Navodila učencem za obnašanje na preizkusu ročnih spretnosti ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Učenec lahko opravlja preizkus za zobotehnika le, če je zdrav!!

Če je učenčevo zdravstveno stanje takšno, da se mu v celoti odsvetuje udeležba na preizkusu, je za takšno odločitev potrebno zdravniško mnenje, iz katerega bo jasno razvidno, da se izvedba preizkusa odsvetuje. Učenec bo preizkus opravljal v kasnejšem roku.

Zdravniško potrdilo, da  Vaš otrok  ne more pristopiti k opravljanju preizkusa, pošljete na šolo do 5. 6. 2020.

Pred prihodom na preizkus, starši izpolnite spletno izjavo najkasneje do 31. 5. 2020.

Protokol vedenja učenca:

 1. Na preizkus počakaš pred šolo v varni razdalji do druge osebe.
 2. 15 minut pred pričetkom preizkusa bomo spuščali v šolo.
 3. V stavbo šole vstopaš posamezno z 2 metrsko razdaljo; glej usmeritvene črte na tleh.
 4. V šolo lahko vstopaš le z masko, ki jo prineseš s seboj. Takoj, ko se preizkus prične, lahko snameš masko. Pri vsakem gibanju po prostoru ali izven učilnice, nosiš masko.
 5. Pri vhodu v šolo si razkužiš roke in se napotiš v učilnico, kjer bo preizkus.
 6. Učilnice bodo odprte, v njih te bo pričakal učitelj.
 7. Ob vstopu v učilnico si razkužiš roke in počakaš na navodilo učitelja. Če se naredi vrsta, upoštevaš razdaljo 1,5 do 2 m do učenca pred sabo.
 8. Učitelj ti bo odredil mesto v učilnici. Preden sedeš na svoje mesto, s papirnato brisačko in razkužilom obrišeš svojo mizo. Navodila, brisačko in razkužilo boš prejel/-a od učitelja.
 9. Med posameznimi nalogami preizkusa je 5 minutni odmor. V času odmora ostaneš v učilnici na svojem mestu.
 10. V učilnicah se bo veliko zračilo, zato imej s seboj tudi toplo oblačilo.
 11. Učilnice ne zapuščaš; če želiš na toaleto, prosi učitelja za usmeritev do sanitarij.
 12. Za lažjo predstavo, imaš spodaj narejen razpored po učilnicah.
 13. Starši ne smejo s teboj v stavbo šole, po  končanem preizkusu jih pokliči, da pridejo pote. Preizkus se bo zaključil predvidoma ob 15. uri.

Uporaba sanitarij:

V umivalnici in WC je možnost okužbe zaradi majhne površine še toliko večja. Zato res dosledno upoštevaj varnostno razdaljo in umivanje in razkuževanje rok po uporabi toaletnih prostorov.

Razpored preizkusov 2020

Preizkus 2. 6. 2020

Razpored po priimku Učilnica Lokacija
A – Ba P4 Pritličje
Be – Br P5 Pritličje
C – D P7 Pritličje
E – G 14 1. nadstropje
H 15 1. nadstropje
J 16 1. nadstropje
Ka – Kor 26 2. nadstropje
Kov – Ku 25 2. nadstropje
L 24 2. nadstropje

Preizkus 3. 6. 2020

Razpored po priimku Učilnica Lokacija
Ma – Mar P4 Pritličje
Me – N P5 Pritličje
O – Pe P7 Pritličje
Ph – Ra 14 1. nadstropje
Re – Sp 15 1. nadstropje
St – Š 16 1. nadstropje
T – Va 26 2. nadstropje
Ve – W 25 2. nadstropje
Z – Ž 24 2. nadstropje

Ponoven začetek pouka za dijake 4. letnikov – 18. 5. 2020

V ponedeljek, 18. 5., se skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dijake 4. letnika spet začenja pouk v šoli. V urniku bodo predvsem predmeti, ki so na poklicni maturi. Skladno z navodili NIJZ bomo oddelke razdelili v manjše skupine.

Po elektronski pošti vam bomo poslali vsa potrebna navodila in podrobnejši urnik, iz katerega bodo poleg razporeda učnih ur in učilnic razvidne tudi sestave skupin pri posameznih učnih urah. Teh podrobnosti ne moremo vpisati v e-urnik v eAsistentu, zato spremljajte elektronsko pošto.

Morebitne nejasnosti ali napake sporočite pomočnici ravnateljice Valeriji Vadnov po elektronski pošti na valerija.vadnov@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Psihosocialna podpora na posebni telefonski številki Rdečega križa Ljubljana

Prepoznavamo psihično stisko ljudi v obliki strahu, nezaupanja, nestrpnosti, obupa, občutka nemoči, praznine, osamljenosti ipd. Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana je odprl posebno linijo za psihosocialno podporo ljudem, ki v teh dneh občutijo stisko zaradi nastale situacije.

Na številko 01 600 93 26 lahko pokličete vsak dan od 16. do 20. ure in z vami se bodo pogovarjali prostovoljci terapevti iz SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo) in vam nudili strokovno psihosocialno podporo. Z istim prostovoljcem ali prostovoljko lahko dogovorite za ponovni klic.

Človek, ki pokliče, ni več sam.

V katerih primerih se lahko obrnete na nas

Pomagamo s pogovorom pri osebni stiski zaradi:

 • občutka nemoči, negotovosti, zaskrbljenosti, nemira, nespečnosti, občutenja panike …
 • tesnobi ali strahovih pred boleznijo, pred prihodnostjo, katastrofične misli …
 • osamljenosti
 • težavah v odnosih: s partnerji, otroki, sosedi…dobri komunikaciji, reševanju konfliktov
 • prevladujoči zaskrbljenosti za druge: stare starše, ostarele, ki so v domovih …
 • z nasveti: kako se stabilizirati, se pomiriti, se organizirati, se razvedriti …
 • Nismo psihiatri in ne nudimo medicinske pomoči v času stiske. Lahko pa svetujemo, kje tako pomoč poiskati.

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je zveza društev, ki izvajajo izobraževanje, raziskovanje in praktično dejavnost na področju psihoterapije in je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Nastala je z namenom, da v skladu z načeli Strasbourške deklaracije o psihoterapiji, na kateri so osnovani izobraževalni in etični standardi EAP, pod eno streho poveže različne psihoterapevtske šole v Sloveniji.

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana deluje na območju Mestne občine Ljubljana ter občin Škofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Vodice, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Brezovica in Velike Lašče.

Kam po srednji šoli?

Dijaki, ki zaključijo srednjo šolo s poklicno maturo, lahko svojo karierno pot nadaljujejo z zaposlitvijo ali se odločijo za študij.

Pir iskanju zaposlitve s lahko pomagate s spletnima stranema Zavoda za zaposlovanje www.ess.gov.si in www.spletisvojokariero.si.

Nadaljevanje študija

 • Višješolski študijski programi:
  • trajajo 2 leti,
  • pogoj za vpis: opravljena poklicna matura.
 • Dodiplomski visokošolski študijski programi 1. stopnje:
  • trajajo 3 leta,
  • pogoj za vpis: opravljena poklicna matura.
 • Univerzitetni študijski programi  1. stopnje:
  • trajajo  3 ali 4 leta,
  • pogoj za vpis:  opravljena poklicna matura in 5. predmet splošne mature ali opravljena splošna matura v celoti.
 • Enoviti magistrski študijski programi:
  • trajajo 5 ali 6 let,
  • pogoj za vpis: opravljena poklicna matura in 5. predmet splošne mature ali opravljena splošna matura v celoti.

Podatke o višješolskih programih najdete na spletni strani: www.vss-ce.com.
Podatke o dodiplomskih visokošolskih, univerzitetnih in enovitih magistrskih študijskih programih najdete na spletni strani: evš (Razpis za vpis).

Višješolski študijski programi: kozmetika, velnes, informatika, fotografija, živilstvo in prehrana, ustni higienik…..

Dodiplomski visokošolski študijski programi: zdravstvena nega, babištvo, delovna terapija, laboratorijske zobna protetika, radiološka tehnologija, fizioterapija, visoka poslovna šola, kemijska tehnologija……

Poklicna matura in opravljen dodatni (peti) maturitetni predmet

Dijaki iz programa farmacevtski tehnik se lahko vpišejo na vse univerzitetne študijske programe na Fakulteti za farmacijo (farmacija, laboratorijska biomedicina in kozmetologija) in druge univerzitetne študijske  programe, npr. kemija, biologija, kemijsko inženirstvo, biokemija, ekonomija …

Dijaki iz programa kozmetični tehnik se lahko vpišejo na Fakulteto za farmacijo na študijski program kozmetologija in na druge študijske programe: npr. kemija, farmacija, socialno delo, laboratorijska biomedicina, aplikativna kineziologija, športno treniranje …

Dijaki iz programa tehnik laboratorijske biomedicine se lahko vpišejo na Fakulteto za farmacijo na študijska programa laboratorijska biomedicina in kozmetologija  in na druge študijske programe: npr. kemija, kemijsko inženirstvo, biokemija, biologija, mikrobiologija …

Dijaki iz programa zobotehnik se lahko vpišejo na študijske programe: arhitektura, ekonomija, kemija, socialno delo, likovna pedagogika …

Maturitetni tečaj

Dijaki, ki bi se radi vpisali v študijske programe kot so npr. medicina, dentalna medicina, veterina, psihologija … morajo opraviti maturitetni tečaj. To je enoletni program. Izvajajo ga določene gimnazije. V Ljubljani je to Gimnazija Moste. Maturitetni tečaj omogoča pripravo za opravljanje  splošne mature.

Razpis za vpis na maturitetni tečaj je objavljen  na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v mesecu februarju. Prijave potekajo od julija do začetka septembra. Pouk se začne oktobra in se zaključi maja. Dijaki poslušajo pet maturitetnih predmetov: tri predmete skupnega dela mature in dva predmeta izbirnega dela mature.

V tem času imajo dijaki status dijaka z vsemi pripadajočimi pravicami in obveznostmi (štipendije ni).

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna služba

Kako si lahko v teh dneh pomagaš?

V zadnjih dneh se v nas pojavljajo najrazličnejši odzivi na trenutno situacijo, ki se dogaja v naši državi in drugje po svetu. Pogosto smo zaskrbljeni – v nas se je naselila negotovost glede prihodnosti, pridobivanja ocen, opravljanja mature, službe, predvsem pa zaskrbljenost za svoje zdravje in zdravje drugih ljudi. Pogosteje kot sicer doživljamo tudi strah. Glede na trenutno situacijo je tak odziv organizma povsem naraven, saj nam strah pomaga, da situacijo razumemo, jo jemljemo resno in da se temu primerno tudi zaščitimo.

Strahu se torej ne poskušajmo znebiti, pač pa se vprašajmo, kako lahko z njim v tej situaciji živimo. Pomembno je, da nas negativne misli, skrbi, strah (pa tudi panika) ne preplavijo. Zato poskrbimo zase – za svoje miselno, čustveno in telesno ravnovesje.

In kako lahko to storiš?

 1. Pogovarjaj se z osebami, ki jim zaupaš. Preko socialnih omrežij se pogovarjaj s prijatelji, v živo pa s svojo družino.
 2. Informacije pridobivaj iz zanesljivih virov in zmanjšaj celodnevno izpostavljenost novicam (npr. 30 minut na dan).
 3. Pripravi si urnik dela: načrtuj čas za učenje, sprostitev, (virtualno) druženje, fizično aktivnost …
 4. Pohvali in nagradi se za uspešno opravljeno delo.
 5. Ohrani (ali povečaj) smisel za humor – ne moremo se objemati, lahko pa se skupaj smejimo.
 6. Zavedaj se, da nisi sam/-a in da bo trenutno stanje minilo.
 7. Vsak večer pomisli na 3 stvari, za katere si v tistem dnevu hvaležen/-a.

V priponkah si lahko preberete še priporočila Zbornice kliničnih psihologov Slovenije in Državnega sveta poklicne zbornice psihologov.

Zaupajmo odgovornim, da bodo poskrbeli za nas in upoštevajmo njihova navodila. Ostanimo doma, bodimo potrpežljivi, prijazni in socialno odgovorni. Poskrbimo za svoje zdravje in za zdravje šibkejših.

Avtor/-ica prispevka: Svetovalna služba

Obvestilo Slovenskega zdravniškega društva mladim glede ravnanja v času pandemije COVID-19

Mladi zdravniki in pediatri Slovenije se obračamo na vas s pozivom, da nam pomagate upočasniti hitrost širjenja okužbe z novim koronavirusom. Okužba lahko povzroči hudo pljučnico, ki se pri ranljivi populaciji kot so starejši in kronično bolni lahko konča s smrtjo. Pri mlajših pa lahko pride do pretiranega imunskega odziva, ki ga imenujemo citokinski vihar, ki se prav tako lahko slabo konča. Velika večina mladih vas k sreči ne bo utrpela nobenih zapletov ali resnih težav. Lahko le malo posmrkate ali dobite kratkotrajno vročino, verjetno pa sploh ne boste zboleli. Žal pa virus lahko prenesete naprej. Zato vas resno prosimo, da omejite svoje druženje. Res želimo in vas naprošamo: upoštevajte ukrep, da vsak poskrbi za samoizolacijo v največji možni meri.

V tem trenutku je najbolj pomembno, da zelo omejimo medsebojne stike. To pomeni, čim manj ‘fizičnega’ druženja kot je zbiranje v družbah, po lokalih, kinodvoranah in na domačih zabavah. V danem času tudi zdravniki odobravamo in celo spodbujamo druženje na socialnih omrežjih.

Seveda pa želimo, da ob tem ohranite čim bolj zdrav življenjski slog: pijete dovolj tekočine – vode; jeste svežo zelenjavo in sadje, se sprehodite ali tečete na svežem zraku. Tokrat sami in ne v družbi. Morda sedanjo priložnost izkoristite tudi za prekinitev kajenja, saj vemo, da je okužba s koronavirusom pri kadilcih težja. In seveda: preberite kakšno dobro knjigo, poglejte dober film in ne pozabite na študij.

Ob tem vas dodatno opozarjamo na najbolj ogrožene: to so starejši ljudje in kronični bolniki (vaše babice, dedki…). Le-ti naj bodo čim manj izpostavljeni možnosti okužbe. Zato pri nujnih stikih z omenjenima skupinama dosledno upoštevate navodila o preprečevanju prenosa okužb (umivanje rok, uporaba razkužil, razdalja ob pogovoru). Kljub temu, da imate radi svoje stare starše, vas tokrat prosimo, da jih ne obiskujete. Če jim že prinesete stvari iz trgovine, jih pustite pred vrati. Če jim znosite drva iz drvarnice, to počnite sami, brez njihove prisotnosti.

Bodite dobro in ostanite čimbolj zdravi. Predvsem pa ostanite doma!

Čim več zdravja Vam želimo

Avtor/-ica prispevka: Mladi zdravniki Slovenije, Združenje za pediatrijo SZD, Pediatrična klinika Ljubljana

Preizkus ročnih spretnosti za vpis v program zobotehnik – odpade do nadalnjega

Učence osnovnih šol, ki so se prijavili na opravljane preizkusa ročnih spretnosti za vpis v program zobotehnik, obveščamo, da preizkus ročnih spretnosti, ki je pogoj za vpis v program zobotehnik in je bil načrtovan za četrtek, 19. 3. 2020, zaradi razglasitve epidemije in zaprtja šole, odpade do nadaljnjega. Prestavljen bo tudi rok za vpis v srednje šole. O datumih vas bomo obveščali. Zato spremljate obvestila na spletni strani šole.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

POZOR – zaradi razglasitve epidemije je šola zaprta

Od ponedeljka, 16. 3. 2020, bo zaradi razglasitve epidemije, šola zaprta. Izobraževalnega procesa ne bomo v celoti prekinili, ampak ga bomo, kolikor bo le mogoče, izvajali na daljavo. V ta namen pozivam vse dijake, ki na začetku šolskega leta niste želeli podati elektronskega naslova, da ga čimprej pošljete svojemu razredniku.

Prosimo vas, da spremljate naša nadaljnja obvestila.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Šola je v času zimskih počitnic zaprta

V tednu od ponedeljka, 17. februarja do sobote, 22. februarja 2020, je šola zaradi zimskih počitnic ZAPRTA.

Dijakom in udeležencem izrednega izobraževanja želimo prijetne počitnice.

Informativni dnevi – 14. in 15. februar 2020

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete v šoli in si pogledate, kako se izobražujejo naši dijaki in se pripravljajo na poklicne izzive.

Predstavitev izobraževalnih programov bo potekala po naslednjem razporedu:

PETEK, 14. 2. 2020:

 • ob 9.00: program FARMACEVTSKI TEHNIK,
 • ob 11.00: programa KOZMETIČNI TEHNIK in TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE,
 • ob 13.00: program ZOBOTEHNIK,
 • ob 15.30: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

SOBOTA, 15. 2. 2020

 • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili programe in poklice, načine dela v laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi dijaki pridobivajo znanje in razvijajo svoje kompetence.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas: vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in univerzah, sodobna oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa še možnost pridobitve mednarodne veljavne diplome CIDESCO.

Za dodatne informacije smo na voljo na naslednjih telefonskih številkah:
01 300 72 40 (tajništvo)
01 300 72 51, 01 300 72 66 (šolska svetovalna služba)
01 300 72 56 (organizator izobraževanja odraslih)

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba