Prijetne počitnice

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam lepe počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti  znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje v petek, 1. septembra v novem šolskem letu.

 

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure v času počitnic (od 5. 7. do 14. 8. 2017) so vsako sredo od 10. do 13. ure, od 16. 8. dalje pa vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si. Odgovorili vam bomo najkasneje v dveh delovnih dneh.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2017/18

Dijaki boste prijavnice in vsa navodila v zvezi s subvencionirano šolsko malico prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo na voljo od 2. šolskega dne dalje.

Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2017/18

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2017/18 bodo pripravljena do 1. 8. 2017. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame od 1. 8. dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela, prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko kadarkoli med letom v času uradnih ur sam naročil v referatu za dijake.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2016/17 dobite v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo na dan razdelitve spričeval gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za š. l. 2017/18 dijaki lahko dobite istočasno s potrdilom o vpisu. Lahko prinesete že izpolnjen obrazec, ki ga šola potrdi, lahko pa obrazec natisnemo tudi v šoli (iz e-asistenta).

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 23. 6. 2017,  po naslednjem razporedu:

Ob 8.30 Učilnica
1. Fa K6
1. Fb P6
1. Fc K1
1. L P7
1. Ka K2
1. Kb K3
1. Za P5
1. Zb P4
2. Fa 24
2. Fb K4
2. Fc 25
2. Ka 29
2. Kb 26
3. Za 15
3. Zb P9
Ob 10.30 Učilnica
2.L 29
2.Za 24
2.Zb 14
3.Fa 25
3.Fb P4
3.Fc 16
3.Ka P5
3.Kb K2
3.L P6
   
   
   
   
   
   

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na dan razdelitve spričeval prinesete urejene dnevnike PUD-a. Dnevniki morajo biti urejeni in podpisani ter žigosani s strani delodajalca. Oddajali jih boste med  8. in 8.30 uro organizatorju PUD-a. Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval  do 9.00 ure, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno,boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v torek, 4. julija 2017, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini – v Latviji in v Španiji za dijakinje 3. letnika KT

SŠFKZ razpisuje:

 1. Dve prosti mesti za opravljanje praktičnega usposabljanja v Latviji.
  Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola P. Stradins Medical College iz Jurmale pri Rigi. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja v Latviji je 23. 10. – 11. 11. 2017, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami.
  Dijaki, ki bodo kandidirali za Latvijo, bodo v času razpisa v šoli opravljali test iz znanja angleščine. Informacije v zvezi s testiranjem bodo pridobili pri svojih učiteljicah angleščine. Rezultate testiranja priložijo kandidati k vlogi.

 2. Dve prosti mesti za opravljanje praktičnega usposabljanja v Španiji.
  Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola College No.1 iz Gijona v Asturiji. Komunikacija bo potekala pretežno v španščini in le malo v angleščini. Predvideni termin bivanja v Španiji je 19. 10. – 17. 11. 2017, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami.
  Dijaki, ki bodo kandidirali za Španijo, bodo v času razpisa v šoli opravljali test iz znanja angleščine in znanja španščine. Razmerje pri oceni obeh jezikov bo 75% : 25% v korist španščine.

Testiranje znanja angleščine in španščine

Informacije v zvezi s testiranjem angleščine bodo pridobili pri svojih učiteljicah angleščine. Rezultate testiranja priložijo kandidati k vlogi.

Informacije v zvezi s testiranjem španščine bodo pridobili pri prof. Stini Švara Scozzai na e-naslovu stina.svara@gmail.com.  Prof. Scozzaijeva sprejema prijave na testiranje španščine do vključno 4. 6. 2017 na svojem e-naslovu. Testiranje bo potekalo na SŠFKZ v sredo, 7. 6. 2017, ob 14.15 uri. Učilnica bo objavljena naknadno. Rezultate testiranja španščine bo posredovala prof. Scozzaijeva komisiji na SŠFKZ. Komisija bo rezultate priložila vlogam kandidatov.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za obe državi, morajo zapisati vrstni red (katera destinacija je na prvem in katera na drugem mestu). Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Pravila se nahajajo na šolski spletni strani. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Prijavo na razpis, življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo Vandi Trdan TUDI po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si. Če kandidati dobro govorijo in pišejo špansko, lahko dodajo potrebne dokumente tudi v španščini (poleg zgoraj zahtevanih dokumentov v angleščini in slovenščini).

