Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2011/2012

Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2011/2012 sta:

Alenka Matjaž, 1. Zb
pdf Intervju s pozitivko šole
Dominik Kavčič, 2. Fb
pdf Intervju s pozitivcem šole

Čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

Podelitev maturitetnih spričeval – zlati maturanti

Veseli smo, da so naši četrtošolci odgovorno pristopili k maturitetnemu preizkusu znanja, ga uspešno opravili in si odprli vrata tako za študij kot za uspešno poklicno pot.

Sedemnajst dijakinj nas je razveselilo z izjemnimi rezultati. V programu farmacevtski tehnik enajst, v programu zobotehnik ena, kozmetični tehnik dve in v programu tehnik laboratorijske biomedicine tri. Šest dijakinj je doseglo maksimalno število točk.

Ime Priimek Razred Število točk
Laura JAKLIČ 4. Fa 23
Nika JEREB 4. Fa 23
Petra BERGLES 4. Fb 22
Lara KEBER 4. Fb 22
Klara STIPAR 4. Fb 22
Tjaša FEMC 4. Fc 22
Špela JAVORNIK 4. Fc 23
Ana JESENOVEC 4. Fc 23
Zoja SITER 4. Fc 22
Nina ŠIFRER 4. Fc 22
Lea ZOBEC 4. Fc 22
Maja OREŠNIK 4. Ka 23
Nika VIDE 4. Ka 22
Tamara KLEMENČIČ 4. L 22
Jana MLINAREC 4. L 22
Saša SLABE 4. L 23
Ana KOLARIČ 4. ZA 22

Na slovesnosti je maturantke nagovorila ravnateljica Marija Šušteršič. Prireditev, ki jo je z glasbenimi točkami popestrila Brina Gabrovec, nadarjena mlada citrarka iz 2. Fb, je povezovala Lea Košir iz 2. Zb.

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič,
pomočnica ravnateljice

Raziskovalno delo v šolskem letu 2016/2017

Letos je naša šola sodelovala na 30. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost« s šestimi raziskovalnimi nalogami, ki jih je izdelalo devet dijakinj. Vse dijakinje so bile iz programa tehnik laboratorijske biomedicine. Štiri naloge so bile s področja medicine, dve pa s področja psihologije.
Raziskovalne naloge so dijakinje uspešno izdelale in predstavile na regijskem tekmovanju.

Pregled raziskovalnih nalog

Št. raz. nalog Ime in priimek dijakinj Razred Naslov naloge Področje Mentorica
1. Patricija RAMŠAK
Nuša GJERKEŠ
3. L Prisotnost Legionell v klimatskih napravah medicina Vesna GRGUR
2 Anja MOŠKRIČ,
Nina SELAN
2. L
3. L
Probiotiki v jogurtih medicina Vesna GRGUR
3 Jana MLINAREC 4. L Prionske bolezni medicina Vesna GRGUR
4 Polona JERMAN 3. L Ali se zavedamo pomena bele smrti? medicina Sara ZAVEC
5 Urša PANCE 3. L Psihološka podpora svojcem med zdravljenjem njihovih otrok v bolnišnici psihologija mag. Tina PETKOVŠEK
6 Patricija KORENKO,
Sara MATELIČ
3. L Skočiti ali ne skočiti? psihologija mag. Tina PETKOVŠEK

Raziskovalne naloge so bile izvirne, uporabne in zanimive.  Najbolje ocenjena je bila raziskovalna naloga z naslovom Prionske bolezni, ki je dobila bronasto priznanje, s tem pa si je njena avtorica Jana MLINAREC pridobila tudi nagradni izlet v južno Italijo.

Iskrene čestitke vsem raziskovalkam in njihovim mentoricam.

Avtor/-ica prispevka: Breda Pivk, spec. med. biokem

Prijetne počitnice

Drage dijakinje, dragi dijaki!

Želim vam lepe počitnice, da bi si nabrali novih moči za uspešno delo v novem šolskem letu. Tistim pa, ki morate še dopolniti  znanje pri tem ali onem predmetu, pa uspešen dokaz, da ste nadoknadili zamujeno.

Srečno in nasvidenje v petek, 1. septembra v novem šolskem letu.

 

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Nosečnost, porod, dojenje – vzgoja za življenje

V mesecu aprilu so dijaki četrtih letnikov skozi predavanje spoznali potek nosečnosti od samega začetka do poporodnega obdobja. Dijakinje in dijaki so popestrili predavanje z izvirnimi vprašanji: kdaj nastane mleko v dojkah, kako močna je porodna bolečina, ali se telo ženske po porodu spremeni, … Presenečenje je bilo zaznati ob informaciji, da lahko tudi bodoče očete oz. partnerje doleti Couvadov sindrom, ki se kaže kot navidezna nosečnost z vsemi spremljajočimi znaki: slabostjo, povečano telesno težo in trebuhom, utrujenostjo, glavobolom. Šolski zvonec nas je opomnil, da se pogovor o novem življenju zaključi, za dijake pa morda šele začne.

Avtor/-ica prispevka: Sabina Turšič, prof.

Slovesna podelitev nagrad in priznanj 2017

Ravnateljica, ga. Marija Šušteršič je 25. maja podelila knjižne nagrade, priznanja s knjigo in plakete 92 dijakom, ki so se izkazali z izjemnimi dosežki na tekmovanjih iz znanja in športnih tekmovanjih, z raziskovalnim delom, so prispevali k ugledu šole, dosegli izjemen učni uspeh, pomagali sošolcem in se izkazali s svojo ustvarjalnostjo v šoli ter aktivnostjo v šolski dijaški skupnosti.

43 dijakov je prejelo priznanje s plaketo, 33 dijakov priznanje s knjigo, 16 je bilo prejemnikov nagrad. Med njimi so 4 prejemniki zlatega priznanja z nagrado iz matematike, zmagovalka na državnem tekmovanju iz nemščine, 2 prejemnici zlatega Cankarjevega priznanja, 2 zlatega priznanja iz znanja o sladkorni bolezni, dobitnik zlatega priznanja Poliglot iz angleščine nagrajeni so bili tudi državna prvakinja v permanentnem lakiranju nohtov, zmagovalci na državnih športnih tekmovanjih, 20 dobitnikov srebrnih priznanj in 15 dijakov, ki so bili vsa štiri leta odlični.

Za pozitivno usmerjenost, zdrav način življenja, pomoč sošolcem in skrb za dobre medsebojne odnose sta bila s knjigo nagrajena pozitivka in pozitivec SŠFKZ, ki ju izberejo dijaki v okviru projekta Zdrava šola.
Iskrene čestitke vsem nagrajencem in njihovim mentorjem!

Avtor/-ica prispevka: Irena Svoljšak Mežnaršič,
pomočnica ravnateljice

Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2016/17

Tim Zdrave šole v sodelovanju s šolsko dijaško skupnostjo vsako leto organizira izbor pozitivca/-ke naše šole . Cilj akcije je spodbuditi pozitiven odnos do sočloveka in zdravega načina življenja med dijaki.
Prejeli smo 35 predlogov in na podlagi izpolnjenih vprašalnikov izbrali pozitivko in pozitivca šole za leto 2017. Izbira je bila težka, saj so oddelki predlagali same odlične kandidate.

Med 21 predlaganimi dijakinjami je dosegla največ točk in tako postala pozitivka šole Tjaša Dakič iz 3. Fc.

Tjaša je aktivna na veliko področjih: pomaga starejšim sosedom, sodeluje na čistilnih akcijah in dobrodelnih prireditvah, teče v naravi, kolesari, obiskuje fitnes in vadi pilates, poje v pevskem zboru in samostojno, nastopa s citrami. Za svoje zdravje skrbi tudi s pravilnim prehranjevanjem. Ljudi sprejema takšne, kot so. Sošolcem pomaga pri učenju. Je empatična, vedno vesela in poskrbi za dobro vzdušje v razredu. Ima odličen odnos do sošolcev in učiteljev.


Tjaša Dakič, 3. Fc

Žan Dobrovoljc, 1. Fc

Med 14 predlaganimi dijaki je dosegel največ točk in tako postal pozitivec šole Žan Dobrovoljc iz 1. Fc.

Žan sodeluje na čistilnih akcijah in pomaga starejšim, hodi v gore in redno trenira teke, igra odbojko s prijatelji in se ukvarja z glasbo – igra klavir. Za svoje zdravje skrbi tudi s pravilnim prehranjevanjem. Ljudi sprejema takšne, kot so. Sošolcem veliko pomaga pri učenju. Je vedno vesel, natančen pri kakršnem koli delu in poskrbi za dobro vzdušje v razredu. Ima odličen odnos do sošolcev in učiteljev.

Avtor/-ica prispevka: Tim Zdrave šole

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure v času počitnic (od 5. 7. do 14. 8. 2017) so vsako sredo od 10. do 13. ure, od 16. 8. dalje pa vsak delovni dan od 10. do 13. ure.

Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si. Odgovorili vam bomo najkasneje v dveh delovnih dneh.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2017/18

Dijaki boste prijavnice in vsa navodila v zvezi s subvencionirano šolsko malico prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo na voljo od 2. šolskega dne dalje.

Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2017/18

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2017/18 bodo pripravljena do 1. 8. 2017. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame od 1. 8. dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela, prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko kadarkoli med letom v času uradnih ur sam naročil v referatu za dijake.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2016/17 dobite v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo na dan razdelitve spričeval gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za š. l. 2017/18 dijaki lahko dobite istočasno s potrdilom o vpisu. Lahko prinesete že izpolnjen obrazec, ki ga šola potrdi, lahko pa obrazec natisnemo tudi v šoli (iz e-asistenta).

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič,
ravnateljica šole

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 23. 6. 2017,  po naslednjem razporedu:

Ob 8.30 Učilnica
1. Fa K6
1. Fb P6
1. Fc K1
1. L P7
1. Ka K2
1. Kb K3
1. Za P5
1. Zb P4
2. Fa 24
2. Fb K4
2. Fc 25
2. Ka 29
2. Kb 26
3. Za 15
3. Zb P9
Ob 10.30 Učilnica
2.L 29
2.Za 24
2.Zb 14
3.Fa 25
3.Fb P4
3.Fc 16
3.Ka P5
3.Kb K2
3.L P6
   
   
   
   
   
   

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na dan razdelitve spričeval prinesete urejene dnevnike PUD-a. Dnevniki morajo biti urejeni in podpisani ter žigosani s strani delodajalca. Oddajali jih boste med  8. in 8.30 uro organizatorju PUD-a. Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval  do 9.00 ure, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno,boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v torek, 4. julija 2017, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.