Skupne govorilne ure, predavanja in predstavitev projektnega dela

V petek, 12. maja 2017, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov vseh letnikov. Za starše dijakov 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

PROGRAM:

 1. Od 16.45 do 17.45 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  INFORMACIJE O POKLICNI MATURI in predavanje KAM PO SREDNJI ŠOLI.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica šolske maturitetne komisije in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.
 2. Od 17.00 do 17.45PREDSTAVITVE PROJEKTNEGA DELA v učilnicah po razporedu (sodelujejo dijaki vseh oddelkov 1. letnika).
 3. Od 17.50 do 19.00 bodo potekale SKUPNE GOVORILNE URE za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Razpored predstavitev projektnega dela po učilnicah

Oddelki Učilnice
1. Fa K6
1. Fb P5
1. Fc 24
1. Ka K4
1. Kb 26
1. L P7
1. Za 15
1. Zb P4

Razpored govorilnih ur po učilnicah  od 17.50  do 19.00

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Štrumbl P4 Kralj, Čalić 12
Lavrič, Koritnik, Vončina P6 Novoselec, Hafner, Magdevski 14
Horvat, Tomšič Iskra Kabinet SLO (pritličje) Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Kočevar Korbar P5 Horzelenberg 13
Doberšek, Forte P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
Ožbolt P7 KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
Jurjec Žmavc, Ferlic Kabinet TUJ J. (pritličje) Rupnik, Povhe Lenart P2
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ Gorjan, Kopčavar K1
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR (2.nadstr) Gradišar 15
Gabrovšek, Prijatelj, Veniger 22 Sernec, Lapuh 25
Drenik Trop Kabinet KEM (pritličje)
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…
Trdan K2 Turšič, Šilc, Kogovšek G. Kabinet KOZM (2.nadstr)
Petkovšek, Švegl 25 Rogelj (od 18.30 dalje) 31
Kujavec 24 Kolmančič. 26
Lušina, Dimnik, Fajdiga K3 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
Cigula K6 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Cimperman K4 Sedlar 16
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM Fabjan, Letonja, Perinčič M. 21
Pivk 27 Molek, Erjavec, Žavbi 23
Grgur 29 Cerar, Kastelic, Šimic Z. P3
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinji:                 Lorencin, Justinek Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji: Čerin (OZD, ILS), Mlakar Medved (VZD), Zavec (MBK, LTP, ZEK). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Nujno je upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se učitelj s starši dogovori za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.50 do 19.00. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19 uri, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Prvomajske počitnice

V času od vključno četrtka, 27. aprila 2017, do vključno torka, 2. maja 2017, bo šola zaradi prvomajskih počitnic ZAPRTA.

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V petek, 7. aprila 2017, bomo izvedli roditeljske sestanke za starše oddelkov 1., 2. in 3. letnika in skupne govorilne ure vseh učiteljev za vse letnike. Za nekatere oddelke bodo še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 2. letniku, predavanje za starše dijakov 1. letnika…

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored

Za starše dijakov 1. letnika:

 • Od 16.30 do 17.30 v učilnici 32/III : Predavanje o odvisnosti. Izvajalke bodo predstavnice DrogArta, Slovenskega združenja za zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi.
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 2. letnika programov:

 • Od 17.00 do 17.20 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo vsi dijaki).
 • Od 17.25 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K6 2. Fa P5
1. Fb P6 2. Fb K4
1. Fc 25 2. Fc P7
1. Ka 26 2. Ka 16
1. Kb K3 2. Kb K1
1. L P9 2. L 29
1. Za P2 2. Za 24
1. Zb P4 2. Zb 14
3. Fa 22 3. Ka 15
3. Fb 23 3. Kb 31
3. Fc K2 3. Za 12
3. L 27 3. Zb 13

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 18.15  do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Štrumbl, Vončina P4 Kralj, Magdevski, Čalić 12
Lavrič, Koritnik P5 Novoselec, Hafner 14
Kočevar Korbar, Jurjec Žmavc, P6 Horzelenberg K2
Horvat, Tomšič Iskra 23 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Doberšek 13 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
Forte, Ožbolt P9 KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
Ferlic Kabinet TUJ J. (pritličje) Rupnik 15
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ Gorjan, Kopčavar K1
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR (2.nadstr) Povhe Lenart 27
Čerin, Veniger 21 Sernec 26
Gabrovšek, Prijatelj 22 Drenik Trop 31
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Lapuh P2
Trdan K4 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…
Švegl K3 Turšič, Šilc Kabinet KOZM (2.nadstr)
Kujavec, Fajdiga 25 Rogelj 16
Lušina, Dimnik P7 Kogovšek G. K3
Cigula, Petkovšek K6 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
Cimperman 26 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Žavbi, Cerar, Fabjan 24
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM Perinčič M. P2
Pivk, Zavec 27 Letonja 29
Grgur 29 Molek, Erjavec 16
Kastelic 15
Šimic Z. 13
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinji:                 Lorencin, Justinek Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji:

 • Gradišar (KEM),
 • Kolmančič (KNO; KNT…),
 • Mlakar Medved (VZD),
 • Sedlar (FIP, TOP…).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica

Informativna dneva – petek in sobota, 10. in 11. februar 2017

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete v šoli in si pogledate, kako se izobražujejo naši dijaki in se pripravljajo na poklicne izzive.

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

Petek, 10. 2. 2017:

 • ob 9.00: program FARMACEVTSKI TEHNIK,
 • ob 11.00: programa KOZMETIČNI TEHNIK in TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
 • ob 13.00: program ZOBOTEHNIK,
 • ob 15.30: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

Sobota, 11. 2. 2017

 • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili programe in poklice, načine dela v laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi dijaki pridobivajo znanje in razvijajo svoje osebnosti.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas: vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in univerzah, sodobna oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa lahko pridobite tudi mednarodno veljavno diplomo CIDESCO.

Veselimo se vašega obiska!

Kontakt

Če boste imeli kakšno vprašanje nas lahko pokličete na katerokoli izmed spodnjih telefonskih številk oz. na pošljete sporočilo preko e-pošte.

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Mednarodni festival Več znanja za več turizma

Letos bo potekal že 14. mednarodni festival »Več znanja za več turizma«, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije v sodelovanju s CPI in ZRSŠ. Tema je Potujem, torej sem. Dijaki bodo projektne naloge predstavili 1. februarja na turistični tržnici v okviru sejma NATOUR Alpe-Adria, kjer bodo prikazali turistični program vodenja, se postavili v vlogo turističnega vodnika in opisali za mladega domačega in tujega turista primeren ogled kraja s širšo okolico.

Našo šolo bodo na sejmu zastopali dijaki z dvema nalogama:

Dijaki so izdelali tudi promocijski spot in brošure.

Sodelovanje na Informativi 2017

Informativa je izobraževalni sejem, ki na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji in tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov ter drugih oblik izobraževanja.

Na Informativi 2017 bomo sodelovali tudi mi – dijaki in zaposleni v SŠFKZ. Obiskovalcem bomo predstavili naše programe, dijaki pa bodo pokazali nekaj spretnosti in veščin, ki so se jih naučili v šoli.

Obiskovalci sejma bodo dobili dodatne informacije, ki bodo služile kot dobra pomoč pri odločanju, katere šole in programe obiskati na informativnem dnevu ter kam na koncu oddati prijavo za vpis.

Informativa 2017 bo potekala 27. in 28. januarja 2017, na Gospodarskem razstavišču, v Ljubljani.

Dragi učenci in spoštovani starši, se vidimo na Informativi 2017!

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

2. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V četrtek, 19. in petek, 20. januarja 2017, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 3. letniku vseh programov.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih. Nekateri učitelji bodo na govorilnih urah v četrtek in petek.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored za četrtek, 19. januar 2017

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programa KOZMETIČNI TEHNIK

 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika programa KOZMETIČNI TEHNIK – v četrtek, 19. januarja:

 • Od 17.15 do 17.30 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
 • Od 17.35 do 18.15  – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV PO UČILNICAH

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Ka P4 1. Kb P7
2. Ka P6 2. Kb 14
3. Ka P5 3. Kb 15
4. Ka P9 4. Kb 16

RAZPORED GOVORILNIH UR PO UČILNICAH v četrtek, 19. januarja, od 18.15 do 19.00 

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   ŠVZ, KEM  
Jurjec Žmavc, Forte P9 Cimperman P4
Tomšič Iskra Kabinet SLO (pritličje) Rupnik P5
POD, PSI, KOM  MAT, FIZ
Petkovšek 16 Bizjak 13
Drenik Trop 15 Petek 12
KIZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…. KBK, SOM, BIO, VZD
Rogelj P6 Gorjan 14
Kolmančič P7 Mlakar Medved 12
Turšič, Šilc 16 Kopčavar 14
Pomočn. ravnat.: Svoljšak M. Pisarna pom. ravnat.
Šol. psihologinja: Justinek Pisarna psihol. Pomočn. ravnat.: Vadnov (tudi KNT-FIK) Pisarna pom. ravnat.

Odsotni učitelji: CIGULA (UME), ČALIĆ (MAT, IKT), DIMNIK (GEO), DOBERŠEK (ANG), GRADIŠAR (KEM), HORVAT (SLO), HORZELENBERG (MAT), KOGOVŠEK G. (KNO…), KORITNIK (SLO), LAVRIČ (SLO), MAGDEVSKI (IKT), NOVOSELEC (MAT), OŽBOLT (ANG), TRDAN (ZGO), UČITELJI ŠVZ.

Dosegljivi bodo na skupnih govorilnih urah v petek, 20. januarja, od 18.15 do 19.45 in v času rednih govorilnih ur.

Razpored za petek, 20. Januar 2017

Za starše dijakov 3. letnika programov FARMACEVTSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE in ZOBOTEHNIK

 • Od 17.15 do 17.35 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programov FARMACEVTSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE in ZOBOTEHNIK

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV PO UČILNICAH

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K6 2. Fa K2
1. Fb P7 2. Fb K4
1. Fc K1 2. Fc K3
1. L P9 2. L 29
1. Za P2 2. Za 24
1. Zb P4 2. Zb 15
3. Fa 25 4. L 27
3. Fb P5 4. Za 12
3. Fc 16 4. Zb 31
3. L 26 4. Fa 23
3. Za 14 4. Fb 22
3. Zb P6 4. Fc 21

RAZPORED GOVORILNIH UR PO UČILNICAH v petek, 20. januarja, od 18.15  do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, IKT, FIZ  
Štrumbl P4 Horzelenberg 16
Lavrič K2 Bizjak Kab. za MAT (1.nadstr)
Horvat P5 Hafner 23
Koritnik P5 Magdevski 27
Vončina 22 Novoselec 15
Ožbolt P9 Kralj Kab. za FIZ (1.nadstr)
Kočevar Korbar P7 KEM, BIO, ANF,  BAF, ZVM, ZVP
Doberšek, Ferlic P6 Povhe Lenart 26
ZGO, GEO, UME, ŠVZ Gradišar, Kopčavar P2
Cigula K6 Lapuh 26
Dimnik 31 Sernec 12
Trdan K4 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Švegl 21 Sedlar 24
Lušina K3 Kastelic, Cerar, Šimic Z., 13
Fajdiga, Kujavec K1 Letonja, Fabjan, Perinčič M, 12
  Molek, Erjavec, Žavbi 14
MBE, ZEK, LHT, MMB, MBK, FKM LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ
Pivk, Zavec 27/28 Čerin, Prijatelj, Veniger 22
Grgur 29 Vrhovnik, Štralleger Kab. za FARMACIJO
  Gabrovšek 25
Pomočn. ravnat.: Vadnov Pisarna pom. ravnat.  
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravnat. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psihol.

Odsotni učitelji: CIMPERMAN (ŠVZ), ČALIĆ (MAT, IKT), DRENIK TROP (POD), FORTE (ANG), GORJAN (ZVZ), JURJEC ŽMAVC (ANG), PETEK (FIZ), PETKOVŠEK (PSI), RUPNIK (KEM), SVOLJŠAK M. (pom. ravnateljice), TOMŠIČ I. (SLO).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur. 

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Nemška bralna značka (Epi Lesepreis) – prijava do 10. 1. 2017!

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali tekmovanje za dijake 2. letnika. Prebrati morate 2 knjigi:

 • Rübezahl
 • Lena geht ins Netz

Knjige so na voljo v šolski knjižnici.

Tekmovanje bo v četrtek, 16. 3. 2017, ob 13.00. Rešiti morate test z različnimi tipi nalog (povezovanje, vstavljanje besed, križanka, pravilno/napačno, razvrstitev povedi v pravilen vrstni red …). Predviden čas reševanja je 45 minut.

Na tekmovanju lahko dosežete zlato ali srebrno priznanje ali samo priznanje za sodelovanje.

V kolikor na tekmovanju dosežete zadostno število točk za srebrno ali zlato priznanje, se mu prizna 12 ur (od skupno potrebnih 24) za opravljanje interesnih dejavnosti po izbiri dijaka.

Pomembni datumi

Prijava dijakov: do 10. 1. 2017

Tekmovanje: 16. 3. 2017

Angleška bralna značka (Epi Reading Badge) – prijava do 10. 1. 2017!

Za sodelovanje na tekmovanju iz angleške bralne značke morajo dijaki prebrati 3 knjige:

1. letnik

 • Lorna Doone
 • Three Adventures of Sherlock Holmes
 • The Body in the Library

2. letnik

 • 1984
 • The Maltese Falcon
 • The Hound of the Baskervilles

3. letnik

 • The Beach
 • Brve New World
 • Ripley’s Game

Nekaj izvodov vsake knjige bo na voljo v šolski knjižnici, vendar jih ne bo dovolj za vse. Knjige si lahko izposodite tudi v splošno izobraževalni knjižnici v domačem kraju. Omeniti morate, da gre za tekmovanje Epi Reading Badge, če ne boste morda dobili kakšne druge (debelejše) izdaje. Obstaja še tretja možnost: knjige lahko kupite v DZS Epicentru. Cena posameznega izvoda je med 7,30 in 12 EUR.

Tekmovanje bo potekalo v tednu od 6. – 10. 3. 2017. Test na tekmovanju obsega reševanje različnih tipov nalog: povezovanje, vstavljanje besed, križanka, pravilno/napačno, razvrstitev povedi v pravilen vrstni red ipd.

Na tekmovanju lahko dosežete zlato ali srebrno priznanje ali samo priznanje za sodelovanje. Kdor bo dosegel zlato priznanje, bo dobil pri angleščini oceno 5, kdor srebrno pa 4.

V kolikor dijak na tekmovanju dosežezadostno število točk za srebrno ali zlato priznanje, se mu prizna 12 ur (od skupno potrebnih 24) za opravljanje interesnih dejavnosti po izbiri dijaka.

Pomembni datumi

Prijava dijakov: do 10. 1. 2017

Tekmovanje: v tednu od 6. – 10. 3. 2017

Prejem potrdil: do 15. 6. 2017

V letu 2017 naj vas vedno sreča doleti!

novoletno_voscilo_ssfkz_2017