Rok za oddajo je petek, 23. 6. 2017, do 11.00 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 22. 6. 2017.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in vodja strokovnega aktiva v programu kozmetični tehnik. Komisija sporoči rezultate izbire do 5. 7. 2017.

Dodatne informacije

Zainteresirani dijaki lahko dobijo dodatne informacije pri Vandi Trdan na predstavitvi evropskega programa Erasmus+, osebno ali po e-pošti.

KOORDINATORKA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
TRDAN, Vanda
Govorilne ure:

ČE: 13.00-13.45

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan,
predsednica komisije

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini – v Latviji in v Španiji za 3. letnik TLB

SŠFKZ razpisuje:

 1. Dve prosti mesti za opravljanje praktičnega usposabljanja v Latviji.
  Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola P. Stradins Medical College iz Jurmale pri Rigi. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja v Latviji je 23. 10. – 11. 11. 2017, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami.
  Dijaki, ki bodo kandidirali za Latvijo, bodo v času razpisa v šoli opravljali test iz znanja angleščine. Informacije v zvezi s testiranjem bodo pridobili pri svojih učiteljicah angleščine. Rezultate testiranja priložijo kandidati k vlogi.

 2. Dve prosti mesti za opravljanje praktičnega usposabljanja v Španiji.
  Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola College No.1 iz Gijona v Asturiji. Komunikacija bo potekala pretežno v španščini in le malo v angleščini. Predvideni termin bivanja v Španiji je 19. 10. – 17. 11. 2017, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami.
  Dijaki, ki bodo kandidirali za Španijo, bodo v času razpisa v šoli opravljali test iz znanja angleščine in znanja španščine. Razmerje pri oceni obeh jezikov bo 75% : 25% v korist španščine.

Testiranje znanja angleščine in španščine

Informacije v zvezi s testiranjem angleščine bodo pridobili pri svojih učiteljicah angleščine. Rezultate testiranja priložijo kandidati k vlogi.

Informacije v zvezi s testiranjem španščine bodo pridobili pri prof. Stini Švara Scozzai na e-naslovu stina.svara@gmail.com. Prof. Scozzaijeva sprejema prijave na testiranje španščine do vključno 4. 6. 2017 na svojem e-naslovu. Testiranje bo potekalo na SŠFKZ v sredo, 7. 6. 2017, ob 14.15 uri. Učilnica bo objavljena naknadno. Rezultate testiranja španščine bo posredovala prof. Scozzaijeva komisiji na SŠFKZ. Komisija bo rezultate priložila vlogam kandidatov.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za obe državi, morajo zapisati vrstni red (katera destinacija je na prvem in katera na drugem mestu). Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Pravila se nahajajo na šolski spletni strani. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Prijavo na razpis, življenjepis in motivacijsko pismo pošljejo Vandi Trdan TUDI po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si. Če kandidati dobro govorijo in pišejo špansko, lahko dodajo potrebne dokumente tudi v španščini (poleg zgoraj zahtevanih dokumentov v angleščini in slovenščini).

Rok za oddajo je petek, 23. 6. 2017, do 11.00 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 22. 6. 2017.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in članica strokovnega aktiva tehnik laboratorijske biomedicine. Komisija sporoči rezultate izbire do 5. 7. 2017.   

Dodatne informacije

Zainteresirani dijaki lahko dobijo dodatne informacije pri Vandi Trdan na predstavitvi evropskega programa Erasmus+, osebno ali po e-pošti.

KOORDINATORKA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE
TRDAN, Vanda
Govorilne ure:

ČE: 13.00-13.45

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan,
predsednica komisije

Skupne govorilne ure, predavanja in predstavitev projektnega dela

V petek, 12. maja 2017, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov vseh letnikov. Za starše dijakov 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

PROGRAM:

 1. Od 16.45 do 17.45 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  INFORMACIJE O POKLICNI MATURI in predavanje KAM PO SREDNJI ŠOLI.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica šolske maturitetne komisije in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.
 2. Od 17.00 do 17.45PREDSTAVITVE PROJEKTNEGA DELA v učilnicah po razporedu (sodelujejo dijaki vseh oddelkov 1. letnika).
 3. Od 17.50 do 19.00 bodo potekale SKUPNE GOVORILNE URE za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Razpored predstavitev projektnega dela po učilnicah

Oddelki Učilnice
1. Fa K6
1. Fb P5
1. Fc 24
1. Ka K4
1. Kb 26
1. L P7
1. Za 15
1. Zb P4

