Skupne govorilne ure in predavanje

V petek, 25. novembra 2016, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program:

 • Od 17.00 do 18.00 bo v učilnici 32/III za starše dijakov 1. in 2. letnika predavanje »Odnosi med mladostniki in starši«. Izvajalec bo dr. Albert Mrgole.
 • Od 18.00 do 19.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

V času od 14. 11. do 25. 11. poteka na šoli dobrodelna akcija zbiranja ozimnice za materinski dom. Tudi starše vabimo k udeležbi. Svoje prispevke lahko oddajo na dan skupnih govorilnih ur pri pultu za dežurne dijake v pritličju od 16.45 do 19.00.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsi udeleženci morajo upoštevati 5 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se starši  z učiteljem dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 5 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Razpored govorilnih ur po učilnicah 25. novembra od 18.00 do 19.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Štrumbl, Koritnik P4 Novoselec 13
Lavrič, Vončina P9 Horzelenberg, Hafner 16
Horvat, Tomšič Iskra P6 Bizjak 14
Jurjec Žmavc, Kočevar Korbar P5    
Ožbolt, Doberšek P7 Kralj 12
Forte, Ferlic Kab. za TUJE JEZIKE pritličje Petek Kabinet FIZ
1. nad.
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   KEM, ZMT, FKM, LDF, BIO, SOM, ANF, BAF, ZVZ, ZVP, RDN, POD  
Štralleger, Vrhovnik Kabinet FAR
2. nad.
Rupnik Kabinet KEM
pritličje
Prijatelj, Gabrovšek, Veniger 22 Povhe Lenart, Gradišar P2
    Kopčavar, Sernec K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM,   Drenik Trop K2
Trdan, Petkovšek K4 Gorjan, Lapuh 26
Dimnik, Lušina K3 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED, MAS…  
Cigula, Švegl K6 Svoljšak Mežnaršič, Vadnov Pis. pom. r.
Kujavec, Fajdiga 25 Kolmančič , Turšič 21
Cimperman 12 Rogelj, Šilc 23
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM                                             ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Pivk 27 Sedlar, Perinčič M., Letonja, Fabjan, 24
    Cerar, Šimic Z., Kastelic, Žavbi, Molek, Erjavec 15
       
Pomočn. ravnateljice: Vadnov Pis. pom. r.    
Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. r. Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravnat.

Odsotni učitelji: Petra Čalić (MAT, IKT), Marija Čerin (OZD, ILS), Vesna Grgur (MMB, MBE), Darja Justinek (šolska psihologinja), Darja Kogovšek G. (KNO, KNT…), Tatjana Lorencin (šolska psihologinja), Zlatko Magdevski (IKT), Manja Mlakar Medved (VZD), Sara Zavec (MBK, LTP, ZEK).

Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom na Kanarskih otokih – 3. FT in 3. KT

SŠFKZ razpisuje prosta mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini za dijake 3. letnika programov kozmetični in farmacevtski tehnik. Praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Ies Las Indias Tenerife, ki se nahaja v kraju Santa Cruz na Kanarskih otokih.

PROGRAM ŠT. PROSTIH MEST OBDOBJE
Farmacevtski tehnik 2 17. 4. – 6. 5. 2017
Kozmetični tehnik 2 17. 4. – 6. 5. 2017

Praktično usposabljanje z delom bo pri farmacevtskih tehnikih potekalo v lekarnah, pri kozmetičnih tehnikih pa v kozmetičnih salonih partnerske šole (v šoli) in delno v zunanjih kozmetičnih salonih pri delodajalcih. Prvi teden bo dijakinji spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+. Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Partnerska šola znanja španskega jezika ne postavlja kot pogoj za opravljanje PUD pri njih, je pa to znanje zelo zaželjeno. Zato bo SŠFKZ pri točkovanju za izbiro dijakov upoštevala tako znanje angleščine kot španščine. Pri določitvi točk za znanje tujega jezika (5. točka 5. člena Pravil o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini) bo šola upoštevala srednjo vrednost ocene iz znanja angleščine in ocene iz znanja španščine. Kandidati za opravljanje PUD v Španiji bodo torej opravili preizkus znanja iz angleščine in prostovoljno tudi preizkus iz znanja španščine. Kandidati, ki ne znajo špansko, ne bodo izločeni, bodo pa lahko dobili nekaj manj točk za znanje tujih jezikov.

Prijava

Dijaki oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:

 1. prijavo na razpis,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo in
 4. dokazila.

Motivacijsko pismo mora biti napisano v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Popolno vlogo z vsemi potrebnimi prilogami je potrebno poslati do roka Vandi Trdan po e-pošti na naslov vanda.trdan@guest.arnes.si.

Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo vloge je četrtek, 1. december 2016, do 13.00, v referatu za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek in rezultati

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva v ustreznem programu.

Komisija bo sporočila dijakom rezultate izbire do 23. 12. 2016.

Natančnejše informacije so objavljene v posameznem razpisu (glej priloge spodaj). Razpisi so objavljeni tudi na oglasni deski pred tajništvom, dijaki in dijakinje iz oddelkov, ki lahko kandidirajo, pa so jih prejeli tudi na svoje razredne e-naslove.

Več informacij

Koordinatorka za mednarodno sodelovanje
TRDAN, Vanda
Govorilne ure:

SRE: 13.00-13.45

Razpisna dokumentacija

Razpis za opravljanje praktičnega usposabljanja z delom na Finksem – 3. FT, 3. KT in 3. ZT

SŠFKZ razpisuje prosta mesta za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini za dijake 3. letnika programov kozmetični, farmacevtski tehnik in zobotehnik. Praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College, ki se nahaja v Helsinkih na Finskem..

PROGRAM ŠT. PROSTIH MEST OBDOBJE TRAJANJE
Farmacevtski tehnik 2 marec 2017 (predvidoma) 3 tedne
Kozmetični tehnik 2 marec 2017 (predvidoma) 4 tedne
Zobotehnik 3 marec 2017 (predvidoma) 3 tedne

Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+. Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini.

Prijava

Dijaki oddajo popolno vlogo, ki vsebuje:

 1. prijavo na razpis,
 2. življenjepis,
 3. motivacijsko pismo in
 4. dokazila.

Motivacijsko pismo mora biti napisano v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Popolno vlogo z vsemi potrebnimi prilogami je potrebno poslati do roka Vandi Trdan po e-pošti na naslov vanda.trdan@guest.arnes.si.

Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo vloge je četrtek, 1. december 2016, do 13.00, v referatu za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.

Izbirni postopek in rezultati

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva v ustreznem programu.

Komisija bo sporočila dijakom rezultate izbire do 23. 12. 2016.

Natančnejše informacije so objavljene v posameznih razpisih (glej priloge spodaj). Razpisi so objavljeni tudi na oglasni deski pred tajništvom, dijaki in dijakinje iz oddelkov, ki lahko kandidirajo, pa so jih prejeli tudi na svoje razredne e-naslove.

Več informacij

Koordinatorka za mednarodno sodelovanje
TRDAN, Vanda
Govorilne ure:

SRE: 13.00-13.45

Razpisna dokumentacija

O Dnevih evropske kulturne dediščine 2016

Predstavitve so bile 5. in 6. oktobra od 10.30 do 12. ure v učilnici P4. Letošnja tema Dediščina okoli nas je izzvala dijake in dijakinje 2. L, 3. L in 4. L, ki so raziskali, kateri kulturniki so vsaj del svojega življenja preživeli v okolici SŠFKZ, kakšno vlogo imata v našem okolju DIC in Cukrarna in kateri spomeniki najbolj očitno zaznamujejo našo bližnjo okolico.

Delo smo načrtovali maja 2015 in ga izpeljali konec avgusta 2016, pregledali in uredili pa v začetku septembra. Od štiridesetih prijavljenih je kriterijem ustrezalo osemnajst nalog, vse so avtorji predstavili in pokazali na priložnostni razstavi.

Odkrili smo,

 • da so v našem okolju delovali Mirjana Borčič, Ivan in Izidor Cankar, Lojze Kovačič, Janez Menart, Tone Pavček, Marjan Tomšič, Saša Vuga, Dane Zajc, Ciril Zlobec;
 • da jih od 958 dijakov naše šole v DIC-u letos biva in sodeluje v družabnem, športnem in kulturnem življenju kar 165, (v vseh domovih biva 195 dijakov naše šole).

Anja Moškrič je v okolici šole našla in opisala: spomenik Tonetu Tomšiču, spomenik talcem, Maksu Fabianiju, Valentinu Vodniku, Hrenov križ ter spomenik Josipu Murnu Aleksandrovu. Daša Horvatinović je prebrala in kritično ocenila vse seminarske naloge in predstavitve. Prireditev je fotografiral, posnel in v spodnji film zmontiral David Fidler.

Naloge so shranjene v šolskem arhivu.

Sodelovali so: Blaž Ožbolt,  4. L; Nuša Gjerkeš, Anamarija Markelj, Šejla Mulalić, Maja Šućur, Sara Vuković, 3. L; Sara Alič, Jana Čampa, Eva Ferjančič, Anja Gaberšček, Daša Horvatinovič, Jernej Ježovnik, Irma Kuburaš, Ivana Lazendič, Eva Luznar, Leja Marijanovič, Anja Moškrič, Iza Seifert, Gašper Škoberne in Žan Žuraj, 2. L.

Predstavitev je suvereno povezoval Žiga Novosel, računalniško je predstavitve pripravil in spremljal Andraž Korenč.

Avtor/-ica prispevka: mag. Lidija Golc, prof.

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred  vami, dragi učenci, nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi vam radi predstavili naše izobraževalne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Morda bo ravno kakšen izmed naštetih programov ustrezal vašim interesom.

Obiščite nas v  četrtek, 20. 10. 2016,  med 10.00 in 13.00.
Razpored aktivnosti:

 • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
 • 10.30 – 13.00 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih.

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev takrat  potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi  kadarkoli v času med 10.00 in 13.00.

Prosimo vas, da nas zaradi lažje organizacije, obvestite o vašem obisku. Lahko nas pokličete po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 ali nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si in tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Roditeljski sestanki

V četrtek, 8. septembra, petek, 9. septembra, in v petek, 16. septembra 2016, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih: skupni del za več oddelkov v učilnici 32 in po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

 • Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
 • Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK za poklicno maturo.

Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov

V četrtek, 8. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Ka 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 Saša CIMPERMAN
1. Kb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Mateja KOLMANČIČ
1. Fa 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Mateja CIGULA
1. Fc 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Darinka KUJAVEC

V petek, 9. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
1. Fb 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 24 Mojca KOČEVAR KORBAR
1. L 16.30 do 17.30 32 17.35 do 18.35 25 Karmen OŽBOLT
1. Za 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 26 Tina GRADIŠAR
1. Zb 17.45 do 18.45 32 18.50 do 19.50 29 Lidija GOLC

V petek, 16. septembra:

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa -   17.30 P7 Vesna LAVRIČ
2. Fb -   17.30 K4 Vanda TRDAN
2. Fc -   17.30 P5 Branko LUŠINA
2. Ka -   17.30 25 Anja ROGELJ
2. Kb -   17.30 K2 Alenka GORJAN
2. L -   17.30 29 Vesna GRGUR
2. Za -   17.30 24 Valerija SEDLAR
2. Zb -   17.30 P1 Mojca NOVOSELEC
3. Fa -   17.30 K1 Ljubica GABROVŠEK
3. Fb -   17.30 P4 Ksenija HORVAT
3. Fc -   17.30 16 Mirjam HORZELENBERG
3. Ka -   17.30 P2 Andreja RUPNIK
3. Kb -   17.30 12 Polona DRENIK TROP
3. L -   17.30 22 Sabina POVHE LENART
3. Za -   17.30 11 Petra ČALIĆ
3. Zb -   17.30 P6 Helena DOBERŠEK
4. Fa 17.00 do 18.20 32 18.30 15 Marijan HAFNER
4. Fb 17.00 do 18.20 32 18.30 P9 Petra VONČINA
4. Fc 17.00 do 18.20 32 18.30 23 Matej ŠVEGL
4. Ka 18.40 32 17.45 do 18.30 31 Lučka JURJEC ŽMAVC
4. Kb 18.40 32 17.45 do 18.30 K6 Tina PETKOVŠEK
4. L 17.00 do 18.20 32 18.30 14 Zlatko MAGDEVSKI
4. Za 18.40 32 17.45 do 18.30 26 Kristina SERNEC
4. Zb 18.40 32 17.45 do 18.30 K3 Zdenka DIMNIK

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v četrtek, 1. septembra 2016. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 29. 8. 2016 objavljen v e-asistentu.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.25 do 14.50 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa K6 3. Fa 25
1. Fb P6 3. Fb P4
1. Fc 25 3. Fc 16
1. Ka 26 3. Ka 24
1. Kb K3 3. Kb K2
1. L P9 3. L 29
1. Za 15 3. Za 15
1. Zb P4 3. Zb P6
2. Fa P5 4. Fa 14
2. Fb K4 4. Fb P9
2. Fc 16 4. Fc K1
2. Ka K2 4. Ka P5
2. Kb 12 4. Kb K6
2. L 29 4. L 12
2. Za 24 4. Za 26
2. Zb 14 4. Zb K3

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 11 do 16 – 1. nad., učilnice od 21 do 29 – 2. nad., učilnici 31 in 32 – 3. nad.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta. Lepo pozdravljeni.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure tajništva šole bodo v času šolskih počitnic (od 5. 7. do 12. 8. 2016) vsako sredo, od 10. do 13. ure, v referatu za dijake (pritličje) oz. v tajništvu šole (1. nadstropje).

Do vključno ponedeljka, 4. 7. 2016, in od torka, 16. 8. 2016, dalje bodo uradne ure vsak dan od 10.00 do 13.00 ure.

Prijetne počitnice!

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam prijetne počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti premajhno znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje 1. septembra v novem šolskem letu.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2016/17

Potrdila o  vpisu  za šolsko leto 2016/17 bo mogoče prevzeti v času uradnih ur, od  1. 8. 2016 dalje. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju. Na  prvi šolski dan bo še neizdana potrdila razdelil dijakom razrednik. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko sam naročil v referatu za dijake, kadarkoli med šolskim letom v času uradnih ur.

Za počitniško delo potrebujete še potrdilo o vpisu za šolsko leto 2014/15. V času uradnih ur ga lahko prevzamete v referatu za dijake oziroma v tajništvu.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2016/17: Tudi ta potrdila boste lahko dobili  v času uradnih ur od 1. 8. 2016 dalje. Potrdilo vam lahko izpišemo v šoli iz elektronske dokumentacije, lahko pa prinesete že izpolnjenega in vam ga samo potrdimo.

Tako potrdilo o vpisu za novo šolsko leto kot potrdilo za subvencionirano vozovnico lahko dobi dijak, ki je že vpisan v določen letnik. 

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljca šole