Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred  vami, dragi učenci, nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi vam radi predstavili naše izobraževalne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Morda bo ravno kakšen izmed naštetih programov ustrezal vašim interesom.

Obiščite nas v  četrtek, 20. 10. 2016,  med 10.00 in 13.00.
Razpored aktivnosti:

 • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
 • 10.30 – 13.00 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih.

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev takrat  potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi  kadarkoli v času med 10.00 in 13.00.

Prosimo vas, da nas zaradi lažje organizacije, obvestite o vašem obisku. Lahko nas pokličete po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 ali nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si in tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Roditeljski sestanki

V četrtek, 8. septembra, petek, 9. septembra, in v petek, 16. septembra 2016, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih: skupni del za več oddelkov v učilnici 32 in po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

 • Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
 • Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK za poklicno maturo.

Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov

V četrtek, 8. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Ka 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 Saša CIMPERMAN
1. Kb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Mateja KOLMANČIČ
1. Fa 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Mateja CIGULA
1. Fc 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Darinka KUJAVEC

V petek, 9. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Fb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 Mojca KOČEVAR KORBAR
1. L 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Karmen OŽBOLT
1. Za 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Tina GRADIŠAR
1. Zb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Lidija GOLC

V petek, 16. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa -   17.30 P7 Vesna LAVRIČ
2. Fb -   17.30 K4 Vanda TRDAN
2. Fc -   17.30 P5 Branko LUŠINA
2. Ka -   17.30 25 Anja ROGELJ
2. Kb -   17.30 K2 Alenka GORJAN
2. L -   17.30 29 Vesna GRGUR
2. Za -   17.30 24 Valerija SEDLAR
2. Zb -   17.30 P1 Mojca NOVOSELEC
3. Fa -   17.30 K1 Ljubica GABROVŠEK
3. Fb -   17.30 P4 Ksenija HORVAT
3. Fc -   17.30 16 Mirjam HORZELENBERG
3. Ka -   17.30 P2 Andreja RUPNIK
3. Kb -   17.30 12 Polona DRENIK TROP
3. L -   17.30 22 Sabina POVHE LENART
3. Za -   17.30 11 Petra ČALIĆ
3. Zb -   17.30 P6 Helena DOBERŠEK
4. Fa 17.00 do 18.20 32 18.30 15 Marijan HAFNER
4. Fb 17.00 do 18.20 32 18.30 P9 Petra VONČINA
4. Fc 17.00 do 18.20 32 18.30 23 Matej ŠVEGL
4. Ka 18.40 32 17.45 do 18.30 31 Lučka JURJEC ŽMAVC
4. Kb 18.40 32 17.45 do 18.30 K6 Tina PETKOVŠEK
4. L 17.00 do 18.20 32 18.30 14 Zlatko MAGDEVSKI
4. Za 18.40 32 17.45 do 18.30 26 Kristina SERNEC
4. Zb 18.40 32 17.45 do 18.30 K3 Zdenka DIMNIK

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v četrtek, 1. septembra 2016. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 29. 8. 2016 objavljen v e-asistentu.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.25 do 14.50 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa K6 3. Fa 25
1. Fb P6 3. Fb P4
1. Fc 25 3. Fc 16
1. Ka 26 3. Ka 24
1. Kb K3 3. Kb K2
1. L P9 3. L 29
1. Za 15 3. Za 15
1. Zb P4 3. Zb P6
2. Fa P5 4. Fa 14
2. Fb K4 4. Fb P9
2. Fc 16 4. Fc K1
2. Ka K2 4. Ka P5
2. Kb 12 4. Kb K6
2. L 29 4. L 12
2. Za 24 4. Za 26
2. Zb 14 4. Zb K3

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 11 do 16 – 1. nad., učilnice od 21 do 29 – 2. nad., učilnici 31 in 32 – 3. nad.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta. Lepo pozdravljeni.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure tajništva šole bodo v času šolskih počitnic (od 5. 7. do 12. 8. 2016) vsako sredo, od 10. do 13. ure, v referatu za dijake (pritličje) oz. v tajništvu šole (1. nadstropje).

Do vključno ponedeljka, 4. 7. 2016, in od torka, 16. 8. 2016, dalje bodo uradne ure vsak dan od 10.00 do 13.00 ure.

Prijetne počitnice!

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam prijetne počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti premajhno znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje 1. septembra v novem šolskem letu.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2016/17

Potrdila o  vpisu  za šolsko leto 2016/17 bo mogoče prevzeti v času uradnih ur, od  1. 8. 2016 dalje. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju. Na  prvi šolski dan bo še neizdana potrdila razdelil dijakom razrednik. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko sam naročil v referatu za dijake, kadarkoli med šolskim letom v času uradnih ur.

Za počitniško delo potrebujete še potrdilo o vpisu za šolsko leto 2014/15. V času uradnih ur ga lahko prevzamete v referatu za dijake oziroma v tajništvu.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2016/17: Tudi ta potrdila boste lahko dobili  v času uradnih ur od 1. 8. 2016 dalje. Potrdilo vam lahko izpišemo v šoli iz elektronske dokumentacije, lahko pa prinesete že izpolnjenega in vam ga samo potrdimo.

Tako potrdilo o vpisu za novo šolsko leto kot potrdilo za subvencionirano vozovnico lahko dobi dijak, ki je že vpisan v določen letnik. 

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljca šole

Skupne govorilne ure, predavanja in predstavitev projektnega dela

V petek, 13. maja 2016, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov vseh letnikov. Za starše dijakov 3. letnika bodo tudi predavanja. Dijaki 1. letnika ter 2. Ka in 2. Kb bodo staršem predstavili svoje projektno delo.

PROGRAM:

 1. Od 16.45 do 17.45 v učilnici 32/III za starše dijakov 3. letnika:
  informacije o poklicni maturi in predavanje Kam po srednji šoli.
  Izvajalki bosta Angela PETEK, tajnica šolske maturitetne komisije in Tatjana LORENCIN, šolska psihologinja.

 2. Od 17.00 do 17.45 – predstavitve projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo dijaki vseh oddelkov 1. letnika ter 2. Ka in 2. Kb).
 3. Od 17.50 do 19.00 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Projektno delo: Razpored predstavitev po učilnicah (od 17.00 do 17.45)

Oddelki Učilnice
1. Fa P5
1. Fb K4
1. Fc P7
1. Ka 16
1. Kb 26
1. L 29
1. Za 24
1. Zb 14
2. Ka K6
2. Kb K1

Govorilne ure: razpored po učilnicah (od 17.50 do 19.00)

Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM  
Golc, Koritnik, Vončina P4
Lavrič P5
Horvat, Tomšič Iskra P3
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar, Ožbolt P6
Valenčič, Doberšek, Ferlic P9
   
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM  
Kujavec, Markelj, Dimnik K3
Lušina P7
Cigula K6
Trdan K4
Cimperman, Švegl, Petkovšek K2
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ  
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FARMACIJE
Čerin, Gabrovšek, Prijatelj, Veniger 22
MBE, ZEK, LHT, MMB, MBK, LTP, FKM                                            
Pivk, Zavec 27/28
Grgur 29
   
Pomočn. ravnat.: Vadnov – tudi KNT-FIK Pis. pom. r.
Pomočn. ravnat.: Svoljšak M. – tudi KIZ Pis. pom. r.
Ravnateljica: Šušteršič Pis. ravnat.
Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
MAT, FIZ, IKT  
Bizjak, Hafner 15
Horzelenberg 16
Čalič, Kralj 12
Petek – tudi o poklicni maturi Kab. FIZIKE
Novoselec 14
Magdevski 13
KEM, FKM, BIO, SOM, KBK, ANF,  BAF, ZVM, ZVZ, VZD, ZVP, POD  
Gradišar, Povhe Lenart P2
Gorjan 26
Rupnik K6
Drenik Trop, Kopčavar K1
Sernec, Lapuh 24
KNO, KNT, LIČ, MAN, PED, MAS…  
Kogovšek G., Turšič, Kolmančič 31
Rogelj 16
ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Čoh, Fabjan, Letonja 11
Molek, Žavbi 23
Cerar, Šimic Z., Perinčič M., Sedlar 25
   
Šol. psihologinja: Lorencin Pisarna psih.
Šol. psihologinja: Justinek Pisarna psih.

Odsotni učitelji: Uroš KASTELIC (DAP, IZP, TOP), Manja MLAKAR MEDVED (VZD).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.
Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.
Nujno je upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se učitelj s starši dogovori za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.50 do 19.00. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.30 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 19 uri, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

3. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V petek, 8. aprila 2016, bomo izvedli roditeljske sestanke za starše oddelkov 1., 2. in 3. letnika in skupne govorilne ure vseh učiteljev za vse letnike. Za nekatere oddelke bodo še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 2. letniku (razen 2. KA in 2. KB), predavanje za starše dijakov 1. letnika.
Roditeljski sestanki in govorilne ure bodo potekale po objavljenih razporedih.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored

Za starše dijakov 1. letnika:

 • Od 16.30 do 17.30 v učilnici 32/III : Predavanje DRUŽINA KOT ZAŠČITNI DEJAVNIK PRED ODVISNOSTJO. Izvajalka ga. Mojca Cerkovnik Hvala dipl. soc. delavka, svetovalka na Centru za preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog.
 • Od 17.35 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 2. letnika programov FT, TLB in ZT:

 • Od 17.00 do 17.20 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu (sodelujejo vsi dijaki).
 • Od 17.25 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 2. letnika programa kozmetični tehnik:

 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu, izpolnjevanje vprašalnika o kakovosti šole.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Za starše dijakov 3. letnika:

 • Od 17.00 do 17.25 – informacije o izbirnih modulih v 4. letniku  samo za program KOZMETIČNI TEHNIK  v učilnici 15.
 • Od 17.30 do 18.15 – roditeljski  sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 18.15 do 19.45 – govorilne  ure v učilnicah po razporedu.

Razpored roditeljskih  sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa P4 2. Fa K1
1. Fb K4 2. Fb P5
1. Fc 12 2. Fc 16
1. Ka 25 2. Ka 31
1. Kb 26 2. Kb K2
1. L 29 2. L 24
1. Za P6 2. Za 14
1. Zb 15 2. Zb P7
3. Fa K6 3. Ka 13
3. Fb P9 3. Kb P3
3. Fc 22 3. Za 23
3. L P2 3. Zb K3

Razpored govorilnih ur po učilnicah od 18.15 do 19.45

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc P9 Kralj 12
Lavrič, Koritnik P4 Hafner K6
Horvat, Tomšič Iskra P5 Magdevski P2
Kočevar Korbar, Ožbolt P6 Čalić 14
Jurjec Žmavc 13 Novoselec 15
Doberšek P7 Horzelenberg 16
Valenčič P7 Bizjak Kabinet MAT(1.nadstr)
Petek – tudi o poklicni maturi Kabinet FIZ(1.nadstr)
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR(2.nadstr) Rupnik 31
Čerin, Veniger 22 Gorjan 26
Gabrovšek, Prijatelj 21 Povhe Lenart 24
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM, Kopčavar K1
Trdan, Cimperman K4 Sernec 23
Dimnik K3 Drenik Trop K2
Petkovšek P3 Lapuh P6
Švegl 22 Gradišar Kabinet KEM(pritličje)
Kujavec, Markelj 21 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…
Lušina 12 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. ravn.
Cigula K6 Kogovšek G., Turšič 28
Rogelj 25
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP
Pivk, Zavec 27 Perinčič M. 15
Grgur 29 Žavbi, Molek, Kastelic P9
Cerar, Šimic Z. K3
Čoh, Fabjan, Letonja 14
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. ravn. Šol. psihologinji: Lorencin, Justinek Pisarna psih.
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn.

Odsotni učitelji: Ferlic (NEM), Kolmančič (KNO, KNT…), Mlakar Medved (VZD), Sedlar (ZMT, FIP, TOP, DAP), Vončina (SLO). Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 5 minut.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Vabilo k oddaji ponudbe za subvencionirano dijaško prehrano

Vabimo vas, da oddate ponudbo za storitev prehrane v skladu s priloženim povabilom in v skladu z Zakonom o šolski prehrani (UR.l.RS, št. 43/2010, 62/2010, 27/12, 40/12, 3/2013, 46/2014).

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 25. 3. 2016.

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba Karmen DEBEVEC, tel. 01 300 72 46, elektronski naslov: karmen.debevec@guest.arnes.si.

Priloge:

Razpis za 46. Krkine nagrade

1260-2015_KRKA_46KN_E-banner-300-250Krka, d. d., Novo mesto letos razpisuje že 46. Krkine nagrade, ki so namenjene študentom dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študijskih programov ter dijakom gimnazij in srednjih šol naravoslovnih in zdravstvenih smeri.

K sodelovanju vabimo vse, ki ste oziroma boste svoje raziskovalne naloge z znanstvenih področij, povezanih z razvojem, proizvodnjo, vrednotenjem in kontrolo ter trženjem farmacevtskih surovin in izdelkov, končali v obdobju od 1. julija 2015 do 30. junija 2016 ter jih na razpis prijavili do 5. julija 2016.

Informacije o razpisu in prijavo najdete na spletni strani Krkinih nagrad.