Razpored govorilnih ur po učilnicah  od 17.50  do 19.00

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Štrumbl P4 Kralj, Čalić 12
Lavrič, Koritnik, Vončina P6 Novoselec, Hafner, Magdevski 14
Horvat, Tomšič Iskra Kabinet SLO (pritličje) Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Kočevar Korbar P5 Horzelenberg 13
Doberšek, Forte P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
Ožbolt P7 KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
Jurjec Žmavc, Ferlic Kabinet TUJ J. (pritličje) Rupnik, Povhe Lenart P2
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ Gorjan, Kopčavar K1
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR (2.nadstr) Gradišar 15
Gabrovšek, Prijatelj, Veniger 22 Sernec, Lapuh 25
Drenik Trop Kabinet KEM (pritličje)
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…
Trdan K2 Turšič, Šilc, Kogovšek G. Kabinet KOZM (2.nadstr)
Petkovšek, Švegl 25 Rogelj (od 18.30 dalje) 31
Kujavec 24 Kolmančič. 26
Lušina, Dimnik, Fajdiga K3 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
Cigula K6 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Cimperman K4 Sedlar 16
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM Fabjan, Letonja, Perinčič M. 21
Pivk 27 Molek, Erjavec, Žavbi 23
Grgur 29 Cerar, Kastelic, Šimic Z. P3
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinji:                 Lorencin, Justinek Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji: Čerin (OZD, ILS), Mlakar Medved (VZD), Zavec (MBK, LTP, ZEK). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Nujno je upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se učitelj s starši dogovori za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.50 do 19.00. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19 uri, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Prvomajske počitnice

V času od vključno četrtka, 27. aprila 2017, do vključno torka, 2. maja 2017, bo šola zaradi prvomajskih počitnic ZAPRTA.

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V petek, 7. aprila 2017, bomo izvedli roditeljske sestanke za starše oddelkov 1., 2. in 3. letnika in skupne govorilne ure vseh učiteljev za vse letnike. Za nekatere oddelke bodo še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 2. letniku, predavanje za starše dijakov 1. letnika…

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored

Za starše dijakov 1. letnika:

 • Od 16.30 do 17.30 v učilnici 32/III : Predavanje o odvisnosti. Izvajalke bodo predstavnice DrogArta, Slovenskega združenja za zmanjševanje škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi.
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 2. letnika programov:

 • Od 17.00 do 17.20 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo vsi dijaki).
 • Od 17.25 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K6 2. Fa P5
1. Fb P6 2. Fb K4
1. Fc 25 2. Fc P7
1. Ka 26 2. Ka 16
1. Kb K3 2. Kb K1
1. L P9 2. L 29
1. Za P2 2. Za 24
1. Zb P4 2. Zb 14
3. Fa 22 3. Ka 15
3. Fb 23 3. Kb 31
3. Fc K2 3. Za 12
3. L 27 3. Zb 13

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 18.15  do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Štrumbl, Vončina P4 Kralj, Magdevski, Čalić 12
Lavrič, Koritnik P5 Novoselec, Hafner 14
Kočevar Korbar, Jurjec Žmavc, P6 Horzelenberg K2
Horvat, Tomšič Iskra 23 Bizjak Kabinet MAT (1.nadstr)
Doberšek 13 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ (1.nadstr)
Forte, Ožbolt P9 KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
Ferlic Kabinet TUJ J. (pritličje) Rupnik 15
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ Gorjan, Kopčavar K1
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR (2.nadstr) Povhe Lenart 27
Čerin, Veniger 21 Sernec 26
Gabrovšek, Prijatelj 22 Drenik Trop 31
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Lapuh P2
Trdan K4 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…
Švegl K3 Turšič, Šilc Kabinet KOZM (2.nadstr)
Kujavec, Fajdiga 25 Rogelj 16
Lušina, Dimnik P7 Kogovšek G. K3
Cigula, Petkovšek K6 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
Cimperman 26 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Žavbi, Cerar, Fabjan 24
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM Perinčič M. P2
Pivk, Zavec 27 Letonja 29
Grgur 29 Molek, Erjavec 16
Kastelic 15
Šimic Z. 13
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinji:                 Lorencin, Justinek Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji:

 • Gradišar (KEM),
 • Kolmančič (KNO; KNT…),
 • Mlakar Medved (VZD),
 • Sedlar (FIP, TOP…).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica