In memoriam: Lara Zorko, dijakinja tretjega letnika programa kozmetični tehnik

lara_zorko_slovoVse tu je tuje.
Nihče ne sprašuje, o čem razmišlja …
In kdo je ta Lara?
Slišim le glas, ki se oddaljuje …
(M. Pavček)

Draga Lara!

Prišla si k nam kot tiha zvezdica v šumu in mladostni radovednosti nove generacije. Bila si tiha in skromna, a so radovedno zrle tvoje oči v tej množici mladih.

Nisi opozarjala nase, je pa tvoja srčnost in prijaznost dala vedeti, da SI med nami. Sledila si nam z velikim pogumom, da dosežeš svoj cilj. Sledili smo ti in spremljali tvoj napredek. Vse do tistega dne …
In. Ne moremo doumeti, da te je bolezen pretrgala iz te niti, ki smo jo tkali skupaj. Ni besed. Je samo bolečina in praznina. Si pa zaznamovala vse nas, ki smo bili ob tebi. Nisi zares odšla, si samo zasijala na novi poti.

Za vedno boš med nami.

Poslovili smo se od naše drage dijakinje Lare Zorko.

Avtor/-ica prispevka: Dijaki in delavci šole

Preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje

Za vpis v program zobotehnik mora kandidat najprej uspešno opraviti preizkus ročnih spretnosti, sposobnosti razlikovanja barv in smisla za oblikovanje. Za preizkus se je potrebno prijaviti najkasneje do 5. 3. 2018. Obrazec za prijavo je na voljo na spletnih straneh naše šole ali spletni strani MIZŠ.

Preizkus bo potekal na naši šoli, v četrtek, 15. 3. 2018, ob 14:30. Po uspešno opravljenem preizkusu se kandidat lahko prijavi v program zobotehnik.
Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu velja za vpis v šolsko leto 2018/19.

Preizkus je namenjen učencem 9. razreda in starejšim kandidatom, ki se želijo prešolati. mlajših učencev ne bomo sprejeli.

Za opravljanje preizkusa kandidat obvezno prinese s seboj:
navadni svinčnik, radirko, ravnilo ali trikotnik (30 cm), škarje in lepilni trak (selotejp).

Dodatnega obvestila za preizkus kandidatom ne bomo pošiljali.
O doseženih rezultatih preizkusa bomo vse kandidate pisno obvestili najkasneje v osmih dneh po opravljanju preizkusa. Informacij po telefonu ne bomo dajali!

Če je kandidat pri opravljanju preizkusa neuspešen, se v program zobotehnik NE more prijaviti. Lahko pa se prijavi v ostale programe na naši šoli: farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in kozmetični tehnik ali na katero koli drugo srednjo šolo.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna delavka

V času zimskih počitnic bo šola zaprta

Od vključno 19. do vključno 23. februarja 2018 bo šola zaprta. Uradne ure so v sredo, 21. februarja 2018, od 10. do 13. ure. Vsem dijakom šole in udeležencem izrednega izobraževanja želimo prijetne počitnice.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju

Dragi dijaki in starši!

Obveščam Vas, da bo v sredo, 14. 2. 2018, od 6. do 22. ure potekala splošna stavka zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

V skladu z okrožnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo ta dan zagotovili le nujna opravila, kot so varnost in prehrano dijakov, če bodo v šolo prišli. Pouka ta dan ne bo.

Prehrana na ta dan bo najprej za vse dijake odpovedana. Dijaki, ki nameravajo priti v šolo, se na malico sami za ta dan še enkrat prijavijo. Vendar, če se bo dijak prijavil, v šolo pa ne bo prišel, bo potrebno to malico plačati, ne glede na višino subvencije.

Prosim za razumevanje in Vas lepo pozdravljam.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razpis za opravljanje PUD v tujini za dijakinje in dijake 3. letnika programa FT

SŠFKZ razpisuje dve mesti za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+. Tritedensko praktično usposabljanje bo aprila 2018 (8. – 28. 4. 2018) organizirala šola Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Pragi na Češkem. Prvi teden bo udeleženca spremljal eden od učiteljev SŠFKZ. PUD v Pragi je nadomestilo za neizvedeno mobilnost na Kanarskih otokih.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Kandidati se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Kandidati oddajo v referat za dijake popolno vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Prijavo na razpis, življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo Vandi Trdan TUDI po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si.

Rok za oddajo je četrtek, 15. 2. 2018, do 11.00 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in učitelj-aktualni vodja strokovnega aktiva v programu farmacevtski tehnik. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire do 1. 3. 2018.

Dodatne informacije

Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Vandi Trdan, osebno ali po e-pošti.

KOORDINATORKA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
TRDAN, Vanda
Govorilne ure:

ČE: 12.10-12.55

Pomembno: dijaki, ki so kandidirali na razpisu za Finsko decembra 2017, vendar niso bili izbrani, bi pa želeli kandidirati za Češko, lahko oddajo v referat samo vlogo brez dokazil. V tem primeru bo komisija upoštevala število točk iz predhodnega razpisa. V primeru, da želijo ti dijaki višati oceno iz angleškega jezika in motivacijskega pisma ali dodati še katera druga dokazila, ki jih niso priložilu predhodni prijavi, pa morajo oddati vlogo s temi dokumenti. Iz zapisa na vlogi mora biti razvidna želja dijaka kandidata, kaj naj komisija upošteva pri izbiri.

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

2. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V petek, 26. januarja 2018, bomo izvedli roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev za starše dijakov vseh oddelkov, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 3. letniku vseh programov.

Za starše dijakov 3. letnika vseh programov:

  • Od 17.15 do 17.35 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu.
  • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
  • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika vseh programov:

  • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
  • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.  

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K3 2. Fa 12
1. Fb P4 2. Fb P6
1. Fc 25 2. Fc 22
1. L K6 2. L 23
1. Ka P9 2. Ka 31
1. Kb K2 2. Kb 32
1. Za 26 2. Za P2
1. Zb 15 2. Zb 11
3. Fa P5 4. Fa 28 (hemat. laborat.)
3. Fb 16 4. Fb KNJIŽNICA
3. Fc P7 4. Fc 21
3. Ka K4 4. Ka 13
3. Kb K1 4. Kb K5
3. L 29 4. L 27 (mikrob. laborat.)
3. Za 24 4. Za P1
3. Zb 14 4. Zb P3

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 18.15 do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Štrumbl 11 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Lavrič, Koritnik P5 Čalić P1
Horvat, Tomšič Iskra KNJIŽNICA Magdevski 25
Jurjec Žmavc, Ferlic P4 Horzelenberg 21
Kočevar Korbar, Vončina P6 Hafner 15
Doberšek P3 Novoselec 14
Forte, Ožbolt 23 Kralj 12
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
Vrhovnik 16 KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, VZD,  ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
Štralleger, Prijatelj Kabinet FAR (2.nadstr) Gradišar P2
Čerin, Veniger 22 Rupnik 13
Gabrovšek 28 Gorjan, Kopčavar K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Povhe Lenart 27
Trdan K3 Sernec 26
Švegl, Markelj P9 Drenik Trop K2
Kujavec 22 Lapuh 14
Lušina, Dimnik P7 VZD, SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…
Cigula K6 Rogelj K4
Cimperman 31 Kolmančič, Kogovšek G. 32
Petkovšek K5 Svoljšak Mežnaršič Pis. pom. ravn.
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM Mlakar M. Pisarna organiz. izred. izobr.
Pivk, Zavec Kabinet KOZM (2.nadstr) ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Grgur 29 Sedlar, Fabjan 24
Žavbi, Molek P2
Letonja, Perinčič M. 11
Cerar, Kastelic, Šimic Z. P1
Šol. psihologinje: Justinek, Lorencin, Lokar Pisarna psihol.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji: Erjavec (MGN, FIP, TOP), Šilc (SOM, KIZ, SKO), Turšič (KNO; KNT…), Vadnov (KNT-FIK, pom. ravnat.). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Sodelovanje na Informativi 2018

Informativa je izobraževalni sejem, ki na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji in tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov ter drugih oblik izobraževanja.

Na Informativi 2018 bomo sodelovali tudi mi – dijaki in zaposleni v SŠFKZ. Obiskovalcem bomo predstavili naše programe, dijaki pa bodo pokazali nekatere spretnosti in veščine, ki so se jih naučili v šoli.

Obiskovalci sejma boste dobili dodatne informacije, ki bodo služile kot pomoč pri odločanju, katere šole oz. programe obiskati na informativnem dnevu ter kam na koncu oddati prijavo za vpis.

Informativa bo potekala v petek in soboto, 26. in 27. januarja 2018, od 9. do 18. ure, na Gospodarskem razstavišču, v Ljubljani. Več informacij…

Dragi učenci in spoštovani starši, se vidimo na Informativi 2018!

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Informativna dneva – petek in sobota, 9. in 10. februar 2018

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete v šoli in si pogledate, kako se izobražujejo naši dijaki in se pripravljajo na poklicne izzive.

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

Petek, 9. 2. 2018:

  • ob 9.00: program FARMACEVTSKI TEHNIK,
  • ob 11.00: programa KOZMETIČNI TEHNIK in TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
  • ob 13.00: program ZOBOTEHNIK,
  • ob 15.30: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

Sobota, 10. 2. 2018

  • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili programe in poklice, načine dela v laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi dijaki pridobivajo znanje in razvijajo svoje kompetence.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas:  vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in univerzah, sodobna oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa še možnost pridobitve mednarodne veljavne diplome CIDESCO.

Veselimo se vašega obiska!

Kontakt

Če boste imeli kakšno vprašanje nas lahko pokličete na katerokoli izmed spodnjih telefonskih številk oz. na pošljete sporočilo preko e-pošte.

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30
tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00
pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00
sre: 15.00 – 18.00
pet: 13.00 – 14.30

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Šola bo med božično-novoletnimi počitnicami zaprta

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je med božično-novoletnimi počitnicami od sobote, 23. decembra 2017, do vključno torka, 2. januarja 2018, zaprta. Vsem dijakom šole in udeležencem izrednega izobraževanja želimo prijetne počitnice ter ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO LETO 2018!

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Vesel božič in srečno novo leto!

V decembru smo. V mesecu, ki je poln skrivnosti in pričakovanja. Praznikov. Vsepovsod se ljudje družijo in nazdravljajo. Lahko bi rekli, da je to za večino predvsem čas druženja. Čas družine in prijateljskih stikov. Za nekatere med nami je lahko tudi čas osamljenosti. Takšnim znancem, če jih poznamo, lahko polepšamo samoto s kakšnim obiskom, stiskom roke in drobnim darilcem. Na ta način bomo tudi sami izpolnjeni. Smisel praznikov je tudi v tem, da zasijemo v temo ljudem, ki trenutno ne čutijo svetlobe. Lahko jih razveselimo tudi s tem, da jim pripovedujemo o knjigi, ki nas je navdušila.

Pogovarjanje z učenim prijateljem, pravi Lin Yutang*, je podobno branju redke knjige; pogovarjanje s pesniškim prijateljem je podobno branju pesmi in proze imenitnih pisateljev; pogovarjanje s prijatelji, ki so skrbni in spodobnega obnašanja, je kot branje klasičnih del modrecev; pogovarjanje z duhovitimi prijatelji pa je kot branje novele ali roman. “Pomembna knjiga” je tista, ki pripoveduje stvari, ki niso bile še nikoli prej povedane, “srčni prijatelj” pa tisti, ki nam zaupa družinske skrivnosti. Tako Lin Yutang.

Če pa radi ustvarjamo v kuhinji, imamo možnost, da iz naše pekarne zadiši po dobrih piškotih, ki bodo ogreli oči in dušo. Ročno izdelani piškoti, položeni v lepo škatlico, so čudovito darilo. Pomenijo čas, ki smo ga vložili, da bi polepšali praznike sebi in drugim. Človek se lahko čuti izpolnjenega le, če se daruje drugemu. Takemu ročno izdelanemu darilu lahko priložimo tudi recept.

Preživite praznike lepo. Izmenjajte veliko drobnih pozornosti. Iščite priložnosti za srečanje z ljudmi. Potujte po pokrajini literature, kajti literatura je neskončna pokrajina. Želiva vam tudi, da bi doživeli mir in se veselili življenja.

Srečno!

* Lin Yutang (1895 – 1976) je kitajski pisatelj, prevajalec, jezikoslovec in izumitelj. Njegov neformalen, a poliran slog v kitajskem in angleškem jeziku je postal eden najbolj vplivnih med obema vojnama v Evropi in Ameriki. Njegove kompilacije in prevodi klasičnih kitajskih besedil v angleščino so edinstveni.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Reščič Rihar in Mojca Ogrin