Sodelovanje na Informativi 2017

Informativa je izobraževalni sejem, ki na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji in tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov ter drugih oblik izobraževanja.

Na Informativi 2017 bomo sodelovali tudi mi – dijaki in zaposleni v SŠFKZ. Obiskovalcem bomo predstavili naše programe, dijaki pa bodo pokazali nekaj spretnosti in veščin, ki so se jih naučili v šoli.

Obiskovalci sejma bodo dobili dodatne informacije, ki bodo služile kot dobra pomoč pri odločanju, katere šole in programe obiskati na informativnem dnevu ter kam na koncu oddati prijavo za vpis.

Informativa 2017 bo potekala 27. in 28. januarja 2017, na Gospodarskem razstavišču, v Ljubljani.

Dragi učenci in spoštovani starši, se vidimo na Informativi 2017!

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

2. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V četrtek, 19. in petek, 20. januarja 2017, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 3. letniku vseh programov.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih. Nekateri učitelji bodo na govorilnih urah v četrtek in petek.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored za četrtek, 19. januar 2017

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programa KOZMETIČNI TEHNIK

 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika programa KOZMETIČNI TEHNIK – v četrtek, 19. januarja:

 • Od 17.15 do 17.30 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
 • Od 17.35 do 18.15  – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV PO UČILNICAH

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Ka P4 1. Kb P7
2. Ka P6 2. Kb 14
3. Ka P5 3. Kb 15
4. Ka P9 4. Kb 16

RAZPORED GOVORILNIH UR PO UČILNICAH v četrtek, 19. januarja, od 18.15 do 19.00 

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG   ŠVZ, KEM  
Jurjec Žmavc, Forte P9 Cimperman P4
Tomšič Iskra Kabinet SLO (pritličje) Rupnik P5
POD, PSI, KOM  MAT, FIZ
Petkovšek 16 Bizjak 13
Drenik Trop 15 Petek 12
KIZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…. KBK, SOM, BIO, VZD
Rogelj P6 Gorjan 14
Kolmančič P7 Mlakar Medved 12
Turšič, Šilc 16 Kopčavar 14
Pomočn. ravnat.: Svoljšak M. Pisarna pom. ravnat.
Šol. psihologinja: Justinek Pisarna psihol. Pomočn. ravnat.: Vadnov (tudi KNT-FIK) Pisarna pom. ravnat.

Odsotni učitelji: CIGULA (UME), ČALIĆ (MAT, IKT), DIMNIK (GEO), DOBERŠEK (ANG), GRADIŠAR (KEM), HORVAT (SLO), HORZELENBERG (MAT), KOGOVŠEK G. (KNO…), KORITNIK (SLO), LAVRIČ (SLO), MAGDEVSKI (IKT), NOVOSELEC (MAT), OŽBOLT (ANG), TRDAN (ZGO), UČITELJI ŠVZ.

Dosegljivi bodo na skupnih govorilnih urah v petek, 20. januarja, od 18.15 do 19.45 in v času rednih govorilnih ur.

Razpored za petek, 20. Januar 2017

Za starše dijakov 3. letnika programov FARMACEVTSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE in ZOBOTEHNIK

 • Od 17.15 do 17.35 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programov FARMACEVTSKI TEHNIK, TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE in ZOBOTEHNIK

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV PO UČILNICAH

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa K6 2. Fa K2
1. Fb P7 2. Fb K4
1. Fc K1 2. Fc K3
1. L P9 2. L 29
1. Za P2 2. Za 24
1. Zb P4 2. Zb 15
3. Fa 25 4. L 27
3. Fb P5 4. Za 12
3. Fc 16 4. Zb 31
3. L 26 4. Fa 23
3. Za 14 4. Fb 22
3. Zb P6 4. Fc 21

