Razpis za opravljanje pud v tujini – na Finskem in v Češki republiki za 3. letnik programov FT, KT, TLB, ZT

SŠFKZ razpisuje:

  • Tri mesta za program FT in tri mesta za program ZT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov Predvideni termin bivanja  na Finskem je 8. – 29. 3. 2020.
  • Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov. Predvideni termin bivanja  na Finskem je 8.3. – 4. 4. 2020.
  • Dve mesti za program FT, dve mesti za program TLB in dve mesti za program ZT za opravljanje praktičnega usposabljanja v Češki republiki. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola iz Prage. Predvideni termin bivanja na Češkem je 15. 3. – 4. 4. 2020. Za praktično usposabljanje na Češkem lahko v programu FT kandidirajo samo polnoletni dijaki. V ostalih programih starostne omejitve ni.

Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Dijaki, ki kandidirajo za tujino, opravljajo pisni in ustni test iz znanja angleščine po Evropskem jezikovnem okviru. Datum in ura opravljanja pisnega dela testa bosta objavljena v tednu po jesenskih počitnicah. Dijaki pridobijo obrazec z rezultati testiranja od učiteljic angleščine in jih sami priložijo k vlogi. Dijak pridobi oceno v času od dne objave razpisa do konca prijavnega roka. Dijak, ki na razpisu ni bil izbran, se sam odloči ali bo že pridobljeno oceno uporabil na naslednjem razpisu ali bo za naslednji razpis pridobil novo oceno.

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za več držav, morajo zapisati želeni vrstni red.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Rok za oddajo je ponedeljek, 2. 12. 2019, do 12.00 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 1. 12. 2019.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire najkasneje do 10. 1. 2020.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Več informacij

Za nadaljnje informacije se obrnite na Vando Trdan osebno ali po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

Šola je v času jesenskih počitnic zaprta

V času od sobote, 26. oktobra 2019, do vključno nedelje, 3. novembra 2019, je šola zaradi jesenskih počitnic ZAPRTA.

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred vami, dragi učenci, nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi vam radi predstavili naše izobraževalne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Morda bo ravno kakšen izmed naštetih programov ustrezal vašim interesom.

Obiščite nas v četrtek, 24. 10. 2019, med 10.00 in 13.00.

Razpored aktivnosti:

  • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
  • 10.30 – 13.00 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev takrat potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi kadarkoli v času med 10.00 in 13.00.

Prosimo vas, da nas zaradi lažje organizacije, obvestite o vašem obisku. Lahko nas pokličete po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 ali nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si in tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Športni dan 23. 9. 2019 – odpade

Športni dan v ponedeljek, 23. septembra 2019, zaradi napovedanega dežja odpade.

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič, pomočnica ravnateljice

Roditeljski sestanki

V četrtek, 5. septembra, petek, 6. septembra, in v petek, 13. septembra, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih: skupni del za več oddelkov hkrati in posebni del po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

Skupni del bo v učilnici 32.
Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK za poklicno maturo.

Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov 13. septembra 2019

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa -   17.30 K1 dr. Neja MARKELJ
2. Fb -   17.30 K3 Tina GRADIŠAR
2. Fc -   17.30 23 Andreja RUPNIK
2. L -   17.30 K2 Sabina POVHE LENART
2. Ka -   17.30 14 Anja ROGELJ
2. Kb -   17.30 15 Maja ŠILC
2. Za -   17.30 16 Petra ČALIĆ
2. Zb -   17.30 P4 Ksenija HORVAT
3. Fa -   17.30 P7 Romana FORTE
3. Fb -   17.30 25 mag. Katarina VRHOVNIK
3. Fc -   17.30 12 mag. Zlatko MAGDEVSKI
3. L -   17.30 29 Vesna GRGUR
3. Ka -   17.30 K6 Matej ŠVEGL
3. Kb -   17.30 P6 Helena DOBERŠEK
3. Za -   17.30 26 Kristina SERNEC
3. Zb -   17.30 K4 Marijan HAFNER
4. Fa 17.00 do 18.20 32 18.30 24 Ljubica GABROVŠEK
4. Fb 17.00 do 18.20 32 18.30 P5 Mojca KOČEVAR KORBAR
4. Fc 17.00 do 18.20 32 18.30 22 Darinka KUJAVEC
4. L 17.00 do 18.20 32 18.30 27 Karmen OŽBOLT
4. Ka 18.40 32 17.45 do 18.30 21 mag. Saša CIMPERMAN
4. Kb 18.40 32 17.45 do 18.30 31 Mateja KOLMANČIČ ŠUŠTAR
4. Za 18.40 32 17.45 do 18.30 P1 Zdenka DIMNIK
4. Zb 18.40 32 17.45 do 18.30 11 mag. Lidija GOLC

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v ponedeljek, 2. septembra 2019. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 30. 8. 2019 objavljen v e-asistentu.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.30 do 14.55 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa P4 3. Fa P6
1. Fb 15 3. Fb 16
1. Fc 25 3. Fc 14
1. Ka K1 3. Ka K1
1. Kb K2 3. Kb P5
1. L K4 3. L 29
1. Za K6 3. Za 26
1. Zb P5 3. Zb 24
2. Fa 24 4. Fa 25
2. Fb 23 4. Fb 15
2. Fc 14 4. Fc K2
2. Ka K3 4. Ka K4
2. Kb 26 4. Kb K6
2. L 29 4. L 23
2. Za 16 4. Za K3
2. Zb P6 4. Zb P4

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 11 do 16 – 1. nad., učilnice od 21 do 29 – 2. nad., učilnici 31 in 32 – 3. nad.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta!

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure so v času šolskih počitnic (od 8. julija do 14. avgusta) vsako sredo med 10. in 13. uro.

Želimo vam prijetne počitnice.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolskem letu 2019/20

Program Točke NPZ
FARMACEVTSKI TEHNIK 140 98 točk
KOZMETIČNI TEHNIK 134 71 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE 147
ZOBOTEHNIK Ni omejitve vpisa

Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2019/20

V šolskem letu 2019/20 potrebujemo prevoz za enega težje gibalno ovirana dijaka na naslednji razdalji:

Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana) – Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo (Zdravstvena pot 1, Ljubljana) – Jelinčičeva ulica 4 (Ljubljana); skupna razdalja 7 km.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 25. 7. 2019.

Razpisni pogoji in obrazec za oddajo ponudbe sta v prilogi.

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2019/20

Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo na voljo od 3. septembra dalje. Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole