Skupne govorilne ure, predavanja in predstavitev projektnega dela

V petek, 13. maja 2016, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov vseh letnikov. Za starše dijakov 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika ter 2. Ka in 2. Kb bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

PROGRAM:

 1. Od 16.45 do 17.45 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  informacije o poklicni maturi in predavanje Kam po srednji šoli.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica šolske maturitetne komisije in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.

 2. Od 17.00 do 17.45 – predstavitve projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo dijaki vseh oddelkov 1. letnika ter 2. Ka in 2. Kb).
 3. Od 17.50 do 19.00 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Projektno delo: Razpored predstavitev po učilnicah (od 17.00 do 17.45)

Oddelki Učilnice
1. Fa P5
1. Fb K4
1. Fc P7
1. Ka 16
1. Kb 26
1. L 29
1. Za 24
1. Zb 14
2. Ka K6
2. Kb K1

Govorilne ure: razpored po učilnicah (od 17.50 do 19.00)

Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM  
Golc, Koritnik, Vončina P4
Lavrič P5
Horvat, Tomšič Iskra P3
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar, Ožbolt P6
Valenčič, Doberšek, Ferlic P9
   
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM  
Kujavec, Markelj, Dimnik K3
Lušina P7
Cigula K6
Trdan K4
Cimperman, Švegl, Petkovšek K2
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ  
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FARMACIJE
Čerin, Gabrovšek, Prijatelj, Veniger 22
MBE, ZEK, LHT, MMB, MBK, LTP, FKM                                            
Pivk, Zavec 27/28
Grgur 29
   
Pomočn. ravnat.: Vadnov – tudi KNT-FIK Pis. pom. r.
Pomočn. ravnat.: Svoljšak M. – tudi KIZ Pis. pom. r.
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravnat.
Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
MAT, FIZ, IKT  
Bizjak, Hafner 15
Horzelenberg 16
Čalič, Kralj 12
Petek – tudi o poklicni maturi Kab. FIZIKE
Novoselec 14
Magdevski 13
KEM, FKM, BIO, SOM, KBK, ANF,  BAF, ZVM, ZVZ, VZD, ZVP, POD  
Gradišar, Povhe Lenart P2
Gorjan 26
Rupnik K6
Drenik Trop, Kopčavar K1
Sernec, Lapuh 24
KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…  
Kogovšek G., Turšič, Kolmančič 31
Rogelj 16
ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Čoh, Fabjan, Letonja 11
Molek, Žavbi 23
Cerar, Šimic Z., Perinčič M., Sedlar 25
   
Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Šol. psihologinja: Justinek Pisarna psih.

Odsotni učitelji: Uroš KASTELIC (DAP, IZP, TOP), Manja MLAKAR MEDVED (VZD).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.
Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.
Nujno je upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se učitelj s starši dogovori za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.50 do 19.00. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19 uri, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V petek, 8. aprila 2016, bomo izvedli roditeljske sestanke za starše oddelkov 1., 2. in 3. letnika in skupne govorilne ure vseh učiteljev za vse letnike. Za nekatere oddelke bodo še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 2. letniku (razen 2. KA in 2. KB), predavanje za starše dijakov 1. letnika.
Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored

Za starše dijakov 1. letnika:

 • Od 16.30 do 17.30 v učilnici 32/III : Predavanje DRUŽINA KOT ZAŠČITNI DEJAVNIK PRED ODVISNOSTJO. Izvajalka ga. Mojca Cerkovnik Hvala dipl. soc. delavka, svetovalka na Centru za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog.
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 2. letnika programov FT, TLB in ZT:

 • Od 17.00 do 17.20 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo vsi dijaki).
 • Od 17.25 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 2. letnika programa kozmetični tehnik:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.00 do 17.25 – informacije o izbirnih modulih v 4. letniku  samo za program KOZMETIČNI TEHNIK  v učilnici 15.
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Razpored roditeljskih  sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa P4 2. Fa K1
1. Fb K4 2. Fb P5
1. Fc 12 2. Fc 16
1. Ka 25 2. Ka 31
1. Kb 26 2. Kb K2
1. L 29 2. L 24
1. Za P6 2. Za 14
1. Zb 15 2. Zb P7
3. Fa K6 3. Ka 13
3. Fb P9 3. Kb P3
3. Fc 22 3. Za 23
3. L P2 3. Zb K3

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 18.15 do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc P9 Kralj 12
Lavrič, Koritnik P4 Hafner K6
Horvat, Tomšič Iskra P5 Magdevski P2
Kočevar Korbar, Ožbolt P6 Čalić 14
Jurjec Žmavc 13 Novoselec 15
Doberšek P7 Horzelenberg 16
Valenčič P7 Bizjak Kabinet MAT(1.nadstr)
Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ(1.nadstr)
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR(2.nadstr) Rupnik 31
Čerin, Veniger 22 Gorjan 26
Gabrovšek, Prijatelj 21 Povhe Lenart 24
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Kopčavar K1
Trdan, Cimperman K4 Sernec 23
Dimnik K3 Drenik Trop K2
Petkovšek P3 Lapuh P6
Švegl 22 Gradišar Kabinet KEM(pritličje)
Kujavec, Markelj 21 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…
Lušina 12 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
Cigula K6 Kogovšek G., Turšič 28
Rogelj 25
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Pivk, Zavec 27 Perinčič M. 15
Grgur 29 Žavbi, Molek, Kastelic P9
Cerar, Šimic Z. K3
Čoh, Fabjan, Letonja 14
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinji: Lorencin, Justinek Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji: Ferlic (NEM), Kolmančič (KNO, KNT…), Mlakar Medved (VZD), Sedlar (ZMT, FIP, TOP, DAP), Vončina (SLO). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Vabilo k oddaji ponudbe za subvencionirano dijaško prehrano

Vabimo vas, da oddate ponudbo za storitev prehrane v skladu s priloženim povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (UR.l.RS, št. 43/2010, 62/2010, 27/12, 40/12, 3/2013, 46/2014).

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 25. 3. 2016.

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba Karmen DEBEVEC, tel. 01 300 72 46, elektronski naslov: karmen.debevec@guest.arnes.si.

Priloge:

Razpis za 46. Krkine nagrade

1260-2015_KRKA_46KN_E-banner-300-250Krka, d. d., Novo mesto letos razpisuje že 46. Krkine nagrade, ki so namenjene študentom dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študijskih programov ter dijakom gimnazij in srednjih šol naravoslovnih in zdravstvenih smeri.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge z znanstvenih področij, povezanih z razvojem, proizvodnjo, vrednotenjem in kontrolo ter trženjem farmacevtskih surovin in izdelkov, končali v obdobju od 1. julija 2015 do 30. junija 2016 ter jih na razpis prijavili do 5. julija 2016.

Informacije o razpisu in prijavo najdete na spletni strani Krkinih nagrad.

Po sledeh judovske dediščine na Slovenskem

Konec januarja je spominski dan holokavsta. 27. januarja 1945 je ruska Rdeča armada osvobodila največje nacistično taborišče smrti Auschwitz-Birkenau na Poljskem. V spomin na ta dogodek je Generalna skupščina Združenih narodov posvetila ta datum kot svetovni dan spomina na žrtve nacističnega holokavsta.

Letos se spominu na dogodek pridružuje tudi na naša šola. V avli šole bo od 20. 1. dalje postavljena razstava o judovski dediščini na slovenskih tleh. Tu bodo na panojih predstavljeni številni kraji po Sloveniji, kjer so še danes ostanki njihove prisotnosti vidni v pokrajini. Z avtorjem razstave dr. Janezom Premkom bo organizirana okrogla miza o tej tematiki.

