Javni natečaj Izbor likovnih umetniških del v okviru projekta »Likovna oprema prizidka SŠFKZ«

Predmet javnega anonimnega natečaja je izbor likovnih umetniških del (olje, akril, mešana tehnika, grafika, ilustracija, fotografija, plitvi relief), ki bodo kot del likovne opreme v kulturološkem smislu pomembno obogatila šolsko stavbo (v nadaljevanju: umetniških del).

Temeljno izhodišče javnega natečaja za izbor umetniškega dela je vizija šole, poznavanje vseh štirih izobraževalnih programov SŠFKZ, ki so: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik, pomembno pa je tudi poznavanje prostorov, v katerih je predvidena postavitev umetniškega del.

Cilj javnega natečaja je ustrezno likovno opremiti in s tem obogatiti prizidek stavbe investitorja na način, da bo nova likovna oprema vsebinsko odražala vizijo izobraževalne ustanove investitorja, programsko-izobraževalne usmeritve investitorja in s svojo podobo približala kulturo uporabnikom šolskega objekta.

Rok za oddajo predlogov je do vključno 15. 10. 2021, do 13.00, ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe, poštna pošiljka).

Vse ostale informacije glede javnega natečaja so podane v dokumentu z naslovom Navodila predlagateljem za pripravo predlogov za javni anonimni natečaj ter ostali priloženi dokumentaciji:

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

8. september – Mednarodni dan pismenosti

Branje kot vrednota

Bralci so zmagovalci – v letošnjem letu se osredotočamo na zapeljevanje v branje

Od leta 1966 je 8. september na predlog Unesca mednarodni dan pismenosti. Letos, v času koronavirusne bolezni in po njej, je v središče postavljeno poučevanje in učenje branja.

Več o pozitivnem prispevku branja, k našemu kognitivnemu razvoju si lahko preberete v prispevku Zakaj brati?

Avtor/-ica prispevka: Luka Ponikvar, 4. Fa in Tatjana Reščič Rihar

1. roditeljski sestanek

V šolskem letu 2021/22 bomo prvi roditeljski sestanek za prve letnike poskusili izpeljati v šoli, za višje letnike pa preko videokonferenc.

Roditeljski sestanki za 2. letnik in 3. Kb bodo v torek, 7. 9. 2021, ob 17h, preko videokonference.

Roditeljski sestanki za 3. in 4. letnik bodo v četrtek, 9. 9. 2021, ob 17h, preko videokonference.

Razpored sestankov za 1. letnike po dnevih in urah je pripravljen tako, da je hkrati na šoli najmanjše možno število staršev.
Starši oziroma skrbniki se roditeljskega sestanka lahko udeležijo samo, če izpolnjujejo PCT pogoj. V ta namen naj starši prvih letnikov pred sestankom po elektronski pošti razredniku potrdijo, da izpolnjujejo PCT pogoj. Starši, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, bodo sestanek lahko spremljali preko videokonference in kamere v razredu.

RAZPORED RODITELJSKIH SESTANKOV ZA 1. LETNIK (v šoli)

DAN Oddelki Ura Učilnica Razredniki
TOREK 7.9. 1. FA 16.00 302 ALENKA PERGER
TOREK 7.9. 1.FB 18.00 302 LIDIJA RIBIČ
SREDA 8.9. 1.FC 16.00 302 MARIJAN HAFNER
SREDA 8.9. 1.KA 18.00 302 VILJEMKA KOPČAVAR
ČETRTEK 9.9. 1.KB 16.00 302 dr. ALENKA GORJAN
ČETRTEK 9.9. 1.L 18.00 302 VESNA GRGUR
PETEK 10.9. 1.ZA 16.00 302 TINA GRADIŠAR
PETEK 10.9. 1.ZB 18.00 302 KRISTINA SERNEC

Avtor/-ica prispevka: Mojca Novoselec, pomočnica ravnateljice

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk v novem šolskem letu pričel v SREDO, 1. SEPTEMBRA 2021. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 30. 8. 2021 objavljen v e-asistentu (povezava do urnikov preko spletne strani šole – aktualne povezave).
V primeru zaostritve omejitev, povezanih z epidemijo COVID-19, bo objavljeno novo obvestilo.

RAZPORED ODDELKOV IN UČILNIC ZA PRVI ŠOLSKI DAN

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.30 do 14.55 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa P04 3. Fa 210
1. Fb P05 3. Fb 211
1. Fc P06 3. Fc P07
1. Ka 105 3. Ka 107
1. Kb 106 3. Kb 108
1. L K01 3. L K01
1. Za 107 3. Za 105
1. Zb 108 3. Zb 106
2. Fa 204 4. Fa 204
2. Fb 205 4. Fb 205
2. Fc 206 4. Fc 206
2. Ka 303 4. Ka 303
2. Kb 304 4. Kb 304
2. L K04 4. L P05
2. Za 210 4. Za P02
2. Zb 211 4. Zb P04

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 101 do 109 – prvo nadstropje, učilnice od 201 do 213 – drugo nadstropje, učilnice 301 do 304 – tretje nadstropje.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta. Lepo pozdravljeni.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Vabilo k cepljenju proti covidu-19

Drage učenke, učenci, dijakinje in dijaki,
dragi starši,

ob zaključku šolskega leta bi se vam želel zahvaliti za vašo potrpežljivost, pogum in strpnost, ki ste jo pokazali v zadnjem letu. Hvala za vašo solidarnost, predanost in razumevanje. Odgovornost do sebe, do svoje družine in do drugih. V tem času je bilo veliko negotovosti in nepredvidljivih situacij, marsikdo izmed vas ali vaših bližnjih je zbolel. Bili ste potrpežljivi, upoštevali ste ukrepe in s tem tudi vi doprinesli k temu, da smo prejšnji teden lahko razglasili konec epidemije.

Kljub temu, da vsi odhajate na zaslužene počitnice in dopuste, se moramo zavedati, da je virus žal še vedno med nami. S skupnim trudom in ozaveščenostjo je precepljenost vsak dan višja. Navsezadnje je to edina pot, da virus zajezimo. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je cepljenje mlajših enako pomembno kot cepljenje odraslih. Res je, da mladostniki relativno manj pogosto zbolevate, a vendarle je tudi med vami hitrost širjenja okužbe enaka kot pri odraslih. Zato vas prosim, spoštovane učenke in učenci ter dijakinje in dijaki, da se čim prej cepite s cepivom Pflzer, ki je na voljo za mlade od 12. leta dalje.

Na cepljenje se lahko naročite pri svojem osebnem zdravniku ali v cepilnem centru. In prosim tudi vas, dragi starši, da s cepljenjem zaščitite sebe, svojo otroke, svojo družino. Vsak med nami lahko prispeva k temu, da bosta naslednja jesen in zima brezskrbni. Da se naslednje šolsko leto začne in konča v šolskih klopeh. V kolikor imate kakršnekoli dvome ali vprašanja – obrnite se na strokovnjake, na svoje osebne zdravnike. Verjamem, da nam bo s skupnimi močmi uspelo premagati virus, zato se vam že vnaprej zahvaljujem za vaš prispevek k skupnemu dobremu. Želim vam lepo poletje!

S spoštovanjem,

Avtor/-ica prispevka: Janez Poklukar, minister za zdravje

Uradne ure v času poletnih šolskih počitnic

V času poletnih šolskih počitnic, od 7. julija do 13. avgusta 2021, so uradne ure vsako sredo, med 10. in 13. uro.
Od ponedeljka, 16. avgusta 2021 so uradne ure vsak dan od 10. do 13. ure.

Avtor/-ica prispevka: mag. Vanda Trdan, ravnateljica šole

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka za vpis v šolsko leto 2021/22

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka za šolsko leto 2021/22 na SŠFKZ:

Program Točke Vsota treh predmetov
Farmacevtski tehnik 144  
Kozmetični tehnik 142  
Tehnik laboratorijske biomedicine 147  
Zobotehnik 135 32

Spodnje meje 2. kroga izbirnega postopka na ostalih šolah z omejitvijo vpisa v šolsko leto 2021/2022:

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna delavka

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka za vpis v šolsko leto 2021/22

Program Točke Vsota treh predmetov
Farmacevtski tehnik 136 33
Kozmetični tehnik 141 36
Tehnik laboratorijske biomedicine 141 33
Zobotehnik 138 31

Vsem sprejetim učencem in učenkam čestitamo in jim izrekamo dobrodošlico na naši šoli!

Vključitev v 2. krog

Učenci, ki niso bili sprejeti v 1. krogu izbirnega postopka, se bodo 22., 23. ali 24. 6. vključili v 2. krog. Starši teh učencev bodo po elektronski pošti dobili navodila in vse podatke, da bodo lahko skupaj z otroki izbrali ustrezne programe. 
Rezultate, na katero šolo oz. v kateri program bo učenec izbran, dobimo na našo šolo v torek, 29. 6. 2021. Starši oz. učenci naj tisti dan pokličejo v svetovalno službo naše šole (01 300 72 66 ali 01 300 72 51), kjer bodo dobili informacijo, kam so sprejeti.

Vse informacije, ki jih boste osebno prejeli po e-pošti, bodo objavljene tudi na naši spletni strani in na strani MIZŠ – Vpis v srednjo šolo.

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna delavka

Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov

V četrtek, 13. maja, bodo od 17.00 do 18.30 na daljavo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov.

Za skupne govorilne ure se starši prijavijo pomočnici ravnateljice Valeriji Vadnov na njen elektronski naslov valerija.vadnov@ssfkz.si najkasneje do ponedeljka, 10. maja zvečer.

Ob prijavi navedejo ime in priimek svojega otroka, oddelek in s kom želijo govoriti:

  • z razrednikom,
  • s katerim učiteljem (za kateri predmet)
  • s katero svetovalno delavko.

Pomočnica ravnateljice bo naredila razpored pogovorov po urah in učiteljih. Učitelji bodo povabili starše na videokonferenco skladno z razporedom.

Trajanje videokonferenc je omejeno na največ 10 minut za en razgovor.  Skupne govorilne ure so obvezne za vse člane učiteljskega zbora.

Avtor/-ica prispevka: Valerija Vadnov, pomočnica ravnateljice

Stanje prijavljenih učencev za vpis za šolsko leto 2021/22 na dan 22. 4. 2021

Program Št.
razpisanih mest
Št. prijavljenih kandidatov na
dan 22. 4. 2021
Začasna spodnja meja
(1.krog) glede na točke  v
7. in 8. razredu OŠ
FARMACEVTSKI TEHNIK 84 103  91 točk
KOZMETIČNI TEHNIK                           56 67 95 točk
TEHNIK LABORATORIJSKE BIOMEDICINE       28 38 95 točk
ZOBOTEHNIK                    56 67 92 točk

Zaradi večjega števila prijavljenih učencev kot imamo razpisanih mest, bomo MIZŠ zaprosili za soglasje k omejitvi vpisa v vseh programih.

O omejitvah vpisa v posamezne programe bodo vsi učenci obveščeni do 27. 5. 2021 (na e-naslov staršev). Vpis učencev in izbor za 1. krog vpisnega postopka bo med 16. in 21. 6. 2021.
Na kakšen način bo potekal vpisni postopek (osebno ali na daljavo), vam bomo NAKNADNO sporočili.

Na koncu se bodo ocenam iz 7. in 8. razreda prištele še zaključene ocene iz 9. razreda (brez izbirnih predmetov).  Izbirni postopek bo potekal na osnovi vsote vseh doseženih ocen oz. točk.

Spodnje meje 1. kroga izbirnega postopka bodo objavljene 21. 6. 2021 na šolski spletni strani in na strani MIZŠ. Učenci, ki bodo izbrani v 1. krogu bodo ta dan že vpisani v program.

Učenci, ki ne bodo sprejeti v 1. krogu, se bodo s pomočjo svetovalne službe vključili v 2. krog izbirnega postopka. Rezultati izbora v 2. krogu bodo znani 29. 6. 2021 na naši šoli.

Učenci s posebnimi potrebami morajo imeti odločbo o usmeritvi za program, za katerega so se prijavili najkasneje do 19. 6. 2021.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba