Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2020/21

V šolskem letu 2020/21 potrebujemo prevoz za enega težje gibalno ovirana dijaka na naslednji razdalji:

Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana) – Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (Zdravstvena pot 1, Ljubljana) – Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana); skupna razdalja 6,2 km.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 3. 8. 2020.

Razpisni pogoji in obrazec za oddajo ponudbe sta v prilogi.

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2020/21

Potrdila o šolanju za iztekajoče se šolsko leto

Dijak ga naroči po elektronski pošti vanda.rozman@guest.arnes.si  do 19. 6. 2020. Prevzel ga bo pri razredniku ob prevzemu spričevala (dijake bomo obvestili po elektronski pošti).

Potrdila o šolanju za novo šolsko leto

Potrdila bodo pripravljena po 1. 8. 2020 za dijake, ki bodo uspešno zaključili šolsko leto (za vsakega dijaka 2 potrdili). Dijaki jih bodo lahko prevzeli od 24. 8. 2020 v referatu za dijake (ali pri dežurnem ob vhodu v šolo, če bodo še trajali posebni ukrepi), 1. 9. 2020  pa pri razredniku. V izjemnih primerih jih bomo poslali tudi po pošti.

Potrdila za subvencionirano vozovnico za š. l. 2020/21

Iz Ministrstva za infrastrukturo so nas opozorili, da dijaki za nakup subvencioniranih vozovnic ne potrebujejo več obrazca »Vloga za izdajo subvencioniranih vozovnic«, ki so ga prejšnja leta potrjevali na šoli.  Ta obrazec ne velja več.

Na portalu subvencij potniškega prometa je objavljen NOV OBRAZEC na katerem žig šole ni več potreben, niti mu ni treba prilagati potrdila o vpisu, saj na prodajnem mestu podatke ob predložitvi obrazca pridobijo iz CEUVIZa. Možna pa je tudi elektronska oddaja vloge/obrazca (s certifikatom) preko eUprave in nakup subvencionirane vozovnice preko spleta.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Uradne ure v času poletnih počitnic

Uradne ure v času počitnic (od 8. 7. do 14. 8. 2020) so vsako sredo od 10. do 13. ure, od  vključno 19. 8. dalje pa vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si. Odgovorili vam bomo najkasneje v treh delovnih dneh.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razdelitev spričeval

bo za dijake 1. letnika v torek, 23. 6., po naslednjem razporedu:

Oddelek Učilnica Prvih 15 dijakov po abecedi Drugih 15 dijakov po abecedi
1. Fa 14  Ob 13.00 Ob 13.45
1. Fb 15  Ob 13.15 Ob 14.00
1. Fc 16  Ob 13.30 Ob 14.15
1. Ka K3  Ob 13.15 Ob 14.00
1. Kb K4  Ob 13.00 Ob 13.45
1. L 29  Ob 13.15 Ob 14.00
1. Za K6  Ob 13.00 Ob 13.45
1. Zb 24  Ob 14.15 Ob 15.00

Za dijake 2. in 3. letnika pa v sredo, 24. 6., po naslednjem razporedu:

Oddelek Učilnica Prvih 15 dijakov po abecedi Drugih 15 dijakov po abecedi
3.Fa 14  Ob 11.00  Ob 11.45
3.Fb 15  Ob 11.15  Ob 12.00
3.Fc 16  Ob 11.30  Ob 12.15
3.Ka K4  Ob 9.00  Ob 9.45
3.Kb K6  Ob 9.30  Ob 10.15
3.L 25  Ob 10.45  Ob 11.30
3. Za 26  Ob 11.15  Ob 12.00
3. Zb 24  Ob 11.30  Ob 12.15
Oddelek Učilnica Prvih 15 dijakov po abecedi Drugih 15 dijakov po abecedi
2. Fa 14  Ob 13.00 Ob 13.45
2. Fb 15  Ob 13.15 Ob 14.00
2. Fc 16  Ob 13.30 Ob 14.15
2. Ka K4  Ob 12.00 Ob 12.45
2. Kb K6  Ob 12.30 Ob 13.15
2. L 25  Ob 12.30 Ob 13.15
2.Za 26  Ob 13.00 Ob 13.45
2.Zb 24  Ob 13.15 Ob 14.00

Dijaki morajo ob prihodu v šolo slediti navodilom za dijake ob razdelitvi spričeval in obvestil o uspehu.

Dodatna obvestila

 1. ODDAJA DNEVNIKOV PUD

Dijaki 3. FA, 3. FB, 3. FC na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih najkasneje na dan razdelitve spričeval do 8.00 oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Čerinovi v spletno učilnico. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili prof. Čerinove.

Dijaki 2. L, 2. KA, 2. KB, 3. KA in 3. KB, ki ste opravljali PUD doma po navodilih učiteljev mentorjev, morate svoje izdelke skladno z navodili učiteljev mentorjev oddati v e-obliki že do 18. oziroma 19. 6.

Dijaki 3. L na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih najkasneje na dan razdelitve spričeval oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Pivkovi, kot ste dogovorjeni. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili prof. Pivkove.

Dijaki 3. ZA in 3. ZB, na dan razdelitve spričeval med 8-9 uro prinesejo izdelek modelacija obzobnih tkiv za TOP, morfološko modelacijo in dnevnik dela učiteljema Simonu Fabjanu v učilnico P1 in učiteljici Poldki Žavbi v učilnico 11.

Dijaki 2. ZA in 2. ZB, na dan razdelitve spričeval med 9-10 uro prinesejo morfološko modelacijo, natisnjena navodila za Signum kompozitni material in dnevnik dela učiteljema Simonu Fabjanu v učilnico P1 in učiteljici Poldki Žavbi v učilnico 11.

Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno, boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v ponedeljek, 6. julija 2020, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

 1. Garderobne omarice: Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti, najkasneje na dan razdelitve spričeval (dijaki iz Ljubljane in bližnje okolice jih lahko pridete izprazniti že prej in hkrati oddate knjige in učbenike v knjižnico). Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.
 1. Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.
  VPISNICE za novo šolsko leto boste dijaki dobili na dan razdelitve spričeval in jih boste odnesli domov. Podpisane vpisnice pošljete na šolo po pošti ali skenirane po elektronski pošti (fotografij vpisnic ne sprejemamo).
 1. Naročilo na subvencionirano malico: postopek ostaja enak kot pretekla leta. O postopku bodo dijaki obveščeni preko razrednih elektronskih naslovov (obvestilo in prijavnica) in preko spletne strani šole. Vse v zvezi s subvencijo starši urejajo na CSD. Odgovorna za naročila za malico je Karmen Debevec.

 

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam lepe počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti  znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje v torek, 1. septembra, v novem šolskem letu.

Vabilo k oddaji ponudbe za dobavo in montažo nove opreme za SŠFKZ Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov

Objavljamo razpis za dobavo in montažo nove opreme za Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Razpisna dokumentacija

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi:

Rok za prejem ponudb

Ponudba se šteje za pravocasno oddano, ce jo narocnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 09. 07. 2020, do 12.00 ure.  Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Avtor/-ica prispevka: Karmen Debevec

Navodila učencem za obnašanje na preizkusu ročnih spretnosti ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Učenec lahko opravlja preizkus za zobotehnika le, če je zdrav!!

Če je učenčevo zdravstveno stanje takšno, da se mu v celoti odsvetuje udeležba na preizkusu, je za takšno odločitev potrebno zdravniško mnenje, iz katerega bo jasno razvidno, da se izvedba preizkusa odsvetuje. Učenec bo preizkus opravljal v kasnejšem roku.

Zdravniško potrdilo, da  Vaš otrok  ne more pristopiti k opravljanju preizkusa, pošljete na šolo do 5. 6. 2020.

Pred prihodom na preizkus, starši izpolnite spletno izjavo najkasneje do 31. 5. 2020.

Protokol vedenja učenca:

 1. Na preizkus počakaš pred šolo v varni razdalji do druge osebe.
 2. 15 minut pred pričetkom preizkusa bomo spuščali v šolo.
 3. V stavbo šole vstopaš posamezno z 2 metrsko razdaljo; glej usmeritvene črte na tleh.
 4. V šolo lahko vstopaš le z masko, ki jo prineseš s seboj. Takoj, ko se preizkus prične, lahko snameš masko. Pri vsakem gibanju po prostoru ali izven učilnice, nosiš masko.
 5. Pri vhodu v šolo si razkužiš roke in se napotiš v učilnico, kjer bo preizkus.
 6. Učilnice bodo odprte, v njih te bo pričakal učitelj.
 7. Ob vstopu v učilnico si razkužiš roke in počakaš na navodilo učitelja. Če se naredi vrsta, upoštevaš razdaljo 1,5 do 2 m do učenca pred sabo.
 8. Učitelj ti bo odredil mesto v učilnici. Preden sedeš na svoje mesto, s papirnato brisačko in razkužilom obrišeš svojo mizo. Navodila, brisačko in razkužilo boš prejel/-a od učitelja.
 9. Med posameznimi nalogami preizkusa je 5 minutni odmor. V času odmora ostaneš v učilnici na svojem mestu.
 10. V učilnicah se bo veliko zračilo, zato imej s seboj tudi toplo oblačilo.
 11. Učilnice ne zapuščaš; če želiš na toaleto, prosi učitelja za usmeritev do sanitarij.
 12. Za lažjo predstavo, imaš spodaj narejen razpored po učilnicah.
 13. Starši ne smejo s teboj v stavbo šole, po  končanem preizkusu jih pokliči, da pridejo pote. Preizkus se bo zaključil predvidoma ob 15. uri.

Uporaba sanitarij:

V umivalnici in WC je možnost okužbe zaradi majhne površine še toliko večja. Zato res dosledno upoštevaj varnostno razdaljo in umivanje in razkuževanje rok po uporabi toaletnih prostorov.

Razpored preizkusov 2020

Preizkus 2. 6. 2020

Razpored po priimku Učilnica Lokacija
A – Ba P4 Pritličje
Be – Br P5 Pritličje
C – D P7 Pritličje
E – G 14 1. nadstropje
H 15 1. nadstropje
J 16 1. nadstropje
Ka – Kor 26 2. nadstropje
Kov – Ku 25 2. nadstropje
L 24 2. nadstropje

Preizkus 3. 6. 2020

Razpored po priimku Učilnica Lokacija
Ma – Mar P4 Pritličje
Me – N P5 Pritličje
O – Pe P7 Pritličje
Ph – Ra 14 1. nadstropje
Re – Sp 15 1. nadstropje
St – Š 16 1. nadstropje
T – Va 26 2. nadstropje
Ve – W 25 2. nadstropje
Z – Ž 24 2. nadstropje

Ponoven začetek pouka za dijake 4. letnikov – 18. 5. 2020

V ponedeljek, 18. 5., se skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dijake 4. letnika spet začenja pouk v šoli. V urniku bodo predvsem predmeti, ki so na poklicni maturi. Skladno z navodili NIJZ bomo oddelke razdelili v manjše skupine.

Po elektronski pošti vam bomo poslali vsa potrebna navodila in podrobnejši urnik, iz katerega bodo poleg razporeda učnih ur in učilnic razvidne tudi sestave skupin pri posameznih učnih urah. Teh podrobnosti ne moremo vpisati v e-urnik v eAsistentu, zato spremljajte elektronsko pošto.

Morebitne nejasnosti ali napake sporočite pomočnici ravnateljice Valeriji Vadnov po elektronski pošti na valerija.vadnov@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Psihosocialna podpora na posebni telefonski številki Rdečega križa Ljubljana

Prepoznavamo psihično stisko ljudi v obliki strahu, nezaupanja, nestrpnosti, obupa, občutka nemoči, praznine, osamljenosti ipd. Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana je odprl posebno linijo za psihosocialno podporo ljudem, ki v teh dneh občutijo stisko zaradi nastale situacije.

Na številko 01 600 93 26 lahko pokličete vsak dan od 16. do 20. ure in z vami se bodo pogovarjali prostovoljci terapevti iz SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo) in vam nudili strokovno psihosocialno podporo. Z istim prostovoljcem ali prostovoljko lahko dogovorite za ponovni klic.

Človek, ki pokliče, ni več sam.

V katerih primerih se lahko obrnete na nas

Pomagamo s pogovorom pri osebni stiski zaradi:

 • občutka nemoči, negotovosti, zaskrbljenosti, nemira, nespečnosti, občutenja panike …
 • tesnobi ali strahovih pred boleznijo, pred prihodnostjo, katastrofične misli …
 • osamljenosti
 • težavah v odnosih: s partnerji, otroki, sosedi…dobri komunikaciji, reševanju konfliktov
 • prevladujoči zaskrbljenosti za druge: stare starše, ostarele, ki so v domovih …
 • z nasveti: kako se stabilizirati, se pomiriti, se organizirati, se razvedriti …
 • Nismo psihiatri in ne nudimo medicinske pomoči v času stiske. Lahko pa svetujemo, kje tako pomoč poiskati.

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je zveza društev, ki izvajajo izobraževanje, raziskovanje in praktično dejavnost na področju psihoterapije in je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Nastala je z namenom, da v skladu z načeli Strasbourške deklaracije o psihoterapiji, na kateri so osnovani izobraževalni in etični standardi EAP, pod eno streho poveže različne psihoterapevtske šole v Sloveniji.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana deluje na območju Mestne občine Ljubljana ter občin Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Vodice, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Brezovica in Velike Lašče.

Kam po srednji šoli?

Dijaki, ki zaključijo srednjo šolo s poklicno maturo, lahko svojo karierno pot nadaljujejo z zaposlitvijo ali se odločijo za študij.

Pir iskanju zaposlitve s lahko pomagate s spletnima stranema Zavoda za zaposlovanje www.ess.gov.si in www.spletisvojokariero.si.

Nadaljevanje študija

 • Višješolski študijski programi:
  • trajajo 2 leti,
  • pogoj za vpis: opravljena poklicna matura.
 • Dodiplomski visokošolski študijski programi 1. stopnje:
  • trajajo 3 leta,
  • pogoj za vpis: opravljena poklicna matura.
 • Univerzitetni študijski programi  1. stopnje:
  • trajajo  3 ali 4 leta,
  • pogoj za vpis:  opravljena poklicna matura in 5. predmet splošne mature ali opravljena splošna matura v celoti.
 • Enoviti magistrski študijski programi:
  • trajajo 5 ali 6 let,
  • pogoj za vpis: opravljena poklicna matura in 5. predmet splošne mature ali opravljena splošna matura v celoti.

Podatke o višješolskih programih najdete na spletni strani: www.vss-ce.com.
Podatke o dodiplomskih visokošolskih, univerzitetnih in enovitih magistrskih študijskih programih najdete na spletni strani: evš (Razpis za vpis).

Višješolski študijski programi: kozmetika, velnes, informatika, fotografija, živilstvo in prehrana, ustni higienik…..

Dodiplomski visokošolski študijski programi: zdravstvena nega, babištvo, delovna terapija, laboratorijske zobna protetika, radiološka tehnologija, fizioterapija, visoka poslovna šola, kemijska tehnologija……

Poklicna matura in opravljen dodatni (peti) maturitetni predmet

Dijaki iz programa farmacevtski tehnik se lahko vpišejo na vse univerzitetne študijske programe na Fakulteti za farmacijo (farmacija, laboratorijska biomedicina in kozmetologija) in druge univerzitetne študijske  programe, npr. kemija, biologija, kemijsko inženirstvo, biokemija, ekonomija …

Dijaki iz programa kozmetični tehnik se lahko vpišejo na Fakulteto za farmacijo na študijski program kozmetologija in na druge študijske programe: npr. kemija, farmacija, socialno delo, laboratorijska biomedicina, aplikativna kineziologija, športno treniranje …

Dijaki iz programa tehnik laboratorijske biomedicine se lahko vpišejo na Fakulteto za farmacijo na študijska programa laboratorijska biomedicina in kozmetologija  in na druge študijske programe: npr. kemija, kemijsko inženirstvo, biokemija, biologija, mikrobiologija …

Dijaki iz programa zobotehnik se lahko vpišejo na študijske programe: arhitektura, ekonomija, kemija, socialno delo, likovna pedagogika …

Maturitetni tečaj

Dijaki, ki bi se radi vpisali v študijske programe kot so npr. medicina, dentalna medicina, veterina, psihologija … morajo opraviti maturitetni tečaj. To je enoletni program. Izvajajo ga določene gimnazije. V Ljubljani je to Gimnazija Moste. Maturitetni tečaj omogoča pripravo za opravljanje  splošne mature.

Razpis za vpis na maturitetni tečaj je objavljen  na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v mesecu februarju. Prijave potekajo od julija do začetka septembra. Pouk se začne oktobra in se zaključi maja. Dijaki poslušajo pet maturitetnih predmetov: tri predmete skupnega dela mature in dva predmeta izbirnega dela mature.

V tem času imajo dijaki status dijaka z vsemi pripadajočimi pravicami in obveznostmi (štipendije ni).

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna služba

Kako si lahko v teh dneh pomagaš?

V zadnjih dneh se v nas pojavljajo najrazličnejši odzivi na trenutno situacijo, ki se dogaja v naši državi in drugje po svetu. Pogosto smo zaskrbljeni – v nas se je naselila negotovost glede prihodnosti, pridobivanja ocen, opravljanja mature, službe, predvsem pa zaskrbljenost za svoje zdravje in zdravje drugih ljudi. Pogosteje kot sicer doživljamo tudi strah. Glede na trenutno situacijo je tak odziv organizma povsem naraven, saj nam strah pomaga, da situacijo razumemo, jo jemljemo resno in da se temu primerno tudi zaščitimo.

Strahu se torej ne poskušajmo znebiti, pač pa se vprašajmo, kako lahko z njim v tej situaciji živimo. Pomembno je, da nas negativne misli, skrbi, strah (pa tudi panika) ne preplavijo. Zato poskrbimo zase – za svoje miselno, čustveno in telesno ravnovesje.

In kako lahko to storiš?

 1. Pogovarjaj se z osebami, ki jim zaupaš. Preko socialnih omrežij se pogovarjaj s prijatelji, v živo pa s svojo družino.
 2. Informacije pridobivaj iz zanesljivih virov in zmanjšaj celodnevno izpostavljenost novicam (npr. 30 minut na dan).
 3. Pripravi si urnik dela: načrtuj čas za učenje, sprostitev, (virtualno) druženje, fizično aktivnost …
 4. Pohvali in nagradi se za uspešno opravljeno delo.
 5. Ohrani (ali povečaj) smisel za humor – ne moremo se objemati, lahko pa se skupaj smejimo.
 6. Zavedaj se, da nisi sam/-a in da bo trenutno stanje minilo.
 7. Vsak večer pomisli na 3 stvari, za katere si v tistem dnevu hvaležen/-a.

V priponkah si lahko preberete še priporočila Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in Državnega sveta poklicne zbornice psihologov.

Zaupajmo odgovornim, da bodo poskrbeli za nas in upoštevajmo njihova navodila. Ostanimo doma, bodimo potrpežljivi, prijazni in socialno odgovorni. Poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje šibkejših.

Avtor/-ica prispevka: Svetovalna služba