Skupne govorilne ure, predavanja in predstavitev projektnega dela

V petek, 15. maja 2015, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov vseh letnikov. Za starše dijakov 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

Program:

 1. Od 16.45 do 17.45 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  INFORMACIJE O POKLICNI MATURI in predavanje KAM PO SREDNJI ŠOLI.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica šolske maturitetne komisije in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.
 2. Od 17.00 do 17.45PREDSTAVITVE PROJEKTNEGA DELA v učilnicah po razporedu (sodelujejo dijaki vseh oddelkov 1. letnika razen 1.Za).
 3. Od 17.50 do 19.00 bodo potekale SKUPNE GOVORILNE URE za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Razpored predstavitev projektnega dela po učilnicah

Oddelki Učilnice
1. Fa 14
1. Fb P5
1. Fc 16
1. Ka 24
1. Kb K1
1. L 26
1. Zb P7

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 17.50  do 19.00

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT,  
Golc, Koritnik P4 Hafner, Bizjak 15
Vončina, Lavrič P3 Horzelenberg 16
Horvat, Tomšič Iskra P5 Čalič 12
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar P6 Lipoglavšek 12
Doberšek, Ožbolt P7 Petek – tudi o poklicni maturi Kab. FIZIKE
Valenčič, Ferlic P9 Novoselec Kab. MATEM.
    Magdevski 13
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM   KEM, FKM, BIO, SOM, KBK, ANF,  BAF, ZVM, ZVZ, VZD, ZVP, POD  
Kujavec, Markelj 23 Rupnik 24
Dimnik K3 Povhe Lenart, Gorjan 26
Cigula, Petkovšek K6 Blaznik M. 14
Trdan K4 Drenik Trop, Kopčavar K1
Cimperman, Lušina, Švegl 29 Sernec, Lapuh K2
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…  
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FARMACIJE Kogovšek G., Turšič,
Rogelj, Kolmančič
31
Čerin, Prijatelj, Veniger, 22 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Gabrovšek, Kobola 21 Čoh, Fabjan, Letonja 11
MBE, ZEK, LHT, MMB, MBK, LTP, FKM                                             Molek, Žavbi K3
Grgur, Pivk, Zavec 27/28 Cerar, Šimic Z., Perinčič M., Sedlar 25
       
Pomočn. ravnat.: Vadnov – tudi KNT-FIK Pis. pom. r.    
Pomočn. ravnat.: Svoljšak M. – tudi KIZ Pis. pom. r. Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravnat. Šol. psihologinja: Justinek Pisarna psih.

Odsotni učitelji: Uroš KASTELIC (MGN, FIP, TOP).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.
Nujno je upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se učitelj s starši dogovori za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.50 do 19.00. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19 uri, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Dan šole – v soboto, 11. 4. 2015

V soboto, 11. 4. 2015, bo dan šole in torej pouka prost dan.

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V petek, 10. aprila 2015, bomo izvedli roditeljske sestanke za starše oddelkov 1., 2. in 3. letnika in skupne govorilne ure vseh učiteljev za vse starše, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 2. letniku, predavanje za starše dijakov 1. letnika…

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih. Nekateri učitelji bodo na govorilnih urah v četrtek in petek.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored

 • Za starše dijakov 1. letnika:
 • Od 16.30 do 17.30 v učilnici 32/III : Predavanje DRUŽINA KOT ZAŠČITNI DEJAVNIK PRED ODVISNOSTJO. Izvajalka ga. Mojca CERKOVNIK HVALA, dipl. soc. delavka, svetovalka na Centru za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog.
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.
 • Za starše dijakov 2. letnika:
 • Od 17.00 do 17.20 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo vsi dijaki).
 • Od 17.25 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  
 • Za starše dijakov 3. letnika:
 • Od 17.00 do 17.25 – informacije o izbirnih modulih v 4. letniku  samo za program KOZMETIČNI TEHNIK  v učilnici 15.
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.  

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa P3 2. Fa 14
1. Fb 25 2. Fb P5
1. Fc 12 2. Fc P6
1. Ka 29 2. Ka K1
1. Kb K2 2. Kb K4
1. L P2 2. L 24
1. Za 16 2. Za 26
1. Zb P7 2. Zb K3
3. Fa 23 3. Ka 31
3. Fb 22 3. Kb 15
3. Fc 21 3. Za P9
3. L K6 3. Zb P4

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 18.15  do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT, IPM, IPF  
Golc 24 Horzelenberg, Lipoglavšek 12
Lavrič, Koritnik, Vončina P5 Hafner 14
Horvat, Tomšič Iskra 25 Magdevski 24
Kočevar Korbar 21 Čalić 16
Ožbolt 22 Novoselec 24
Doberšek P7 Bizjak 13
Valenčič P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD  
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR Blaznik Marc P3
Čerin, Prijatelj, Veniger 22 Rupnik, Gorjan 29
Gabrovšek, Kobola 21 Povhe Lenart P2
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM,   Kopčavar, Sernec 26
Trdan, Petkovšek K4 Drenik Trop, Lapuh K2
Dimnik K3 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…  
Cigula K6 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
Cimperman 31 Kogovšek G., Kolmančič , Turšič K1
Kujavec, Lušina 15 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Markelj 23 Sedlar, Perinčič M., Cerar, Šimic Z. 11
Švegl P6 Žavbi, Molek, Kastelic P4
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM   Čoh, Fabjan, Letonja P9
Pivk, Grgur 27/28    
       
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinji: Lorencin, Justinek Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji: Karla Ferlic (NEM), Manja Mlakar Medved (VZD), Anja Rogelj (KNO, KNT, LIČ…), Sara Zavec (MBK, LTP, VZD).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Informativna dneva – petek in sobota, 13. in 14. februar 2015

Predstavitev programov bo potekala po naslednjem razporedu:

Petek, 13. 2. 2015:

 • ob 9.00: program farmacevtski tehnik,
 • ob 11.00: programa kozmetični tehnik in tehnik laboratorijske biomedicine,
 • ob 13.00: program zobotehnik,
 • ob 15.30: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

Sobota, 14. 2. 2015

 • ob 9.00: vsi programi hkrati za učence in za odrasle kandidate.

Na informativnih dnevih vam bomo predstavili programe in poklice, načine dela v laboratorijih in specializiranih učilnicah ter druge dejavnosti, s katerimi dijaki pridobivajo znanje in razvijajo svoje osebnosti.

Kaj lahko pričakujete, če se vpišete v našo šolo?

Čaka vas: vzpodbudno šolsko okolje, perspektivnost poklicev, dolgoletna tradicija in kakovost izobraževanja, možnost nadaljevanja študija na visokih strokovnih šolah in univerzah, sodobna oprema v šoli, strokovno usposobljeni in predani učitelji, na področju kozmetike pa lahko pridobite tudi mednarodno veljavno diplomo CIDESCO.

Kontakt

TAJNIŠTVO
BARTOL LAP, Lidija
Uradne ure:

pon – pet: 10.00 – 13.00

01 300 72 40
01 300 72 60
ŠOLSKI SVETOVALNI DELAVKI
LORENCIN, Tatjana
Uradne ure:

pon: 14.00-16.30

tor – pet: 10.00-13.00

JUSTINEK, Darja
Uradne ure:

pon – čet: 10.00-13.00

pet: 14.00 – 16.00

IZREDNO IZOBRAŽEVANJE
MLAKAR MEDVED, Manja
OGRIN, Mojca
Uradne ure:

pon: 12.00 – 14.00

sre: 15.00 – 18.00

pet: 13.00 – 14.30

2. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V četrtek, 22. in petek, 23. januarja 2015, bomo izvedli za starše vseh oddelkov roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 3. letniku vseh programov.

Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po razporedu za posamezen dan (v nadaljevanju). Nekateri učitelji bodo na govorilnih urah v četrtek in petek.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored za četrtek, 22. januar 2015
(kozmetični tehnik)

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programa kozmetični tehnik:

 • Od 18.00 do 18.45 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.50 do 20.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika programa kozmetični tehnik:

 • Od 17.40 do 18.00 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
 • Od 18.00 do 18.45 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.50 do 20.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Ka P4 1. Kb P7
2. Ka P5 2. Kb K4
3. Ka 14 3. Kb 16
4. Ka P9 4. Kb 15

Razpored govorilnih ur po učilnicah (četrtek, 22. januarja, od 18.50 do 20.00)

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO   ŠVZ  
Tomšič Iskra P5 Cimperman 14
    Kogovšek Grubelič 16
ZGO, POD    MAT  
Trdan K4 Bizjak 13
Drenik Trop P7 KEM, KBK, SOM, BIO  
KIZ, KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS….   Gorjan 15
Rogelj, Turšič P9 Rupnik P4
Kolmančič 31 Kopčavar 15
Pomočn. ravnat.: Vadnov (tudi KNT-FIK) P5    

Odsotni učitelji: CIGULA (UME), DIMNIK (GEO), DOBERŠEK (ANG), GABROVŠEK (SKO), HORVAT (SLO), HORZELENBERG (MAT), JURJEC Ž. (ANG), KORITNIK (SLO), LAVRIČ (SLO), MAGDEVSKI (IKT), MLAKAR M. (VZD), NOVOSELEC (MAT), OŽBOLT (ANG), PETEK (FIZ), PETKOVŠEK (PSI, KOM), POVHE L. (SKO-KEM), SVOLJŠAK M. (KIZ), VALENČIČ (ANG), VRHOVNIK (SKO), ZAVEC (VZD), UČITELJI ŠVZ.

Dosegljivi bodo (večinoma) na skupnih govorilnih urah v petek, 23. januarja, od 18.30 do 20.00 in v času rednih govorilnih ur.
Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.  

Razpored za petek, 23. januar 2015
(farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik)

Za starše dijakov 3. letnika (farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik):

 • Od 17.15 do 17.35 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodeluje cel oddelek).
 • Od 17.40 do 18.25 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.30 do 20.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika programov (farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik):

 • Od 17.40 do 18.25 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.30 do 20.00 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.  

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa 25 2. Fa 15
1. Fb P5 2. Fb P3
1. Fc 16 2. Fc K1
1. L P2 2. L 12
1. Za 24 2. Za 26
1. Zb K4 2. Zb K3
3. Fa 14 4. L 29
3. Fb P7 4. Za K2
3. Fc P6 4. Zb 11
3. L K6 4. Fa 23
3. Za P9 4. Fb 31
3. Zb P4 4. Fc 22

Razpored govorilnih ur po učilnicah ( v petek, 23. januarja, od 18.30  do 20.00  )

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc P4 Čalič 24
Lavrič 22 Horzelenberg 16
Horvat P5 Novoselec 23
Koritnik P4 Bizjak Kab. za MAT (1.nadstr)
Vončina P3 Hafner 15
Ožbolt P7 Petek – tudi o poklicni maturi Kab. za FIZ (1.nadstr)
Kočevar Korbar P6 Magdevski 12
Doberšek K4 Lipoglavšek 13
Valenčič, Ferlic P9 KEM, FKM, BIO, ANF,  BAF, ZVM, ZVP  
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM   Povhe Lenart P2
Cigula K6 Rupnik Kab. za KEM (pritl.)
Dimnik K3 Blaznik Marc 25
Petkovšek 31 Kopčavar, Lapuh K1
Švegl K1 Sernec 26
Lušina K2 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Markelj 14 Cerar, Perinčič M., Šimic Z. 11
    Molek, Kastelic, Žavbi P1
    Sedlar 11
    Čoh, Letonja, Fabjan P1
MBE, ZEK, LHT, MMB, MBK, FKM   LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ  
Pivk, Zavec 27 Čerin, Prijatelj, Veniger, Kobola 21
Grgur 29 Gabrovšek, Štralleger, Vrhovnik Kab. za FARMACIJO
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravnat. Šol. psihologinja: Justinek Pisarna psihol.

Odsotni učitelji: CIMPERMAN (ŠVZ), DRENIK T. (POD), GORJAN (ZVZ), JURJEC ŽMAVC (ANG), KUJAVEC (ŠVZ), LORENCIN (šol. psihologinja), SVOLJŠAK M. (pom. ravnateljice), TRDAN (ZGO), VADNOV (pom. ravnateljice), TOMŠIČ I. (SLO).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.
Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Sodelovanje na INFORMATIVI 2015

Informativa je izobraževalni sejem, ki na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji in tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov in drugih oblik izobraževanja.

Na Informativi 2015 bomo sodelovali tudi mi – dijaki in zaposleni v SŠFKZ. Obiskovalcem bomo predstavili naše programe, dijaki pa bodo pokazali nekaj spretnosti in veščin, ki so se jih naučili v šoli.

Sejem na enem mestu ponuja veliko več informacij, kot jih lahko posameznik zbere samo z obiskom informativnega dne. Zato je dobra pomoč pri odločanju, katere šole in programe obiskati na informativnem dnevu in kam na koncu oddati prijavo za vpis.

INFORMATIVA 2015 bo potekala 23. in 24. januarja 2015, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Dragi učenci in spoštovani starši, se vidimo na Informativi 2015!

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Zaposlitveni oglas – Operater v proizvodnji farmacevtskih izdelkov m/ž

Za našega naročnika Lek d.d., ki je vodilno podjetje na področju farmacevtske industrije, iščemo operaterje v proizvodnji farmacevtskih izdelkov. Delovno mesto je primerno za kandidate, ki imajo zaključeno izobrazbo V. stopnje smeri kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, zdravstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, živilski tehnik, veterinarski tehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik, elektrotehnik, tehnik mehatronike ali mehatronik.

Opis delovnega mesta

Delovne naloge:

 • Izvaja operacije v razvojno-proizvodnem procesu po predpisanih postopkih;
 • Izpolnjuje proizvodno dokumentacijo;
 • Izvaja čistilne postopke in procesne kontrole;
 • Sodeluje pri izvajanju nastavitev in zamenjav strojnih delov;
 • Sodeluje pri planiranih in neplaniranih posegih ter odpravi napak na opremi;
 • Sodeluje pri zagonih in kvalifikacijah nove opreme in sistemov;
 • Izvaja čiščenje strojev in strojnih delov v povezavi s preventivnim vzdrževanjem;
 • Odgovoren je za izvajanje internega transporta;
 • Izvaja in upošteva vsa navodila in zahteve za zagotavljanje varnega dela, varovanja okolja in premoženja;
 • Odgovoren je za osebni in strokovni razvoj.

Pričakujemo

Nujni pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • Srednješolska izobrazba V. stopnje smeri kemijski tehnik, farmacevtski tehnik, zdravstveni tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, živilski tehnik, veterinarski tehnik, tehnik računalništva, strojni tehnik, elektrotehnik, tehnik mehatronike ali mehatronik;
 •  Osnovno računalniško znanje;
 •  Sposobnost razumevanja in upoštevanja navodil;
 •  Dobre komunikacijske veščine;
 •  Sposobnost delovanja v timu in pod pritiskom;
 • Proaktivnost, osredotočenost na kakovost.

Nudimo

Nudimo vam delo v strokovnem in razvojno usmerjenem  timu z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.
Ponujamo zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja. Delovni proces poteka v štirih izmenah. Zaposlitev je možna takoj.

Kontakt za prijavo

Prijave s pripetim življenjepisom lahko pošljete na e-naslov asta.otavnik@manpower.si. Za več informacij se lahko obrnete na telefonsko številko 01 242 91 91 (Asta Otavnik).

Več informacij

www.manpower.si
Manpower d.o.o., PE Ljubljana II
Gosposvetska ul. 5
1000 Ljubljana
Slovenija

Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov in predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika

V petek, 21. novembra 2014, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program

 1. Od 16.30 do 17.30 bo v učilnici 32/III za starše dijakov 1. in 2. letnika
  predavanje »Najstniki ob vodenju še potrebujejo vzgojo«. Izvajalec bo g. Marko JUHANT.
 2. Od 17.45 do 19.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsi udeleženci morajo upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se starši  z učiteljem dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored govorilnih ur po učilnicah  21. novembra od 17.45  do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT, IPM, IPF  
Golc, Vončina P4 Čalić 15
Lavrič, Koritnik P6 Hafner, Bizjak 14
Horvat, Tomšič Iskra P3 Magdevski 13
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar P5 Horzelenberg 16
Ožbolt, Doberšek P7 Lipoglavšek, Novoselec 12
Valenčič, Ferlic P9 Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR Rupnik Kabinet KEM
Čerin, Prijatelj, Veniger 22 Povhe Lenart, Blaznik Marc P2
Gabrovšek, Kobola 21 Kopčavar, Sernec K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Drenik Trop K2
Trdan, Petkovšek K4 Gorjan, Lapuh 26
Dimnik K3 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED, MAS…
Cigula, Švegl K6 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. r.
Cimperman 23 Kogovšek G., Kolmančič , Turšič 31
Kujavec, Markelj 25 Rogelj Kabinet KOZ
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Pivk , Zavec 27 Sedlar, Perinčič M. 24
Grgur 29 Cerar, Čoh, Šimic Z., Žavbi, Molek, Kastelic 11
Letonja Kabinet ZOB
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. r. Šol. psihologinji: Lorencin, Justinek Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. r.

Odsotni učitelji: Simon Fabjan (MGN, TOP, FIP), Manja Mlakar Medved (VZD), Branko Lušina (ŠVZ), Marija Šušteršič.
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija ŠUŠTERŠIČ,
ravnateljica šole

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred  vami, dragi učenci, nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi vam radi predstavili naše izobraževalne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Morda bo ravno kakšen izmed naštetih programov ustrezal vašim interesom.

Obiščite nas v četrtek, 16. 10. 2014, med 10.00 in 13.00.

Razpored aktivnosti na šoli bo naslednji:

10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
10.30 – 13.00 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,
12.10  – 13.00 ogled in sodelovanje pri pouku pri  različnih predmetih,

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi  kadarkoli v času od 10.00 in 13.00.

Prosimo vas, da nas zaradi lažje organizacije, obvestite o vašem obisku. Lahko nas pokličete po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 ali nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si in tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Teden kulturne dediščine

Zadnji teden v septembru in v začetku oktobra  v Sloveniji potekajo aktivnosti projekta nacionalni Teden kulturne dediščine, ki je letos poimenovan DEDIŠČINA GRE V ŠOLE. Pri tem sodeluje tudi naša šola.

V tednu med 30. septembrom in 2. oktobrom  bo kot del vseslovenskega projekta na šoli zaživel naš projekt BOGATO ŽIVLJENJE PREDNIKOV.

Pripravili bomo razstavo najstarejših predmetov, ki jih hranimo doma in so povezani z našo stroko ali vsakdanjim življenjem v družini.  Prikazali bomo  dejavnosti iz naše bližnje preteklosti: stare obrti, šege in navade.

Zato prosim vse dijake, da prinesete najstarejšo stvar, ki jo imate doma. Če je predmet zelo velik in bi potrebovali prevoz, se oglasite pri prof. Zdenki Dimnik – osebno ali po e-pošti.

Zbiranje predmetov bo potekalo  v tednu med 22. in 26. septembrom. Predmete oddate prof. Zdenki Dimnik ali prof. Mateji Cigula. Predmet mora imeti označeno ime, priimek in razred lastnika ter  vsaj približno oznako starosti.

Dijaki, ki ste mojstri obrti – npr. vezenja, pletenja, kvačkanja, izdelujete prtičke, papirnate rože ali izdelujete okraske iz slanega testa, znate sklepati koso, izdelujete zobotrebce ipd.,  se oglasite pri prof. Zdenki Dimnik osebno ali pa dejavnost prijavite na e-naslov  zdenka.dimnik@guest.arnes.si.

Spoštovanje preteklosti je naša skupna naloga in vrednota, zato vabljeni k sodelovanju.

Avtor/-ica prispevka: Zdenka Dimnik,
koordinatorka projekta