Mnogo ljudstev se je sprehodilo skozi Slovenijo v preteklosti. Nekatera so se tu naselila, nekatera so izginila z obličja Zemlje, nekatera pa pustila večji ali manjši odtis. Eno izmed njih so tudi Judje. Ko so lansko leto številni migranti potovali skozi naše kraje, smo se verjetno spraševali o našem odnosu do njih. Ta razstava nas bo skušala opomniti o našem stališču do drugačnosti v preteklosti in o odnosu do multikulturnosti v družbi danes. Je povabilo mladim, da skozi preteklost poskušajo razumeti sedanjost. Zato, da nam bo vsem prihodnost razumljivejša: Historia est Magistra Vitae .

Avtor/-ica prispevka: Zdenka Dimnik, prof. geo. in zgod.

Informativna dneva – petek in sobota, 12. in 13. februar 2016

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete v šoli in si pogledate, kako se izobražujejo naši dijaki in se pripravljajo na poklicne izzive.

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

Petek, 12. 2. 2016:

 • ob   9.00:  program farmacevtski tehnik,
 • ob 11.00:  programa kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine,
 • ob 13.00:  program zobotehnik,
 • ob 15.30:  vsi programi hkrati za učence in za izredno izobraževanje (odrasli kandidati).

Sobota, 13. 2. 2016

 • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in za izredno izobraževanje (odrasli kandidati).

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili programe in poklice, načine dela v laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi dijaki pridobivajo znanje in razvijajo svoje osebnosti.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas:  vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in univerzah, sodobna oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa lahko pridobite tudi mednarodno veljavno diplomo CIDESCO.

Veselimo se vašega obiska!

Kontakt

Če boste imeli kakšno vprašanje nas lahko pokličete na katerokoli izmed spodnjih telefonskih številk oz. na pošljete sporočilo preko e-pošte.

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30

tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00

pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00

sre: 15.00 – 18.00

pet: 13.00 – 14.30

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin,
šolska svetovalna delavka

Informativa 2016

Informativa 2016 bo potekala v petek in soboto, 22. in 23. 1. 2016 na Gospodarskem razstavišču. Na tej izobraževalni prireditvi bo sodelovala tudi naša šola. Pridite in nas poiščite.

Več o Informativi najdete na www.informativa.si

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin

2. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V četrtek, 21. in petek, 22. januarja 2016, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 3. letniku vseh programov.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih. Nekateri učitelji bodo na govorilnih urah v četrtek in petek.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše klicati v učilnico skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored

Razpored za četrtek, 21. januar 2016

 1. Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programa kozmetični tehnik:
  • Od 18.00 do 18.45 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
  • Od 18.45 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.
 2. Za starše dijakov 3. letnika programa kozmetični tehnik:
  • Od 17.40 do 18.00 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
  • Od 18.00 do 18.45 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
  • Od 18.45 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV PO UČILNICAH

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Ka P4 1. Kb P7
2. Ka P9 2. Kb 16
3. Ka P5 3. Kb K1
4. Ka 14 4. Kb 15

Razpored govorilnih ur po učilnicah v četrtek, 21. januarja, od 18.45 do 19.45 

Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG  
Jurjec Žmavc P5
Tomšič Iskra P3
POD, PSI, KOM  
Petkovšek K1
Drenik Trop 16
KIZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS….  
Rogelj P4
Kogovšek Grubelič, Turšič P6
Pomočn. ravnat.: Svoljšak M. Pisarna pom. ravnat.
Šol. psihologinja: Justinek Pisarna psihol.
Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
ŠVZ  
Cimperman 14
Kujavec 15
 MAT, FIZ  
Bizjak 13
Petek 12
KBK, SOM, BIO  
Gorjan P7
Mlakar Medved P9
Kopčavar K2
Pomočn. ravnat.: Vadnov (tudi KNT-FIK) Pisarna pom. ravnat.

Odsotni učitelji: CIGULA (UME), DIMNIK (GEO), DOBERŠEK (ANG), GABROVŠEK (SKO), GRADIŠAR (KEM), HORVAT (SLO), HORZELENBERG (MAT), KORITNIK (SLO), KOLMANČIČ (KNO, KNT…), LAVRIČ (SLO), MAGDEVSKI (IKT), NOVOSELEC (MAT), OŽBOLT (ANG), RUPNIK (KEM, TRDAN (ZGO), VALENČIČ (ANG), VRHOVNIK (SKO), ZAVEC (VZD), UČITELJI ŠVZ.

Dosegljivi bodo (večinoma) na skupnih govorilnih urah v petek, 22. januarja, od 18.15 do 19.45 in v času rednih govorilnih ur.

Razpored za petek, 22. januar 2016

 1. Za starše dijakov 3. letnika programov farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik:
  • Od 17.15 do 17.35 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
  • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
  • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.  
 2. Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programov farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik:
  • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
  • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV PO UČILNICAH

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa P3 2. Fa 25
1. Fb K4 2. Fb P7
1. Fc 12 2. Fc 15
1. L 29 2. L P2
1. Za 26 2. Za K2
1. Zb 24 2. Zb P5
3. Fa 14 4. L K6
3. Fb P4 4. Za P9
3. Fc P6 4. Zb 13
3. L 16 4. Fa 21
3. Za K1 4. Fb 23
3. Zb K3 4. Fc 22

Razpored govorilnih ur po učilnicah v petek, 22. januarja, od 18.15  do 19.45 

Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM  
Golc 13
Lavrič P3
Horvat P7
Koritnik P7
Vončina P4
Ožbolt 23
Kočevar Korbar 22
Doberšek P5
Valenčič P9
ZGO, GEO, UME, ŠVZ  
Cigula K6
Dimnik K3
Trdan K4
Švegl P6
Lušina 12
Markelj 21
MBE, ZEK, LHT, MMB, MBK, FKM  
Zavec 27
Grgur 29
   
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravnat.
Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
MAT, IKT  
Horzelenberg 15
Čalić K2
Bizjak Kab. za MAT (1.nadstr)
Hafner 14
Magdevski 16
Novoselec 24
KEM, BIO, ANF,  BAF, ZVM, ZVP  
Povhe Lenart P2
Gradišar Kab. za KEM (pritl.)
Lapuh 26
Kopčavar 25
Sernec K1
ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Cerar, Šimic Z., Sedlar K6
Molek, Kastelic, Žavbi P9
Čoh, Letonja, Fabjan 31
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ  
Čerin, Prijatelj, Veniger 22
Gabrovšek, Štralleger Kab. za FARMACIJO
   
Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psihol.

 

Odsotni učitelji: Cimperman (ŠVZ), Drenik Trop (POD), Ferlic (NEM), Gorjan (ZVZ), Jurjec Žmavc (ANG), Kujavec (ŠVZ), Perinčič M. (MGN, FIP, TOP), Petek (FIZ), Petkovšek (PSI), Pivk (LHT, FKM, MBE), RUPNIK (KEM), Svoljšak M. (pom. ravnateljice), Vadnov (pom. ravnateljice), Vrhovnik (BOF, ZDR, OZD).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Tekmovanje iz angleške in nemške bralne značke

V tednu od 7.-11. marca bo  tekmovanje iz angleške bralne značke Epi Reading Badge in 3. marca iz nemške bralne značke Epi Lesepreis. Na tekmovanju lahko dosežete zlato ali srebrno priznanje oziroma priznanje o sodelovanju. Dodatne informacije o tekmovanju dobite pri svojih profesoricah tujega jezika, ki sprejemajo prijave do petka, 8. januarja 2016.

Prijetne božično-novoletne praznike ter srečno novo leto!

Želimo vam prijetne in mirne božično-novoletne praznike ter dan samostojnosti in enotnosti. Naj bo leto 2016 vaše leto, polno izvirnih idej, dobrih priložnosti in pogumnih odločitev!