1. roditeljski sestanki za starše vseh oddelkov

V drugem tednu septembra, od 7. do 11., bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Razpored sestankov po urah in učilnicah je pripravljen tako, da je hkrati na šoli najmanjše možno število staršev. 
Sestanki se začenjajo ob različnih urah, da zmanjšamo gnečo na vhodu in na hodnikih.

Razredniki prosijo starše, naj se sestanka udeleži samo po eden, samo če so zdravi in jim ni bila odrejena karantena. Vsi starši, ki se sestanka ne bodo udeležili, bodo prejeli zapisnik sestanka. Razrednike pa lahko kontaktirajo po elektronski pošti.

Razpored roditeljskih sestankov od 7. do 11. septembra 2020

V ponedeljek, 7. septembra:

Oddelki Ura Učilnica Razredniki
1. KA 16.00 32 dr. Alenka Gorjan
4. KB 17.20 P5 Helena Doberšek
4. KA 17.30 12 Matej Švegl
3. L 17.40 K1 Sabina Povhe Lenart
3. KB 17.50 25 Darja Kogovšek Grubelić
1. KB 18.00 32 Mateja Kolmančič Šuštar

V torek, 8. septembra:

Oddelki Ura Učilnica Razredniki
3. KA 17.00 K1 Anja Rogelj
3. FC 17.10 P5 Andreja Rupnik
3. FB 17.20 K4 Ljubica Gabrovšek
2. FB 17.30 12 mag. Mojca Novoselec
4. FA 17.40 P6 Romana Forte
1. FC 18.00 32 Mateja Cigula

V sredo, 9. septembra:

Oddelki Ura Učilnica Razredniki
1. FB 16.00 32 Darinka Kujavec
4. ZB 17.20 K4 Marijan Hafner
4. FB 17.30 P5 mag. Katarina Vrhovnik
4. L 17.40 29 Vesna Grgur
2. KA 17.50 K1 Sabina Turšič
1. L 18.00 32 Karmen Ožbolt

V četrtek, 10. septembra:

Oddelki Ura Učilnica Razredniki
2. FC 17.00 K1 Branko Lušina
3. ZB 17.10 P4 Ksenija Horvat
3. ZA 17.20 K4 Petra Čalić
4. FC 17.30 12 mag. Zlatko Magdevski
2. FA 17.40 25 Vesna Lavrič
1. FA 18.00 32 mag. Saša Cimperman

V petek, 11. septembra:

Oddelki Ura Učilnica Razredniki
1. ZB 16.00 32 Tina Gradišar
2. ZB 17.10 K1 Petra Vončina
2. ZA 17.10 12 Zdenka Dimnik
2. KB 17.20 P5 Polonca Drenik Trop
3. FA 17.20 15 dr. Neja Markelj
2. L 17.30 K4 mag. Vanda Trdan
4. ZA 17.40 24 Valerija Sedlar
1. ZA 18.00 32 mag. Lidija Golc

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Obvestilo staršem pred pričetkom novega šolskega leta vezano na COVID-19

Spoštovani starši,

obveščamo vas, naj v šolo v novem šolskem letu prihajajo zdravi otroci. Prosimo, da pri tem upoštevate naslednje:

 1. V zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 2. Otroku ni bila odrejena karantena.
 3. V zadnjih 14 dneh nam zdravnik oz. epidemiološka služba ni priporočila samoizolacije.
 4. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

Avtor/-ica prispevka: Ministrstvo za šolstvo

Obvestilo o začetku pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v TOREK, 1. SEPTEMBRA 2020. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 30. 8. 2020 objavljen v e-asistentu (povezava do urnikov preko spletne strani šole – aktualne povezave).
V primeru zaostritve omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19, bo objavljeno novo obvestilo.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.30 do 14.55 ure 
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa 15 3. Fa K3
1. Fb 16 3. Fb 25
1. Fc K6 3. Fc 14
1. Ka K1 3. Ka K6
1. Kb 26 3. Kb K4
1. L P6 3. L K2
1. Za P4 3. Za 16
1. Zb 25 3. Zb P4
2. Fa 24 4. Fa P6
2. Fb 14 4. Fb 26
2. Fc 12 4. Fc 12
2. Ka 29 4. Ka K1
2. Kb K2 4. Kb P5
2. L K4 4. L 29
2. Za K3 4. Za 24
2. Zb P5 4. Zb 15

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 11 do 16 – 1. nad., učilnice od 21 do 29 – 2. nad., učilnici 31 in 32 – 3. nad.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta. Lepo pozdravljeni.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2020/21

V šolskem letu 2020/21 potrebujemo prevoz za enega težje gibalno ovirana dijaka na naslednji razdalji:

Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana) – Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (Zdravstvena pot 1, Ljubljana) – Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana); skupna razdalja 6,2 km.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 3. 8. 2020.

Razpisni pogoji in obrazec za oddajo ponudbe sta v prilogi.

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2020/21

Potrdila o šolanju za iztekajoče se šolsko leto

Dijak ga naroči po elektronski pošti vanda.rozman@guest.arnes.si  do 19. 6. 2020. Prevzel ga bo pri razredniku ob prevzemu spričevala (dijake bomo obvestili po elektronski pošti).

Potrdila o šolanju za novo šolsko leto

Potrdila bodo pripravljena po 1. 8. 2020 za dijake, ki bodo uspešno zaključili šolsko leto (za vsakega dijaka 2 potrdili). Dijaki jih bodo lahko prevzeli od 24. 8. 2020 v referatu za dijake (ali pri dežurnem ob vhodu v šolo, če bodo še trajali posebni ukrepi), 1. 9. 2020  pa pri razredniku. V izjemnih primerih jih bomo poslali tudi po pošti.

Potrdila za subvencionirano vozovnico za š. l. 2020/21

Iz Ministrstva za infrastrukturo so nas opozorili, da dijaki za nakup subvencioniranih vozovnic ne potrebujejo več obrazca »Vloga za izdajo subvencioniranih vozovnic«, ki so ga prejšnja leta potrjevali na šoli.  Ta obrazec ne velja več.

Na portalu subvencij potniškega prometa je objavljen NOV OBRAZEC na katerem žig šole ni več potreben, niti mu ni treba prilagati potrdila o vpisu, saj na prodajnem mestu podatke ob predložitvi obrazca pridobijo iz CEUVIZa. Možna pa je tudi elektronska oddaja vloge/obrazca (s certifikatom) preko eUprave in nakup subvencionirane vozovnice preko spleta.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Uradne ure v času poletnih počitnic

Uradne ure v času počitnic (od 8. 7. do 14. 8. 2020) so vsako sredo od 10. do 13. ure, od  vključno 19. 8. dalje pa vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si. Odgovorili vam bomo najkasneje v treh delovnih dneh.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razdelitev spričeval

bo za dijake 1. letnika v torek, 23. 6., po naslednjem razporedu:

Oddelek Učilnica Prvih 15 dijakov po abecedi Drugih 15 dijakov po abecedi
1. Fa 14  Ob 13.00 Ob 13.45
1. Fb 15  Ob 13.15 Ob 14.00
1. Fc 16  Ob 13.30 Ob 14.15
1. Ka K3  Ob 13.15 Ob 14.00
1. Kb K4  Ob 13.00 Ob 13.45
1. L 29  Ob 13.15 Ob 14.00
1. Za K6  Ob 13.00 Ob 13.45
1. Zb 24  Ob 14.15 Ob 15.00

Za dijake 2. in 3. letnika pa v sredo, 24. 6., po naslednjem razporedu:

Oddelek Učilnica Prvih 15 dijakov po abecedi Drugih 15 dijakov po abecedi
3.Fa 14  Ob 11.00  Ob 11.45
3.Fb 15  Ob 11.15  Ob 12.00
3.Fc 16  Ob 11.30  Ob 12.15
3.Ka K4  Ob 9.00  Ob 9.45
3.Kb K6  Ob 9.30  Ob 10.15
3.L 25  Ob 10.45  Ob 11.30
3. Za 26  Ob 11.15  Ob 12.00
3. Zb 24  Ob 11.30  Ob 12.15
Oddelek Učilnica Prvih 15 dijakov po abecedi Drugih 15 dijakov po abecedi
2. Fa 14  Ob 13.00 Ob 13.45
2. Fb 15  Ob 13.15 Ob 14.00
2. Fc 16  Ob 13.30 Ob 14.15
2. Ka K4  Ob 12.00 Ob 12.45
2. Kb K6  Ob 12.30 Ob 13.15
2. L 25  Ob 12.30 Ob 13.15
2.Za 26  Ob 13.00 Ob 13.45
2.Zb 24  Ob 13.15 Ob 14.00

Dijaki morajo ob prihodu v šolo slediti navodilom za dijake ob razdelitvi spričeval in obvestil o uspehu.

Dodatna obvestila

 1. ODDAJA DNEVNIKOV PUD

Dijaki 3. FA, 3. FB, 3. FC na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih najkasneje na dan razdelitve spričeval do 8.00 oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Čerinovi v spletno učilnico. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili prof. Čerinove.

Dijaki 2. L, 2. KA, 2. KB, 3. KA in 3. KB, ki ste opravljali PUD doma po navodilih učiteljev mentorjev, morate svoje izdelke skladno z navodili učiteljev mentorjev oddati v e-obliki že do 18. oziroma 19. 6.

Dijaki 3. L na praktičnem usposabljanju z delom pri delodajalcih najkasneje na dan razdelitve spričeval oddate dnevnike in potrdilo o opravljenem PUD-u prof. Pivkovi, kot ste dogovorjeni. Dnevniki morajo biti urejeni skladno z navodili prof. Pivkove.

Dijaki 3. ZA in 3. ZB, na dan razdelitve spričeval med 8-9 uro prinesejo izdelek modelacija obzobnih tkiv za TOP, morfološko modelacijo in dnevnik dela učiteljema Simonu Fabjanu v učilnico P1 in učiteljici Poldki Žavbi v učilnico 11.

Dijaki 2. ZA in 2. ZB, na dan razdelitve spričeval med 9-10 uro prinesejo morfološko modelacijo, natisnjena navodila za Signum kompozitni material in dnevnik dela učiteljema Simonu Fabjanu v učilnico P1 in učiteljici Poldki Žavbi v učilnico 11.

Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno, boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v ponedeljek, 6. julija 2020, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

 1. Garderobne omarice: Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti, najkasneje na dan razdelitve spričeval (dijaki iz Ljubljane in bližnje okolice jih lahko pridete izprazniti že prej in hkrati oddate knjige in učbenike v knjižnico). Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.
 1. Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.
  VPISNICE za novo šolsko leto boste dijaki dobili na dan razdelitve spričeval in jih boste odnesli domov. Podpisane vpisnice pošljete na šolo po pošti ali skenirane po elektronski pošti (fotografij vpisnic ne sprejemamo).
 1. Naročilo na subvencionirano malico: postopek ostaja enak kot pretekla leta. O postopku bodo dijaki obveščeni preko razrednih elektronskih naslovov (obvestilo in prijavnica) in preko spletne strani šole. Vse v zvezi s subvencijo starši urejajo na CSD. Odgovorna za naročila za malico je Karmen Debevec.

 

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam lepe počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti  znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje v torek, 1. septembra, v novem šolskem letu.

Vabilo k oddaji ponudbe za dobavo in montažo nove opreme za SŠFKZ Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov

Objavljamo razpis za dobavo in montažo nove opreme za Srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana, z upoštevanjem okoljskih vidikov.

Razpisna dokumentacija

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi:

Rok za prejem ponudb

Ponudba se šteje za pravocasno oddano, ce jo narocnik prejme preko informacijskega sistema e-JN najkasneje do 09. 07. 2020, do 12.00 ure.  Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN oznacena s statusom »ODDANO«.

Avtor/-ica prispevka: Karmen Debevec

Navodila učencem za obnašanje na preizkusu ročnih spretnosti ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Učenec lahko opravlja preizkus za zobotehnika le, če je zdrav!!

Če je učenčevo zdravstveno stanje takšno, da se mu v celoti odsvetuje udeležba na preizkusu, je za takšno odločitev potrebno zdravniško mnenje, iz katerega bo jasno razvidno, da se izvedba preizkusa odsvetuje. Učenec bo preizkus opravljal v kasnejšem roku.

Zdravniško potrdilo, da  Vaš otrok  ne more pristopiti k opravljanju preizkusa, pošljete na šolo do 5. 6. 2020.

Pred prihodom na preizkus, starši izpolnite spletno izjavo najkasneje do 31. 5. 2020.

Protokol vedenja učenca:

 1. Na preizkus počakaš pred šolo v varni razdalji do druge osebe.
 2. 15 minut pred pričetkom preizkusa bomo spuščali v šolo.
 3. V stavbo šole vstopaš posamezno z 2 metrsko razdaljo; glej usmeritvene črte na tleh.
 4. V šolo lahko vstopaš le z masko, ki jo prineseš s seboj. Takoj, ko se preizkus prične, lahko snameš masko. Pri vsakem gibanju po prostoru ali izven učilnice, nosiš masko.
 5. Pri vhodu v šolo si razkužiš roke in se napotiš v učilnico, kjer bo preizkus.
 6. Učilnice bodo odprte, v njih te bo pričakal učitelj.
 7. Ob vstopu v učilnico si razkužiš roke in počakaš na navodilo učitelja. Če se naredi vrsta, upoštevaš razdaljo 1,5 do 2 m do učenca pred sabo.
 8. Učitelj ti bo odredil mesto v učilnici. Preden sedeš na svoje mesto, s papirnato brisačko in razkužilom obrišeš svojo mizo. Navodila, brisačko in razkužilo boš prejel/-a od učitelja.
 9. Med posameznimi nalogami preizkusa je 5 minutni odmor. V času odmora ostaneš v učilnici na svojem mestu.
 10. V učilnicah se bo veliko zračilo, zato imej s seboj tudi toplo oblačilo.
 11. Učilnice ne zapuščaš; če želiš na toaleto, prosi učitelja za usmeritev do sanitarij.
 12. Za lažjo predstavo, imaš spodaj narejen razpored po učilnicah.
 13. Starši ne smejo s teboj v stavbo šole, po  končanem preizkusu jih pokliči, da pridejo pote. Preizkus se bo zaključil predvidoma ob 15. uri.

Uporaba sanitarij:

V umivalnici in WC je možnost okužbe zaradi majhne površine še toliko večja. Zato res dosledno upoštevaj varnostno razdaljo in umivanje in razkuževanje rok po uporabi toaletnih prostorov.

Razpored preizkusov 2020

Preizkus 2. 6. 2020

Razpored po priimku Učilnica Lokacija
A – Ba P4 Pritličje
Be – Br P5 Pritličje
C – D P7 Pritličje
E – G 14 1. nadstropje
H 15 1. nadstropje
J 16 1. nadstropje
Ka – Kor 26 2. nadstropje
Kov – Ku 25 2. nadstropje
L 24 2. nadstropje

Preizkus 3. 6. 2020

Razpored po priimku Učilnica Lokacija
Ma – Mar P4 Pritličje
Me – N P5 Pritličje
O – Pe P7 Pritličje
Ph – Ra 14 1. nadstropje
Re – Sp 15 1. nadstropje
St – Š 16 1. nadstropje
T – Va 26 2. nadstropje
Ve – W 25 2. nadstropje
Z – Ž 24 2. nadstropje

Ponoven začetek pouka za dijake 4. letnikov – 18. 5. 2020

V ponedeljek, 18. 5., se skladno z navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za dijake 4. letnika spet začenja pouk v šoli. V urniku bodo predvsem predmeti, ki so na poklicni maturi. Skladno z navodili NIJZ bomo oddelke razdelili v manjše skupine.

Po elektronski pošti vam bomo poslali vsa potrebna navodila in podrobnejši urnik, iz katerega bodo poleg razporeda učnih ur in učilnic razvidne tudi sestave skupin pri posameznih učnih urah. Teh podrobnosti ne moremo vpisati v e-urnik v eAsistentu, zato spremljajte elektronsko pošto.

Morebitne nejasnosti ali napake sporočite pomočnici ravnateljice Valeriji Vadnov po elektronski pošti na valerija.vadnov@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole