2. roditeljski sestanek in skupne govorilne ure

V petek, 24. januarja 2020, bomo izvedli roditeljske sestanke in skupne govorilne ure vseh učiteljev za starše dijakov vseh oddelkov, za nekatere oddelke pa še druge dejavnosti: predstavitev projektnega dela v 3. letniku vseh programov.

Za starše dijakov 3. letnika vseh programov:

 • Od 16.00 do 16.20 – predstavitev projektnega dela v učilnicah po razporedu.
 • Od 16.20 do 17.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 17.00 do 18.30 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.  

Za starše dijakov 1., 2. in 4. letnika vseh programov:

 • Od 16.15 do 17.00 – roditeljski sestanki v učilnicah po razporedu.
 • Od 17.00 do 18.30 – govorilne ure v učilnicah po razporedu.  

Razpored roditeljskih sestankov po učilnicah

Oddelki Učilnice Oddelki Učilnice
1. Fa P7 2. Fa 21
1. Fb 15 2. Fb 22
1. Fc K3 2. Fc 13
1. L K4 2. L 23
1. Ka 12 2. Ka 31
1. Kb P4 2. Kb 25
1. Za K6 2. Za 11
1. Zb 32 2. Zb K2
3. Fa P6 4. Fa 28 (hemat. laborat.)
3. Fb P5 4. Fb Kabinet MAT (2. nadstr.)
3. Fc 24 4. Fc Zbornica (1. nadstr.)
3. Ka 14 4. Ka Dijaška skupnost (pritličje)
3. Kb K1 4. Kb K5
3. L 29 4. L 27 (mikrob. laborat.)
3. Za 26 4. Za P1
3. Zb 16 4. Zb KNJIŽNICA

Razpored govorilnih ur po učilnicah v petek, 24. januarja, od 17.00 do 18.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM   MAT, FIZ, IKT  
Golc KNJIŽNICA Bizjak Kabinet MAT (2.nadstr)
Lavrič, Koritnik P7 Čalić 11
Horvat K2 Magdevski 24
Vončina 32 Hafner, Horzelenberg 16
Tomšič Iskra P4 Novoselec 15
Doberšek K1 Petek 26
Forte, Kočevar Korbar P6    
Perger, Ferlic Kabinet TUJ JEZIK (pritličje) KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, VZD,  ZVZ, ZVP, RDN, GEN, POD  
Ožbolt 27 Gradišar 22
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   Rupnik 13
Vrhovnik P5 Gorjan, Kopčavar K1
Gabrovšek 28 Povhe Lenart 23
Štralleger Kabinet FARM (2.nadstr) Kerin 12
Čerin, Veniger, Prijatelj 22 Lapuh P5
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM,   Drenik Trop P4
Dimnik P1 VZD, SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…  
Trdan K4 Šilc 25
Cigula, Brodar Kaplja K6 Kolmančič, Kogovšek G. 31
Kujavec Zbornica (1.nadstr) Rogelj K5
Lušina, Maležič K3 Turšič 12
Markelj 21 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
Švegl 14 Sedlar 15
Cimperman KNJIŽNICA Žavbi, Molek, Erjavec  P1
LHT, MMB, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM                                             Perinčič M., Fabjan 14
Pivk, Habe 21 Cerar, Letonja, Šimic Z. 11
Grgur 29 Pomočn. ravnateljice: Svoljšak M. Pis. pom. ravn. (1.nadstr)
Šol. psihologinje:                                   Justinek, Lorencin, Lokar Pisarna psihol. (1.nadstr) Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. (1.nadstr)

Odsotni učitelji: BANKO (FIZ), KASTELIC (MGN, FIP, TOP, IZP), MLAKAR MEDVED (MBE, VZD), SERNEC (BIO, VZD, BAF), VADNOV (FIK, pomočnica ravnateljice).
Dosegljivi bodo v času rednih govorilnih ur.

Skupne govorilne ure trajajo najmanj do 18.30 (če so starši vpisani na razpored, pa lahko tudi do 19.15).

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše KLICATI V UČILNICO skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 8 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 8 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

INFORMATIVA 2020 – 24. in 25. 1. 2020, na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

Informativa je izobraževalni sejem, ki na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji in tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov in drugih oblik izobraževanja.

Na Informativi 2020 bomo sodelovali tudi mi – dijaki in zaposleni v SŠFKZ. Obiskovalcem bomo predstavili naše programe, dijaki pa bodo pokazali nekaj spretnosti in veščin, ki so se jih naučili v šoli.

Dragi učenci in spoštovani starši, se vidimo na Informativi 2020!

Avtor/-ica prispevka: Šolska svetovalna služba

Šola je v času božično – novoletnih počitnic zaprta

SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo je od srede, 25. decembra 2019, do petka, 3. januarja 2019, zaradi novoletnih počitnic zaprta.

Vsem dijakom šole in udeležencem izrednega izobraževanja želimo prijetne počitnice ter ZDRAVO, SREČNO IN USPEŠNO LETO 2020!

Skupne govorilne ure za starše vseh dijakov in predavanje za starše dijakov 1. in 2. letnika

V petek, 22. novembra 2019, bodo v šoli skupne govorilne ure za starše dijakov 1., 2., 3. in 4. letnika. Za starše dijakov 1. in 2. letnika bo tudi predavanje.

Program:

 1. Od 16.30 do 17.30 bo v učilnici 32 (3. nadstropje) za starše dijakov 1. in 2. letnika predavanje »Meje odgovornosti dijaka, staršev in šole«. Izvajalka bo gospa Nina Ana Jäger, magistra prava in mediatorka iz Pravne posvetovalnice.
 2. Od 17.00 do 18.30 bodo potekale skupne govorilne ure za starše vseh dijakov v učilnicah po razporedu.

Ob vratih učilnic bo razpored za govorilne ure posameznega učitelja. Razpored bomo na predlog sveta staršev objavili že v dopoldanskem času. V ta razpored bodo starše lahko vpisali njihovi otroci že dopoldne oziroma se bodo starši lahko vpisali takoj ob prihodu na šolo in že ob vpisu vedeli, ob kateri uri bodo na vrsti.

Vsak učitelj je dolžan starše klicati v učilnico skladno z razporedom. Starša, s katerim je razgovor končal, pospremi do vrat in označi v razporedu, da je ta pogovor opravljen. Nato skladno z razporedom pokliče naslednjega vpisanega starša. Nujno je tudi upoštevati 8 minutno omejitev za en razgovor. Če je problematika takšna, da zahteva daljši pogovor, se s starši dogovorite za dodatni termin (po koncu govorilnih ur ali v naslednjem tednu). Pogovor je lahko daljši od 8 minut le v primeru, da nihče ne čaka pred vrati.

Skupne govorilne ure so obvezne za vse učitelje. Trajajo od 17.00 do 18.30. Posamezni učitelji, ki bodo do 18.00 na razporedu imeli vpisane starše tudi po 18.30, bodo seveda opravili vse najavljene razgovore ne glede na predvideni zaključek govorilnih ur.

V času od 11. 11. do 25. 11. poteka na šoli dobrodelna akcija zbiranja ozimnice za materinski dom. Tudi starše vabimo k udeležbi. Svoje prispevke lahko oddajo na dan skupnih govorilnih ur pri pultu za dežurne dijake v pritličju.

Razpored govorilnih ur po učilnicah v petek, 22. novembra, od 17.00 do 18.30

Predmet/skupina predmetov Štev. učil. Predmet/skupina predmetov Štev. učil.
SLO, ANG, NEM MAT, FIZ, IKT
Golc, Vončina P4 Banko, Petek 12
Lavrič, Koritnik, Tomšič Iskra P5 Magdevski 13
Horvat Knjižnica (pritličje) Novoselec, Hafner 14
Ožbolt, Kočevar Korbar P6 Čalić, Horzelenberg 16
Doberšek, Forte P7 Bizjak Kabinet MAT (2.nadstr)
Perger Kabinet Tuji jezik. (pritličje) KEM, ZMT, FKM, BIO, SOM, ANF, BAF, MBE, VZD, ZVP, RDN, GEN, POD  
LDF, OZD, AZD, RDN, ZDR, ILS, BOF, KIZ   Gradišar, Rupnik 26
Čerin, Prijatelj Kabinet FAR (2.nadstr) Povhe Lenart  
Štralleger, Gabrovšek, Veniger 22 Drenik Trop K2
Vrhovnik 21 Kerin, Kopčavar, Lapuh K1
ZGO, GEO, UME, ŠVZ, PSI, KOM,   Mlakar M. Pis. org. izr. izobr. (pritličje)
Trdan K4 SKO, KIZ, KNO, KNT, FIK, LIČ, MAN, PED…  
Lušina, Švegl 15 Rogelj, Turšič, Šilc 25
Dimnik, Kujavec K3 Kolmančič Š., Kogovšek G. 31
Cigula, Markelj K6 Svoljšak Mežnaršič Pis. pom. ravn. (1.nadstr)
Cimperman, Maležič, Brodar K. 29 ZMT, MGN, FIP, TOP, DAP, IZP  
LHT, MMB, MBE, MBK, VZD, ZEK, LTP, FKM   Cerar, Kastelic, Šimic Zore 11
Pivk, Habe 28 Fabjan, Letonja, Perinčič M. 23
Grgur 27 Sedlar, Molek, Erjavec 24
Šolske psihologinje: Lorencin, Justinek, Lokar Pisarna psihologinj (1.nadstr) Pomočnici ravnateljice: Svoljšak M., Vadnov Pis. pom. ravn. (1.nadstr)
Ravnateljica: Šušteršič Pisarna ravn. (1.nadstr)

Odsotni učitelji: Ferlic (NEM), Sernec (BIO, VZD, BAF). Žavbi (DAP, FIP, IZP).
Po sklepu sveta staršev Vas vljudno prosimo, da na pogovoru z učiteljem upoštevate časovno omejitev 8 minut.

Razpis za opravljanje pud v tujini – na Finskem in v Češki republiki za 3. letnik programov FT, KT, TLB, ZT

SŠFKZ razpisuje:

 • Tri mesta za program FT in tri mesta za program ZT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov Predvideni termin bivanja  na Finskem je 8. – 29. 3. 2020.
 • Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov. Predvideni termin bivanja  na Finskem je 8.3. – 4. 4. 2020.
 • Dve mesti za program FT, dve mesti za program TLB in dve mesti za program ZT za opravljanje praktičnega usposabljanja v Češki republiki. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola iz Prage. Predvideni termin bivanja na Češkem je 15. 3. – 4. 4. 2020. Za praktično usposabljanje na Češkem lahko v programu FT kandidirajo samo polnoletni dijaki. V ostalih programih starostne omejitve ni.

Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Prijava na razpis in oddaja vloge

Dijaki, ki kandidirajo za tujino, opravljajo pisni in ustni test iz znanja angleščine po Evropskem jezikovnem okviru. Datum in ura opravljanja pisnega dela testa bosta objavljena v tednu po jesenskih počitnicah. Dijaki pridobijo obrazec z rezultati testiranja od učiteljic angleščine in jih sami priložijo k vlogi. Dijak pridobi oceno v času od dne objave razpisa do konca prijavnega roka. Dijak, ki na razpisu ni bil izbran, se sam odloči ali bo že pridobljeno oceno uporabil na naslednjem razpisu ali bo za naslednji razpis pridobil novo oceno.

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za več držav, morajo zapisati želeni vrstni red.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV.

Rok za oddajo je ponedeljek, 2. 12. 2019, do 12.00 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 1. 12. 2019.

Izbirni postopek

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire najkasneje do 10. 1. 2020.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Več informacij

Za nadaljnje informacije se obrnite na Vando Trdan osebno ali po e-pošti na vanda.trdan@guest.arnes.si.

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

Šola je v času jesenskih počitnic zaprta

V času od sobote, 26. oktobra 2019, do vključno nedelje, 3. novembra 2019, je šola zaradi jesenskih počitnic ZAPRTA.

Dan odprtih vrat

Dragi učenci in spoštovani starši!

Vljudno vas vabimo na Dan odprtih vrat v naši šoli. V času, ko se pred vami, dragi učenci, nahaja pomembna odločitev za nadaljevanje izobraževanja v srednjih šolah, bi vam radi predstavili naše izobraževalne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Morda bo ravno kakšen izmed naštetih programov ustrezal vašim interesom.

Obiščite nas v četrtek, 24. 10. 2019, med 10.00 in 13.00.

Razpored aktivnosti:

 • 10.00 – 10.30 splošne informacije o programih,
 • 10.30 – 13.00 sodelovanje učencev pri vajah in praktičnem pouku v laboratorijih in salonih,

Priporočamo, da pridete v šolo ob 10.00, ker bo predstavitev takrat potekala najbolj sistematično, dobrodošli pa boste tudi kadarkoli v času med 10.00 in 13.00.

Prosimo vas, da nas zaradi lažje organizacije, obvestite o vašem obisku. Lahko nas pokličete po telefonu 01 300 72 51 ali 01 300 72 40 ali nam pišete na naslov ssfkz@guest.arnes.si in tatjana.lorencin@guest.arnes.si.

Športni dan 23. 9. 2019 – odpade

Športni dan v ponedeljek, 23. septembra 2019, zaradi napovedanega dežja odpade.

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič, pomočnica ravnateljice

Roditeljski sestanki

V četrtek, 5. septembra, petek, 6. septembra, in v petek, 13. septembra, bomo za starše vseh oddelkov izvedli prve roditeljske sestanke.

Za starše dijakov 1. in 4. letnika bo sestanek potekal v dveh delih: skupni del za več oddelkov hkrati in posebni del po posameznih oddelkih z razredniki v učilnicah po razporedu.

Skupni del bo v učilnici 32.
Za starše dijakov 1. letnika bosta imeli šolski psihologinji kratko predavanje Na prehodu iz osnovne v srednjo šolo, z drugimi informacijami pa jih bodo seznanile ravnateljica in pomočnici ravnateljice.
Za starše dijakov 4. letnika bosta na skupnem delu predstavili informacije o nadaljnjem šolanju in o poklicni maturi šolska psihologinja in tajnica ŠMK za poklicno maturo.

Za vse oddelke 1. letnika ter 4. Fa, 4. Fb, 4. Fc in 4. L bo najprej skupni del v učilnici 32, sledili bodo sestanki razrednikov v učilnicah po razporedu.
V 4. Za, 4. Zb, 4. Ka in 4. Kb pa bo potekal najprej sestanek z razrednikom, potem pa skupni del v učilnici 32.

Razpored roditeljskih sestankov 13. septembra 2019

Oddelki Skupni del Sestanek z razredniki Razredniki
Ura Učil. Ura Učil.
2. Fa -   17.30 K1 dr. Neja MARKELJ
2. Fb -   17.30 K3 Tina GRADIŠAR
2. Fc -   17.30 23 Andreja RUPNIK
2. L -   17.30 K2 Sabina POVHE LENART
2. Ka -   17.30 14 Anja ROGELJ
2. Kb -   17.30 15 Maja ŠILC
2. Za -   17.30 16 Petra ČALIĆ
2. Zb -   17.30 P4 Ksenija HORVAT
3. Fa -   17.30 P7 Romana FORTE
3. Fb -   17.30 25 mag. Katarina VRHOVNIK
3. Fc -   17.30 12 mag. Zlatko MAGDEVSKI
3. L -   17.30 29 Vesna GRGUR
3. Ka -   17.30 K6 Matej ŠVEGL
3. Kb -   17.30 P6 Helena DOBERŠEK
3. Za -   17.30 26 Kristina SERNEC
3. Zb -   17.30 K4 Marijan HAFNER
4. Fa 17.00 do 18.20 32 18.30 24 Ljubica GABROVŠEK
4. Fb 17.00 do 18.20 32 18.30 P5 Mojca KOČEVAR KORBAR
4. Fc 17.00 do 18.20 32 18.30 22 Darinka KUJAVEC
4. L 17.00 do 18.20 32 18.30 27 Karmen OŽBOLT
4. Ka 18.40 32 17.45 do 18.30 21 mag. Saša CIMPERMAN
4. Kb 18.40 32 17.45 do 18.30 31 Mateja KOLMANČIČ ŠUŠTAR
4. Za 18.40 32 17.45 do 18.30 P1 Zdenka DIMNIK
4. Zb 18.40 32 17.45 do 18.30 11 mag. Lidija GOLC

Začetek pouka

Drage dijakinje in dragi dijaki!

Obveščam vas, da se bo pouk pričel v ponedeljek, 2. septembra 2019. Prvi dan bo pouk trajal 4 šolske ure. Urnik za prvi šolski dan bo najkasneje do 30. 8. 2019 objavljen v e-asistentu.

Razpored oddelkov in učilnic za prvi šolski dan

Od 7.35 do 11.00 ure Od 11.30 do 14.55 ure
Oddelek Učilnica Oddelek Učilnica
1. Fa P4 3. Fa P6
1. Fb 15 3. Fb 16
1. Fc 25 3. Fc 14
1. Ka K1 3. Ka K1
1. Kb K2 3. Kb P5
1. L K4 3. L 29
1. Za K6 3. Za 26
1. Zb P5 3. Zb 24
2. Fa 24 4. Fa 25
2. Fb 23 4. Fb 15
2. Fc 14 4. Fc K2
2. Ka K3 4. Ka K4
2. Kb 26 4. Kb K6
2. L 29 4. L 23
2. Za 16 4. Za K3
2. Zb P6 4. Zb P4

Legenda: K – klet, P – pritličje, učilnice od 11 do 16 – 1. nad., učilnice od 21 do 29 – 2. nad., učilnici 31 in 32 – 3. nad.

Želim vam uspešen začetek novega šolskega leta!