Roditeljski sestanki

V četrtek, 6. septembra, petek, 7. septembra, in v petek, 14. septembra, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih:skupni del za več oddelkov hkrati v učilnici 32 in posebni del po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

Skupni del bo v učilnici 32.
Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinjikratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK za poklicno maturo.

Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov 6., 7. in 14. septembra 2018

V četrtek, 6. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Ka 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 dr. Alenka GORJAN
1. Kb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Polonca DRENIK TROP
1. Fb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Tina GRADIŠAR
1. Fc 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Andreja RUPNIK

V petek, 7. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Fa 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 dr. Neja MARKELJ
1. L 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Sabina POVHE LENART
1. Za 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Petra ČALIĆ
1. Zb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Ksenija HORVAT

V petek, 14. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa - 17.30 K4 mag. Vanda TRDAN
2. Fb - 17.30 P5 Lučka JURJEC ŽMAVC
2. Fc - 17.30 14 mag. Zlatko MAGDEVSKI
2. L - 17.30 K6 Mateja CIGULA
2. Ka - 17.30 15 Matej ŠVEGL
2. Kb - 17.30 P9 Helena DOBERŠEK
2. Za - 17.30 26 Kristina SERNEC
2. Zb - 17.30 K1 Marijan HAFNER
3. Fa - 17.30 12 dr. Benjamin KRALJ
3. Fb - 17.30 P6 Mojca KOČEVAR KORBAR
3. Fc - 17.30 24 Darinka KUJAVEC
3. L - 17.30 16 Mirjam HORZELENBERG
3. Ka - 17.30 K2 mag. Saša CIMPERMAN
3. Kb - 17.30 P2 Mateja KOLMANČIČ ŠUŠTAR
3. Za - 17.30 K3 Zdenka DIMNIK
3. Zb - 17.30 P4 mag. Lidija GOLC
4. Fa 17.00 do 18.20 32 18.30 23 Vesna LAVRIČ
4. Fb 17.00 do 18.20 32 18.30 25 mag. Katarina VRHOVNIK
4. Fc 17.00 do 18.20 32 18.30 22 Branko LUŠINA
4. L 17.00 do 18.20 32 18.30 29 Vesna GRGUR
4. Ka 18.40 32 17.45 do 18.30 31 Anja ROGELJ
4. Kb 17.00 do 18.20 32 18.30 21 Tina PETKOVŠEK
4. Za 18.40 32 17.45 do 18.30 P7 Romana FORTE
4. Zb 18.40 32 17.45 do 18.30 11 mag. Mojca NOVOSELEC

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v ponedeljek, 3. septembra 2018. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 30. 8. 2018 objavljen v e-asistentu.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.25 do 14.50 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa K2 3. Fa 12
1. Fb 29 3. Fb P6
1. Fc 25 3. Fc 15
1. Ka K1 3. Ka K1
1. Kb P6 3. Kb 24
1. L 24 3. L 16
1. Za 16 3. Za K3
1. Zb P4 3. Zb P4
2. Fa K4 4. Fa P5
2. Fb P5 4. Fb 25
2. Fc 14 4. Fc 26
2. Ka K3 4. Ka K4
2. Kb P7 4. Kb K6
2. L K6 4. L 29
2. Za 26 4. Za P7
2. Zb 15 4. Zb 14

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 11 do 16 – 1. nad., učilnice od 21 do 29 – 2. nad., učilnici 31 in 32 – 3. nad.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta!

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2018/19

V šolskem letu 2018/19 potrebujemo prevoz za enega težje gibalno ovirana dijaka na naslednji razdalji:

Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana) – Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (Zdravstvena pot 1, Ljubljana) – Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana); skupna razdalja 6 km.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 9. 7. 2018.

Razpisni pogoji in obrazec za oddajo ponudbe sta v prilogi.

Rezultati 1. kroga izbirnega postopka za vpis za šolsko leto 2018/19

Program Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 135/132 točk
Kozmetični tehnik 136 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 138/128 točk
Zobotehnik 136/117 točk

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna delavka

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure v času počitnic (od 9. 7. do 14. 8. 2018) so vsako sredo od 10. do 13. ure, od 16. 8. dalje pa vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si. Odgovorili vam bomo najkasneje v treh delovnih dneh.

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2018/19

Subvencionirana šolska malica: Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo od 2. šolskega dne dalje. Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2018/19

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2018/19 bodo pripravljena do 2. 8. 2018. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame od 2. 8. 2018 dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela, prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko kadarkoli med letom v času uradnih ur sam naročil v referatu za dijake. Za prevzem potrdila o vpisu mora imeti dijak urejene vse obveznosti do šole za šolsko leto 2017/18.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2017/18   dobite v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo na dan razdelitve spričeval gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za š. l. 2018/19 dijaki lahko dobite istočasno s potrdilom o vpisu. Lahko prinesete že izpolnjen obrazec, ki ga šola potrdi, lahko pa obrazec natisnemo tudi v šoli (iz e-asistenta).

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 22. 6. 2018, po naslednjem razporedu:

Ob 8.30 Učilnica
1. Fa K4
1. Fb P5
1. Fc K1
1. L K6
1. Ka K3
1. Kb K2
1. Za 26
1. Zb P7
2. Fa 32
2. Fb P6
2. Fc P2
2. Ka 29
2. Kb P4
3. Za 24
3. Zb 23
Ob 10.30 Učilnica
2.L P7
2.Za 29
2.Zb P4
3.Fa P6
3.Fb K4
3.Fc P5
3.Ka K6
3.Kb K2
3.L K3

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na dan razdelitve spričeval prinesete urejene dnevnike PUD-a. Dnevniki morajo biti urejeni in podpisani ter žigosani s strani delodajalca. Oddajali jih boste med  8. in 8.30 uro organizatorju PUD-a. Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval  do 9.00 ure, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno,boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v sredo, 4. julija 2018, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

Garderobne omarice: Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti. Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razpis za opravljanje PUD v tujini – na Finskem, v Latviji in v Španiji za 3. letnik programa KT in TLB

SŠFKZ razpisuje:

1. Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja na Finskem je 28. 10.–24. 11. 2018, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Možen je tudi premik datumov z začetkom teden dni prej ali teden dni kasneje.

Dijaki, ki bodo kandidirali za Finsko, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja dijaki priložijo k vlogi.

2. Dve mesti za program KT in dve mesti za program TLB za opravljanje praktičnega usposabljanja v Latviji. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola P. Stradins Medical College iz Jurmale pri Rigi. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja v Latviji je 21. 10.–10. 11. 2018, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Možen je tudi premik datumov z začetkom teden dni prej ali teden dni kasneje.

Dijaki, ki bodo kandidirali za Latvijo, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja dijaki priložijo k vlogi.

3. Dve mesti za program KT in dve mesti za program TLB za opravljanje praktičnega usposabljanja v Španiji. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola College No.1 iz Gijona v Asturiji. Komunikacija bo potekala več v španščini in manj v angleščini. Predvideni termin bivanja v Španiji je 21. 10.-17. 11. 2018, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami.

Dijaki, ki bodo kandidirali za Španijo, opravljajo test iz znanja angleščine in test iz znanja španščine. Razmerje pri oceni obeh jezikov bo 75%:25% v korist španščine. Rezultate testiranja znanja angleščine dijaki priložijo k vlogi. Rezultate testiranja znanja španščine bo priložila k vlogam kandidatov šolska komisija.

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za več držav, morajo zapisati želeni vrstni red. Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Pravila se nahajajo na šolski spletni strani. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV. Obrazec najdejo na spletu (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose). Če kandidati dobro govorijo in pišejo špansko, lahko dodajo potrebne dokumente tudi v španščini (poleg zgoraj zahtevanih dokumentov v angleščini in slovenščini).

Rok za oddajo je petek, 22. 6. 2018, do 11.00 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 21. 6. 2018.

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire do 5. 7. 2018.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2018/19 na dan 25. 4. 2018

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijav na
dan 25. 4. 2018
Spodnja meja za
1. krog glede na točke 7. in 8. razreda
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 95 92 točk
KOZMETIČNI TEHNIK                           56 74 93 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE      28 32 95 točk
ZOBOTEHNIK                56 68 91  točk

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev kot imamo razpisanih mest, smo MIZŠ zaprosili za soglasje k sklepu za omejitev vpisa v vseh štirih programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe bodo vsi učenci pisno obveščeni v začetku junija (do 6. 6. 2018). V dopisu bodo obveščeni tudi o terminu, v katerem se bodo morali skupaj s starši obvezno oglasiti v šoli. Za lažjo organizacijo vam sporočamo, da bodo ti termini med 19. in 21. 6. 2018. S seboj bodo morali prinesli zaključna spričevala 7., 8. in 9. razreda.

Točkam iz 7. in 8. razreda se bodo po končanem 9. razredu prištele še zaključene ocene iz tega razreda (brez izbirnih predmetov). Na osnovi vseh točk, ki jih bodo učenci dosegli, bo potekal izbirni postopek.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 22. 6. 2018 na šolski spletni strani in v šoli na oglasni tabli. Istega dne se bodo sprejeti učenci vpisali v 1. letnik. S podpisom sklepa o sprejemu bo za učence, ki bodo sprejeti v 1. krogu, vpisni postopek zaključen.
Učenci, ki zaradi nižjega števila točk ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo svetovalne službe vključili v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati tega kroga bodo znani   29. 6. 2018 na naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebami bodo izvzeti iz postopka omejitve vpisa, če bodo imeli do
21. 6. 2018 veljavno odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili.
Odločba o usmeritvi iz osnovne šole oz. potrdilo, da je učenec vključen v postopek usmeritve, ne omogoča izvzema učenca iz izbirnega postopka.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba