 11. poteka na šoli dobrodelna akcija zbiranja ozimnice za materinski dom. Tudi starše vabimo k udeležbi. Svoje prispevke lahko oddajo na dan skupnih govorilnih ur pri pultu za dežurne dijake v pritličju.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.
Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

RAZPORED GOVORILNIH UR PO UČILNICAH v petek, 23. novembra, od 18.00  do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc, Vončina P4 Kralj 12
Lavrič, Koritnik, Tomšič Iskra P6 Magdevski 13
Horvat 23 Novoselec, Hafner 14
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar P5 Horzelenberg 16
Doberšek, Ferlic P7 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Perger, Forte P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
    KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD  
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   Gradišar, Rupnik P2
Čerin, Prijatelj Kabinet FAR (2.nadstr) Gorjan, Kopčavar, Lapuh K1
Štralleger, Gabrovšek, Veniger 15 Sernec 26
    Drenik Trop Kabinet KEM. (pritličje)
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM,   Mlakar M. Pis. org. izr. izobr. (1.nadstr)
Trdan K4 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…  
Kujavec, Maležič, Brodar K. 25 Turšič, Šilc Kabinet KOZM (2.nadstr)
Lušina, Dimnik K3 Rogelj 26
Cigula, Markelj K6 Kolmančič Š., Kogovšek G. 31
    Svoljšak Mežnaršič Pis. pom. ravn. (1.nadstr)
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM                                             ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Pivk, Zavec 27 Cerar, Kastelic, Šimic Zore 11
Grgur 29 Fabjan, Letonja, Perinčič M. K2
    Sedlar, Molek, Erjavec, Žavbi 24
Šol. psihologinje:                            Lorencin, Justinek, Zgonc Pisarna psihologinj (1.nadstr)    
   
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. (1.nadstr) Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. (1.nadstr)

Odsotni učitelji: Cimperman (ŠVZ), Čalić (MAT, IKT), Povhe Lenart (KEM, FKM, LDF-P), Švegl (ŠVZ), Vadnov (FIK, pomočnica ravnateljice), Vrhovnik (ZDR, OZD, BOF).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.
Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Razpis za opravljanje PUD v tujini – na Finskem in v Češki republiki za 3. letnik programov FT, KT, TLB in ZT

SŠFKZ razpisuje:

 • Dve mesti za program FT in tri mesta za program ZT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov Predvideni termin bivanja na Finskem je 3. – 23. 3. 2019.
 • Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov. Predvideni termin bivanja na Finskem je 3. –30. 3. 2019.
 • Dve mesti za program FT, dve mesti za program TLB in dve mesti za program ZT za opravljanje praktičnega usposabljanja v Češki republiki. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola iz Prage. Predvideni termin bivanja na Češkem je 24. 3. – 13. 4. 2019.
 • Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja v Češki republiki. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, v kraju Havířov-Prostřední Suchá. Predvideni čas bivanja na Češkem je 24. 3. – 13. 4. 2018.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Dijaki, ki knadidirajo za tujino, opravljajo test iz znanja angleščine po Evropskem jezikovnem okviru. Dijaki rezultate testiranja priložijo k vlogi.

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za več držav, morajo zapisati želeni vrstni red. Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Pravila se nahajajo na šolski spletni strani. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Rok za oddajo je ponedeljek, 3. 12. 2018, do 10.30 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 2. 12. 2018.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire najkasneje do 11. 1. 2019.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na partnerskih šolah).

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

Šola bo v času jesenskih počitnic zaprta

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je v času jesenskih počitnic, od ponedeljka, 29. 10. 2018 do sobote, 3. 11. 2018, ZAPRTA. Vsem dijakom šole in udeležencem izobraževanja želimo prijetne počitnice.

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred vami, dragi učenci, nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi vam radi predstavili naše izobraževalne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Morda bo ravno kakšen izmed naštetih programov ustrezal vašim interesom.

Obiščite nas v četrtek, 25. 10. 2018, med 10.00 in 13.00.

Razpored aktivnosti:

10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
10.30 – 13.00 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev takrat potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi kadarkoli v času med 10.00 in 13.00.

Prosimo vas, da nas zaradi lažje organizacije, obvestite o vašem obisku. Lahko nas pokličete po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 ali nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si in tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Roditeljski sestanki

V četrtek, 6. septembra, petek, 7. septembra, in v petek, 14. septembra, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih:skupni del za več oddelkov hkrati v učilnici 32 in posebni del po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

Skupni del bo v učilnici 32.
Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinjikratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK za poklicno maturo.

Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov 6., 7. in 14. septembra 2018

V četrtek, 6. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Ka 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 dr. Alenka GORJAN
1. Kb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Polonca DRENIK TROP
1. Fb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Tina GRADIŠAR
1. Fc 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Andreja RUPNIK

V petek, 7. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Fa 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 dr. Neja MARKELJ
1. L 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Sabina POVHE LENART
1. Za 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Petra ČALIĆ
1. Zb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Ksenija HORVAT

V petek, 14. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa - 17.30 K4 mag. Vanda TRDAN
2. Fb - 17.30 P5 Lučka JURJEC ŽMAVC
2. Fc - 17.30 14 mag. Zlatko MAGDEVSKI
2. L - 17.30 K6 Mateja CIGULA
2. Ka - 17.30 15 Matej ŠVEGL
2. Kb - 17.30 P9 Helena DOBERŠEK
2. Za - 17.30 26 Kristina SERNEC
2. Zb - 17.30 K1 Marijan HAFNER
3. Fa - 17.30 12 dr. Benjamin KRALJ
3. Fb - 17.30 P6 Mojca KOČEVAR KORBAR
3. Fc - 17.30 24 Darinka KUJAVEC
3. L - 17.30 16 Mirjam HORZELENBERG
3. Ka - 17.30 K2 mag. Saša CIMPERMAN
3. Kb - 17.30 P2 Mateja KOLMANČIČ ŠUŠTAR
3. Za - 17.30 K3 Zdenka DIMNIK
3. Zb - 17.30 P4 mag. Lidija GOLC
4. Fa 17.00 do 18.20 32 18.30 23 Vesna LAVRIČ
4. Fb 17.00 do 18.20 32 18.30 25 mag. Katarina VRHOVNIK
4. Fc 17.00 do 18.20 32 18.30 22 Branko LUŠINA
4. L 17.00 do 18.20 32 18.30 29 Vesna GRGUR
4. Ka 18.40 32 17.45 do 18.30 31 Anja ROGELJ
4. Kb 17.00 do 18.20 32 18.30 21 Tina PETKOVŠEK
4. Za 18.40 32 17.45 do 18.30 P7 Romana FORTE
4. Zb 18.40 32 17.45 do 18.30 11 mag. Mojca NOVOSELEC

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v ponedeljek, 3. septembra 2018. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 30. 8. 2018 objavljen v e-asistentu.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.25 do 14.50 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa K2 3. Fa 12
1. Fb 29 3. Fb P6
1. Fc 25 3. Fc 15
1. Ka K1 3. Ka K1
1. Kb P6 3. Kb 24
1. L 24 3. L 16
1. Za 16 3. Za K3
1. Zb P4 3. Zb P4
2. Fa K4 4. Fa P5
2. Fb P5 4. Fb 25
2. Fc 14 4. Fc 26
2. Ka K3 4. Ka K4
2. Kb P7 4. Kb K6
2. L K6 4. L 29
2. Za 26 4. Za P7
2. Zb 15 4. Zb 14

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 11 do 16 – 1. nad., učilnice od 21 do 29 – 2. nad., učilnici 31 in 32 – 3. nad.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta!

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2018/19

V šolskem letu 2018/19 potrebujemo prevoz za enega težje gibalno ovirana dijaka na naslednji razdalji:

Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana) – Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (Zdravstvena pot 1, Ljubljana) – Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana); skupna razdalja 6 km.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 9. 7. 2018.

Razpisni pogoji in obrazec za oddajo ponudbe sta v prilogi.

Rezultati 1. kroga izbirnega postopka za vpis za šolsko leto 2018/19

Program Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 135/132 točk
Kozmetični tehnik 136 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 138/128 točk
Zobotehnik 136/117 točk

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna delavka

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure v času počitnic (od 9. 7. do 14. 8. 2018) so vsako sredo od 10. do 13. ure, od 16. 8. dalje pa vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si. Odgovorili vam bomo najkasneje v treh delovnih dneh.

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2018/19

Subvencionirana šolska malica: Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo od 2. šolskega dne dalje. Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole