Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2011/2012

Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2011/2012 sta:

Alenka Matjaž, 1. Zb
pdf Intervju s pozitivko šole
Dominik Kavčič, 2. Fb
pdf Intervju s pozitivcem šole

Čestitamo!

Avtor/-ica prispevka: Kristina Sernec

Rezultati 1. kroga izbirnega postopka za vpis za šolsko leto 2018/19

Program Spodnja meja potrebnega št. točk
Farmacevtski tehnik 135/132 točk
Kozmetični tehnik 136 točk
Tehnik laboratorijske biomedicine 138/128 točk
Zobotehnik 136/117 točk

Avtor/-ica prispevka: Tatjana Lorencin, šolska svetovalna delavka

Nosečnost, porod, dojenje

V mesecu aprilu je potekala interesna dejavnost z naslovom: Nosečnost, porod, dojenje. Predavanja so se udeležili dijaki četrtih letnikov iz vseh programov.

Predavanje je temeljilo na življenjskih nasvetih za varno nosečnost, razkrivanju skrivnosti poteka poroda in vlogi partnerjev ali spremljevalcev pri porodu. Neizmerno so bili presenečeni nad sindromom “cuovade”, pri katerem se lahko bodočemu očetu iz sočutja do noseče partnerke poveča telesna teža, pojavi slabost, bolečina v križu … Dijaki so aktivno sodelovali na predavanju z različnimi vprašanji.

Avtor/-ica prispevka: Sabina Turšič, prof.

Uradne ure v času šolskih počitnic

Uradne ure v času počitnic (od 9. 7. do 14. 8. 2018) so vsako sredo od 10. do 13. ure, od 16. 8. dalje pa vsak delovni dan od 10. do 13. ure.
Vsa morebitna vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov: ssfkz@guest.arnes.si. Odgovorili vam bomo najkasneje v treh delovnih dneh.

Prijava na subvencionirano šolsko malico v šol. letu 2018/19

Subvencionirana šolska malica: Dijaki boste prijavnice in vsa navodila prejeli na razredne elektronske naslove. Subvencionirana malica bo od 2. šolskega dne dalje. Prosim, da se na malico čim prej prijavite, lahko že sedaj v juniju, preden odidete na počitnice. Vse v zvezi s subvencijo urejate na pristojnem CSD.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Potrdila o vpisu in potrdila za subvencionirano vozovnico za šolsko leto 2018/19

Potrdila o vpisu za šolsko leto 2018/19 bodo pripravljena do 2. 8. 2018. Vsak dijak bo dobil brez naročila 2 potrdili o šolanju brez vpisanega namena. Dijak jih lahko prevzame od 2. 8. 2018 dalje v času uradnih ur v referatu za dijake oz. v tajništvu, če referat ne dela, prvi šolski dan pa pri razredniku. Dijak, ki bo želel dobiti več potrdil, jih bo lahko kadarkoli med letom v času uradnih ur sam naročil v referatu za dijake. Za prevzem potrdila o vpisu mora imeti dijak urejene vse obveznosti do šole za šolsko leto 2017/18.

Potrdilo o vpisu za šolsko leto 2017/18   dobite v referatu za dijake. Priskrbite si jih pravočasno, ker bo na dan razdelitve spričeval gotovo gneča.

Potrdilo za subvencionirano vozovnico za š. l. 2018/19 dijaki lahko dobite istočasno s potrdilom o vpisu. Lahko prinesete že izpolnjen obrazec, ki ga šola potrdi, lahko pa obrazec natisnemo tudi v šoli (iz e-asistenta).

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razdelitev spričeval

Razdelitev spričeval bo v petek, 22. 6. 2018, po naslednjem razporedu:

Ob 8.30 Učilnica
1. Fa K4
1. Fb P5
1. Fc K1
1. L K6
1. Ka K3
1. Kb K2
1. Za 26
1. Zb P7
2. Fa 32
2. Fb P6
2. Fc P2
2. Ka 29
2. Kb P4
3. Za 24
3. Zb 23
Ob 10.30 Učilnica
2.L P7
2.Za 29
2.Zb P4
3.Fa P6
3.Fb K4
3.Fc P5
3.Ka K6
3.Kb K2
3.L K3

Dijaki na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) na dan razdelitve spričeval prinesete urejene dnevnike PUD-a. Dnevniki morajo biti urejeni in podpisani ter žigosani s strani delodajalca. Oddajali jih boste med  8. in 8.30 uro organizatorju PUD-a. Organizatorji PUD-a obvestijo delavko zadolženo za izpis spričeval  do 9.00 ure, če kateri od dijakov PUD-a ni opravil. Dijaki, ki boste oddali neurejen dnevnik ali dnevnika  ne boste oddali pravočasno,boste ta dan dobili le obvestilo o uspehu,  spričevalo pa ob naslednji delitvi spričeval, to je v sredo, 4. julija 2018, če boste do takrat izpolnili svoje obveznosti.

Garderobne omarice: Zaradi čiščenja notranjosti garderobnih omaric morate dijaki omarice v celoti izprazniti. Vse kar bo v omaricah ostalo, bo zavrženo. Iz istega razloga izpraznite dijaki programa zobotehnik svoj predal v zobotehničnem laboratoriju.

Dijak dobi spričevalo, če ima v šoli urejene vse obveznosti (uspešno zaključen letnik, opravljene interesne dejavnosti, urejene denarne obveznosti, vrnjene knjige v knjižnico). Samo v tem primeru se tudi lahko vpiše v naslednji letnik.

Avtor/-ica prispevka: Marija Šušteršič, ravnateljica šole

Razpis za opravljanje PUD v tujini – na Finskem, v Latviji in v Španiji za 3. letnik programa KT in TLB

SŠFKZ razpisuje:

1. Dve mesti za program KT za opravljanje praktičnega usposabljanja na Finskem. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola Helsinki Vocational College iz Helsinkov. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja na Finskem je 28. 10.–24. 11. 2018, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Možen je tudi premik datumov z začetkom teden dni prej ali teden dni kasneje.

Dijaki, ki bodo kandidirali za Finsko, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja dijaki priložijo k vlogi.

2. Dve mesti za program KT in dve mesti za program TLB za opravljanje praktičnega usposabljanja v Latviji. Tritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola P. Stradins Medical College iz Jurmale pri Rigi. Komunikacija bo potekala v angleščini. Predvideni termin bivanja v Latviji je 21. 10.–10. 11. 2018, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami. Možen je tudi premik datumov z začetkom teden dni prej ali teden dni kasneje.

Dijaki, ki bodo kandidirali za Latvijo, opravljajo test iz znanja angleščine. Rezultate testiranja dijaki priložijo k vlogi.

3. Dve mesti za program KT in dve mesti za program TLB za opravljanje praktičnega usposabljanja v Španiji. Štiritedensko praktično usposabljanje bo organizirala partnerska šola College No.1 iz Gijona v Asturiji. Komunikacija bo potekala več v španščini in manj v angleščini. Predvideni termin bivanja v Španiji je 21. 10.-17. 11. 2018, z vključenimi jesenskimi šolskimi počitnicami.

Dijaki, ki bodo kandidirali za Španijo, opravljajo test iz znanja angleščine in test iz znanja španščine. Razmerje pri oceni obeh jezikov bo 75%:25% v korist španščine. Rezultate testiranja znanja angleščine dijaki priložijo k vlogi. Rezultate testiranja znanja španščine bo priložila k vlogam kandidatov šolska komisija.

Dijaki morajo v prijavi jasno zapisati, za katero državo se prijavljajo. Če kandidirajo za več držav, morajo zapisati želeni vrstni red. Vsako skupino udeležencev bo prvi teden bivanja v tujini spremljal eden od učiteljev SŠFKZ.

Dijaki se na razpis prijavijo v skladu s Pravili o izbiri dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini. Pravila se nahajajo na šolski spletni strani. Aktivnosti bodo izvedene s pomočjo finančnih sredstev evropskega programa Erasmus+.

Dijaki oddajo v referat za dijake popolno papirnato vlogo, ki vsebuje prijavo na razpis, življenjepis, motivacijsko pismo in dokazila. Motivacijsko pismo napišejo v slovenščini in angleščini. Življenjepis napišejo v angleščini, tako da izpolnijo angleško različico evropskega obrazca Europass CV. Obrazec najdejo na spletu (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose). Če kandidati dobro govorijo in pišejo špansko, lahko dodajo potrebne dokumente tudi v španščini (poleg zgoraj zahtevanih dokumentov v angleščini in slovenščini).

Rok za oddajo je petek, 22. 6. 2018, do 11.00 ure, v referat za dijake. Vloge, oddane naknadno, v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. Vlogo je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto, najkasnejši upoštevani žig na kuverti bo 21. 6. 2018.

Izbirni postopek vodi komisija v sestavi Vanda Trdan (koordinatorka za mednarodno sodelovanje), Valerija Vadnov (pomočnica ravnateljice) in aktualni vodja strokovnega aktiva učnega programa, katerega dijaki kandidirajo za praktično usposabljanje v tujini. Komisija sporoči kandidatom rezultate izbire do 5. 7. 2018.

V razpisu lahko zaradi višje sile pride do sprememb (odvisno od razmer na tujih partnerskih šolah).

Avtor/-ica prispevka: Vanda Trdan, predsednica komisije

Pozitivka in pozitivec SŠFKZ za šolsko leto 2017/18

Tim Zdrave šole je tudi v šolskem letu 2017/18 organiziral izbor pozitivke in pozitivca naše šole. Cilj akcije je spodbuditi pozitiven odnos do sočloveka in zdravega načina življenja med dijaki.

Tim zdrave šole je prejel 33 predlogov in na podlagi izpolnjenih vprašalnikov izbral pozitivko in pozitivca šole za leto 2018. Izbira je bila težka, saj so oddelki predlagali odlične kandidate.

Med 24 predlaganimi dijakinjami je dosegla največ točk in tako postala pozitivka šole ANA DOBOVIČNIK iz 1. ZB.

Med 9 predlaganimi dijaki je dosegel največ točk in tako ponovno postal pozitivec šole ŽAN DOBROVOLJC iz 2. FC.


Ana Dobovičnik, 1. Zb

Žan Dobrovoljc, 2. Fc

Čestitamo vsem 33 predlaganim dijakom, saj so se morali izkazati, da jih je oddelek izbral za svojega pozitivca/-ko.

Svetovni dan zdravja 2018

7. aprila obeležujemo svetovni dan zdravja. Letošnji svetovni dan zdravja poteka pod geslom:

Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod.

Na šoli smo dan zdravja obeležili z izvedbo preventivnih dejavnosti v sodelovanju s študenti Zdravstvene fakultete.

Študenti so v avli v 1. nadstropju pripravili vzgojno zdravstveno stojnico. Vključili so različne teme povezane z zdravjem. Dijaki so si ogledali predstavitve na stojnici in se udeležili pogovora s študenti med odmori, pred in po pouku. Za nekatere oddelke smo izvedli 15 minutni ogled med učnimi urami.

Študenti so izvajali tudi predavanja na temo, ki je letošnja rdeča nit Dneva zdravja.

Tim Zdrave šole se za uspešno sodelovanje zahvaljuje mentorici študentk mag. Jožici Mesarič, prof. zdr. vzg. vodji Zdravstvenovzgojnega centra.

Projektno delo v 1. Fb

V petek, 11. 5. 2018, smo dijaki 1. FB staršem predstavili projektno delo z naslovom Voda kot skupna dobrina. Razred se je razdelil v skupine in pri posameznih predmetih smo izvedli raziskave, nato pa rezultate skupaj predstavili staršem. Delo je potekalo pri naslednjih predmetih:

  • Angleščina: naučili smo se nekaj o glavnih onesnaževalcih oceanov, njihovih posledicah na okolje in življenje organizmov v morju.
  • Fizika: predstavili smo povprečno mesečno in letno porabo vode v naših domovih, vodohrame iz različnih krajev Slovenije in za kaj se porabi največ vode.
  • Kemija: raziskali smo trdote različnih vrst vod ter potokov v Sloveniji.
  • Geografija: prikazali smo »svet na krožniku«, od kod prihaja hrana, ki jo jemo, in kakšne so posledice uživanja hrane iz različnih delov sveta.
  • Biologija: izvedli smo anketo o količini hrane, ki jo zavržemo doma, in raziskali, koliko hrane mesečno zavržemo na naši šoli.
  • Športna vzgoja: predstavili smo enega izmed najpopularnejših vodnih športov (vaterpolo), pravila igranja, obvezno opremo in nekaj najbolj znanih slovenskih vaterpolistov.

Na koncu nam je Neža Dežman zapela pesem Nike Zorjan, Po dežju.

Avtor/-ica prispevka: Sara Germovšek, 1. FB