RAZPORED GOVORILNIH UR PO UČILNICAH v petek, 20. januarja, od 18.15  do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, IKT, FIZ  
Štrumbl P4 Horzelenberg 16
Lavrič K2 Bizjak Kab. za MAT (1.nadstr)
Horvat P5 Hafner 23
Koritnik P5 Magdevski 27
Vončina 22 Novoselec 15
Ožbolt P9 Kralj Kab. za FIZ (1.nadstr)
Kočevar Korbar P7 KEM, BIO, ANF,  BAF, ZVM, ZVP
Doberšek, Ferlic P6 Povhe Lenart 26
ZGO, GEO, UME, ŠVZ Gradišar, Kopčavar P2
Cigula K6 Lapuh 26
Dimnik 31 Sernec 12
Trdan K4 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Švegl 21 Sedlar 24
Lušina K3 Kastelic, Cerar, Šimic Z., 13
Fajdiga, Kujavec K1 Letonja, Fabjan, Perinčič M, 12
  Molek, Erjavec, Žavbi 14
MBE, ZEK, LHT, MMB, MBK, FKM LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ
Pivk, Zavec 27/28 Čerin, Prijatelj, Veniger 22
Grgur 29 Vrhovnik, Štralleger Kab. za FARMACIJO
  Gabrovšek 25
Pomočn. ravnat.: Vadnov Pisarna pom. ravnat.  
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravnat. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psihol.

Odsotni učitelji: CIMPERMAN (ŠVZ), ČALIĆ (MAT, IKT), DRENIK TROP (POD), FORTE (ANG), GORJAN (ZVZ), JURJEC ŽMAVC (ANG), PETEK (FIZ), PETKOVŠEK (PSI), RUPNIK (KEM), SVOLJŠAK M. (pom. ravnateljice), TOMŠIČ I. (SLO).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur. 

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Nemška bralna značka (Epi Lesepreis) – prijava do 10. 1. 2017!

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali tekmovanje za dijake 2. letnika. Prebrati morate 2 knjigi:

 • Rübezahl
 • Lena geht ins Netz

Knjige so na voljo v šolski knjižnici.

Tekmovanje bo v četrtek, 16. 3. 2017, ob 13.00. Rešiti morate test z različnimi tipi nalog (povezovanje, vstavljanje besed, križanka, pravilno/napačno, razvrstitev povedi v pravilen vrstni red …). Predviden čas reševanja je 45 minut.

Na tekmovanju lahko dosežete zlato ali srebrno priznanje ali samo priznanje za sodelovanje.

V kolikor na tekmovanju dosežete zadostno število točk za srebrno ali zlato priznanje, se mu prizna 12 ur (od skupno potrebnih 24) za opravljanje interesnih dejavnosti po izbiri dijaka.

Pomembni datumi

Prijava dijakov: do 10. 1. 2017

Tekmovanje: 16. 3. 2017

Angleška bralna značka (Epi Reading Badge) – prijava do 10. 1. 2017!

Za sodelovanje na tekmovanju iz angleške bralne značke morajo dijaki prebrati 3 knjige:

1. letnik

 • Lorna Doone
 • Three Adventures of Sherlock Holmes
 • The Body in the Library

2. letnik

 • 1984
 • The Maltese Falcon
 • The Hound of the Baskervilles

3. letnik

 • The Beach
 • Brve New World
 • Ripley’s Game

Nekaj izvodov vsake knjige bo na voljo v šolski knjižnici, vendar jih ne bo dovolj za vse. Knjige si lahko izposodite tudi v splošno izobraževalni knjižnici v domačem kraju. Omeniti morate, da gre za tekmovanje Epi Reading Badge, če ne boste morda dobili kakšne druge (debelejše) izdaje. Obstaja še tretja možnost: knjige lahko kupite v DZS Epicentru. Cena posameznega izvoda je med 7,30 in 12 EUR.

Tekmovanje bo potekalo v tednu od 6. – 10. 3. 2017. Test na tekmovanju obsega reševanje različnih tipov nalog: povezovanje, vstavljanje besed, križanka, pravilno/napačno, razvrstitev povedi v pravilen vrstni red ipd.

Na tekmovanju lahko dosežete zlato ali srebrno priznanje ali samo priznanje za sodelovanje. Kdor bo dosegel zlato priznanje, bo dobil pri angleščini oceno 5, kdor srebrno pa 4.

V kolikor dijak na tekmovanju dosežezadostno število točk za srebrno ali zlato priznanje, se mu prizna 12 ur (od skupno potrebnih 24) za opravljanje interesnih dejavnosti po izbiri dijaka.

Pomembni datumi

Prijava dijakov: do 10. 1. 2017

Tekmovanje: v tednu od 6. – 10. 3. 2017

Prejem potrdil: do 15. 6. 2017

V letu 2017 naj vas vedno sreča doleti!

novoletno_voscilo_ssfkz_2017

Uradne ure med novoletnimi počitnicami

Obveščamo vas, da je šola med novoletnimi počitnicami od 24. decembra 2016 do vključno 2. januarja 2017 zaprta. V nujnih primerih lahko pošljete elektronsko sporočilo na naslov: marija.sustersic@ssfkz.si. Odgovorili vam bomo v dveh delovnih dneh.

Želimo vam prijetne praznične dneve ter zdravo, srečno in uspešno leto 2017!

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Skupne govorilne ure in predavanje

V petek, 25. novembra 2016, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program:

 • Od 17.00 do 18.00 bo v učilnici 32/III za starše dijakov 1. in 2. letnika predavanje »Odnosi med mladostniki in starši«. Izvajalec bo dr. Albert Mrgole.
 • Od 18.00 do 19.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

V času od 14. 11. do 25. 11. poteka na šoli dobrodelna akcija zbiranja ozimnice za materinski dom. Tudi starše vabimo k udeležbi. Svoje prispevke lahko oddajo na dan skupnih govorilnih ur pri pultu za dežurne dijake v pritličju od 16.45 do 19.00.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsi udeleženci morajo upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se starši  z učiteljem dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored govorilnih ur po učilnicah 25. novembra od 18.00 do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Štrumbl, Koritnik P4 Novoselec 13
Lavrič, Vončina P9 Horzelenberg, Hafner 16
Horvat, Tomšič Iskra P6 Bizjak 14
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar P5    
Ožbolt, Doberšek P7 Kralj 12
Forte, Ferlic Kab. za TUJE JEZIKE pritličje Petek Kabinet FIZ
1. nad.
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   KEM, ZMT, FKM, LDF, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, POD  
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR
2. nad.
Rupnik Kabinet KEM
pritličje
Prijatelj, Gabrovšek, Veniger 22 Povhe Lenart, Gradišar P2
    Kopčavar, Sernec K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM,   Drenik Trop K2
Trdan, Petkovšek K4 Gorjan, Lapuh 26
Dimnik, Lušina K3 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED, MAS…  
Cigula, Švegl K6 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. r.
Kujavec, Fajdiga 25 Kolmančič , Turšič 21
Cimperman 12 Rogelj, Šilc 23
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM                                             ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Pivk 27 Sedlar, Perinčič M., Letonja, Fabjan, 24
    Cerar, Šimic Z., Kastelic, Žavbi, Molek, Erjavec 15
       
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. r.    
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. r. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravnat.

Odsotni učitelji: Petra Čalić (MAT, IKT), Marija Čerin (OZD, ILS), Vesna Grgur (MMB, MBE), Darja Justinek (šolska psihologinja), Darja Kogovšek G. (KNO, KNT…), Tatjana Lorencin (šolska psihologinja), Zlatko Magdevski (IKT), Manja Mlakar Medved (VZD), Sara Zavec (MBK, LTP, ZEK).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom na Kanarskih otokih – 3. FT in 3. KT

SŠFKZ razpisuje prosta mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini za dijake 3. letnika programov kozmetični in farmacevtski tehnik. Praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Ies Las Indias Tenerife, ki se nahaja v kraju Santa Cruz na Kanarskih otokih.

PROGRAM ŠT. PROSTIH MEST OBDOBJE
Farmacevtski tehnik 2 17. 4. – 6. 5. 2017
Kozmetični tehnik 2 17. 4. – 6. 5. 2017

Praktično usposabljanje z delom bo pri farmacevtskih tehnikih potekalo v lekarnah, pri kozmetičnih tehnikih pa v kozmetičnih salonih partnerske šole (v šoli) in delno v zunanjih kozmetičnih salonih pri delodajalcih. Prvi teden bo dijakinji spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+. Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Partnerska šola znanja španskega jezika ne postavlja kot pogoj za opravljanje PUD pri njih, je pa to znanje zelo zaželjeno. Zato bo SŠFKZ pri točkovanju za izbiro dijakov upoštevala tako znanje angleščine kot španščine. Pri določitvi točk za znanje tujega jezika (5. točka 5. člena Pravil o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini) bo šola upoštevala srednjo vrednost ocene iz znanja angleščine in ocene iz znanja španščine. Kandidati za opravljanje PUD v Španiji bodo torej opravili preizkus znanja iz angleščine in prostovoljno tudi preizkus iz znanja španščine. Kandidati, ki ne znajo špansko, ne bodo izločeni, bodo pa lahko dobili nekaj manj točk za znanje tujih jezikov.

Prijava

Dijaki oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:

 1. prijavo na razpis,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo in
 4. dokazila.

Motivacijsko pismo mora biti napisano v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Popolno vlogo z vsemi potrebnimi prilogami je potrebno poslati do roka Vandi Trdan po e-pošti na naslov vanda.trdan@guest.arnes.si.

Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo vloge je četrtek, 1. december 2016, do 13.00, v referatu za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek in rezultati

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva v ustreznem programu.

Komisija bo sporočila dijakom rezultate izbire do 23. 12. 2016.

Natančnejše informacije so objavljene v posameznem razpisu (glej priloge spodaj). Razpisi so objavljeni tudi na oglasni deski pred tajništvom, dijaki in dijakinje iz oddelkov, ki lahko kandidirajo, pa so jih prejeli tudi na svoje razredne e-naslove.

Več informacij

Koordinatorka za mednarodno sodelovanje
TRDAN, Vanda
Govorilne ure:

SRE: 13.00-13.45

Razpisna dokumentacija

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom na Finksem – 3. FT, 3. KT in 3. ZT

SŠFKZ razpisuje prosta mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini za dijake 3. letnika programov kozmetični, farmacevtski tehnik in zobotehnik. Praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College, ki se nahaja v Helsinkih na Finskem..

PROGRAM ŠT. PROSTIH MEST OBDOBJE TRAJANJE
Farmacevtski tehnik 2 marec 2017 (predvidoma) 3 tedne
Kozmetični tehnik 2 marec 2017 (predvidoma) 4 tedne
Zobotehnik 3 marec 2017 (predvidoma) 3 tedne

Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+. Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Prijava

Dijaki oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:

 1. prijavo na razpis,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo in
 4. dokazila.

Motivacijsko pismo mora biti napisano v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Popolno vlogo z vsemi potrebnimi prilogami je potrebno poslati do roka Vandi Trdan po e-pošti na naslov vanda.trdan@guest.arnes.si.

Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo vloge je četrtek, 1. december 2016, do 13.00, v referatu za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek in rezultati

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva v ustreznem programu.

Komisija bo sporočila dijakom rezultate izbire do 23. 12. 2016.

Natančnejše informacije so objavljene v posameznih razpisih (glej priloge spodaj). Razpisi so objavljeni tudi na oglasni deski pred tajništvom, dijaki in dijakinje iz oddelkov, ki lahko kandidirajo, pa so jih prejeli tudi na svoje razredne e-naslove.

Več informacij

Koordinatorka za mednarodno sodelovanje
TRDAN, Vanda
Govorilne ure:

SRE: 13.00-13.45

Razpisna dokumentacija

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred  vami, dragi učenci, nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi vam radi predstavili naše izobraževalne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Morda bo ravno kakšen izmed naštetih programov ustrezal vašim interesom.

Obiščite nas v  četrtek, 20. 10. 2016,  med 10.00 in 13.00.
Razpored aktivnosti:

 • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
 • 10.30 – 13.00 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih.

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev takrat  potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi  kadarkoli v času med 10.00 in 13.00.

Prosimo vas, da nas zaradi lažje organizacije, obvestite o vašem obisku. Lahko nas pokličete po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 ali nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si in tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba